Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.05.2021 09 maja 2021

Unia Europejska - Słownik ochrony środowiska

U

Unia Europejska

UE to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 28 demokratycznych państw europejskich, którego celem jest  utworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa wśród państw zrzeszających, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej.


UE posiada szczególną rolę w negocjacjach jako struktura posiadająca głos państwa członkowskiego sprawującego przewodnictwo w Radzie Unii. Zgodnie z Protokołem z Kioto, ma ona jeden zasadniczy cel, którym jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 8 proc. Podział zadań wśród państw członkowskich jest negocjowany w ramach struktur UE i jest przedmiotem dyrektyw europejskich. Mimo, że Unia jest jedną ze stron Ramowej Konwencji oraz Protokołu z Kioto, nie posiada jednak prawa głosu, chociaż jej 28 państw członkowskich zachowuje swój głos.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło