Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Fermentacja metanowa - Słownik ochrony środowiska

F

Fermentacja metanowa

Biochemiczna reakcja beztlenowego rozkładu związków organicznych zachodząca przy udzialne enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy anaerobowe z wydzieleniem metanu. W procesie fermentacji metanowej można wyróżnić cztery etapy. Pierwszym jest hydroliza, podczas której przy udziale wody i enzymów związki organiczne ulegają rozkładowi do prostszych form. Następnie podczas acidogenezy, z produktów hydrolizy wytwarzane są kwasy karboksylowe, które w kolejnym etapie ulegają dalszemu rozkładowi (octanogeneza). Podczas tego etapu powstaje octan produkowany przez heterotrofy z glukozy oraz przez autotrofy z dwutlenku węgla i wodoru. Podczas ostatniego etapu (metanogenezy) następuje wytworzenie metanu z octanu.


W zależności od temperatury procesu wyróżnić możemy trzy typy fermentacji metanowej: psychrofilną, mezofilną oraz termofilną. Fermentacja psychrofilna zwykle zachodzi w szambie, osadnikach Imhoffa oraz w otwartych basenach fermentacyjnych w temperaturze poniżej 25 st. C, trwa około 80 dni. Fermentacja mezofilna przeprowadzana jest zwykle w zamkniętych komorach fermentacyjnych, w temperaturze ok. 30–40 st. C, trwa około 30 dni. Fermentacja termofilna zachodzi zwykle w temperaturze powyżej 40 st. C w zamkniętych komorach fermentacyjnych, trwa od 15 do 20 dni.

Ostatnie uaktualnienie: 19.09.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło