Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo - Słownik ochrony środowiska

U

Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo

(ang. Land use, land-use change and forestry – LULUCF)


Zbiór zasad regulujących uwzględnienie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz działalności leśnej w ustaleniach dotyczących emisji dwutlenku węgla w państwach objętych Protokołem z Kioto. Działania w ramach LULUCF dostrzegane są w procesach mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło