Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo - Słownik ochrony środowiska

U

Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo

(ang. Land use, land-use change and forestry – LULUCF)


Zbiór zasad regulujących uwzględnienie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz działalności leśnej w ustaleniach dotyczących emisji dwutlenku węgla w państwach objętych Protokołem z Kioto. Działania w ramach LULUCF dostrzegane są w procesach mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło