Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

TGE – transparentna i bezpieczna platforma handlowa
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii jest miejscem kreowania ceny referencyjnej oraz centrum rzetelnych informacji rynkowych. Jako podmiot integrujący branżę jest także gwarantem bezpieczeństwa obrotu i rozliczeń w ramach GK TGE.

TGE plasuje się w czołówce europejskich giełd, a to dzięki kompleksowej i różnorodnej ofercie. Giełda stwarza możliwość handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO₂ oraz towarami rolno-spożywczymi. Już niebawem planuje rozszerzyć swój wachlarz produktów o nowe rozwiązania ukierunkowane na branżę OZE.

TGE uczestniczy w wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej, których celem jest budowa wspólnego rynku energii. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego.

Giełdowy rynek gazu ma już 10 lat!

Uruchomiony 20 grudnia 2012 r. rynek gazu obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Powołanie giełdy gazu było krokiem milowym na drodze do zbudowania bezpiecznego i konkurencyjnego rynku tego paliwa w Polsce. Z perspektywy 10 lat możemy stwierdzić, że giełda gazu odniosła sukces. Dokonująca się transformacja energetyczna z całą pewnością zmieni oblicze tej gałęzi gospodarki, kładąc nacisk nie tylko na dywersyfikację źródeł czy uniezależnienie się od kierunku wschodniego, ale również na nowe źródła pozyskiwania tego surowca.

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) to kluczowa instytucja na krajowej mapie energetycznej. Firma od ponad 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, gwarantując bezpieczeństwo zawieranych transakcji na prowadzonych rynkach. Działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. W skład Grupy Kapitałowej TGE, poza Towarową Giełdą Energii, wchodzą także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz InfoEngine. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony