Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - Słownik ochrony środowiska

P

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK) służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.


PZGiK składa się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za którego gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie odpowiada Główny Geodeta Kraju; wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych (w gestii marszałków województw) i powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych (w gestii starostów).


W PZGiK znajdują się: bazy danych (rejestry publiczne), operaty techniczne, mapy topograficzne, mapy ogólnogeograficzne, kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne, materiały geodezyjne i kartograficzne związane z rolnictwem, mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze i inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych


PZGiK jest własnością Skarbu Państwa.


    Ostatnie uaktualnienie: 30.12.2020
    ▲  Do góry strony

    Znajdź hasło