Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Remediacja - Słownik ochrony środowiska

R

Remediacja

Dotyczy gleby, ziemi oraz wód gruntowych. Pojęcie zawiera w sobie działania służące usunięciu lub zmniejszeniu ilości tzw. substancji powodujących ryzyko, ale także kontrolowanie i ograniczenie ich rozprzestrzeniania się. Celem remediacji nie musi być całkowite oczyszczenie, ale doprowadzenie terenu zanieczyszczonego do takiego stanu, by nie stwarzał już zagrożenia dla ludzi i środowiska. Istotne jest tutaj uwzględnienie obecnego oraz przyszłego sposobu użytkowania danej działki. Remediacja może polegać na samooczyszczaniu; może być przeprowadzana in-situ (na miejscu) lub ex-situ, gdy obejmujewywiezienie skażonej ziemi i oczyszczenie jej poza terenem poddanym remediacji. Istnieje także metoda on-site, będąca połączeniem poprzednich - ziemia jest wydobywana, ale pozostaje w obrębie oczyszczanego obszaru.

Ostatnie uaktualnienie: 05.02.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło