Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Biogaz - Słownik ochrony środowiska

B

Biogaz

Mieszanina gazów stanowiąca produkt fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego, składająca się głównie z metanu (50-75 proc.) i dwutlenku węgla (25-45 proc.) a także śladowych ilości innych gazów (siarkowodoru, azotu, tlenu, wodoru). Skład biogazu zależny jest od zastosowanych procesów technologicznych oraz wybranych substratów. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, pod pojęciem tym należy rozumieć gaz uzyskany z biomasy, a w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło