Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Substancje powodujące ryzyko - Słownik ochrony środowiska

S

Substancje powodujące ryzyko

Substancje lub mieszaniny, które stwarzają zagrożenia fizyczne (np. wybuchem), dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Pod kątem ochrony powierzchni ziemi, szczególnie istotne ryzyko powodują niektóre metale, węglowodory (także WWA), cyjanki, benzyny i oleje czy pestycydy. Ich dopuszczalne stężenia określone są w rozporządzeniu i zależą od sposobu użytkowania gruntów, z uwzględnieniem przepuszczalności wodnej gleby i ziemi oraz głębokości prowadzonych pomiarów. Ostatnie uaktualnienie: 14.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło