Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Jednostka przyznanej emisji - Słownik ochrony środowiska

J

Jednostka przyznanej emisji

(ang. Assigned Amount Unit - AAU)


Jednostka odpowiadająca emisji jednej tony CO2. Każde państwo podlegające Protokołowi z Kioto otrzymało pewną liczbę jednostek AAU, równoważnych wielkości emisji CO2, których mogło się dopuścić w okresie 2008-2012, uwzględniając cel redukcji Protokołu. Jednostki AAU można wymieniać między państwami na rynku emisji dwutlenku węgla w trybie z wolnej ręki.

Ostatnie uaktualnienie: 14.11.2018
▲  Do góry strony

Znajdź hasło