Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

60% globalnego PKB – oto prawdziwa wartość wody

   Powrót       17 października 2023       Woda   

Ekonomiczna wartość wody wynosi 58 trylionów dolarów, czyli 60% globalnego PKB – wynika z raportu opublikowanego przez WWF. Tymczasem świat mierzy się z narastającym kryzysem wodnym, zagrażającym podstawom ludzkiego dobrostanu.

Raport High cost of cheap water. The true value of water and freshwater ecosystems to people and planet ukazał się w przypadającym 16 października Światowym Dniu Żywności. Autorzy przypominają o kluczowym znaczeniu zasobów wodnych nie tylko dla społecznego i ekonomicznego rozwoju, ale i samych warunków życia na Ziemi. „Ochrona i przywracanie rzek, jezior, mokradeł oraz warstw wodonośnych jest niezbędna dla zrównoważonej przyszłości społeczeństw, gospodarek i ekosystemów” – czytamy w dokumencie. Dostęp do czystej wody pitnej umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, skutecznej ochrony zdrowia i eliminacji chorób zakaźnych. Co więcej, prowadzi do ograniczenia konfliktów zbrojnych, a nawet, jak czytamy, przyczynia się do lepszego stanu edukacji oraz zwiększenia równości płci. Woda ma również wymierne zastosowanie ekonomiczne, stwarzając warunki do rozwoju przemysłu, handlu oraz nowych technologii – gwarantuje także stabilną produkcję energii. Pogarszanie stanu zasobów wodnych przez „niezrównoważone działania gospodarcze” zagraża ekonomicznej prosperity. Nie do przecenienia jest trzecia, ekologiczna funkcja wody, przejawiająca się m.in. w łagodzeniu zmian klimatycznych.

Zagrożenia i środki zaradcze

Raport wymienia największe zagrożenia dla światowych zasobów wodnych – nadmierną eksploatację przewyższającą naturalne zdolności regeneracyjne, zanieczyszczenia zaburzające cykl hydrologiczny zmiany klimatu, degradację i zniszczenia siedlisk, nadmierne zasolenie, gatunki inwazyjne oraz patogeny, a także naruszające regularne przepływy i bioróżnorodność, regulację oraz fragmentaryzację biegu rzek. „W odpowiedzi na rosnące niebezpieczeństwo zbliża się polityczne momentum do podjęcia działań, zarówno na poziomie narodowym, jak i ponadnarodowym” – przekonuje dokument. WWF wzywa do przezwyciężenia „wodnej ślepoty” (manifestującej się w lekceważeniu problemu i niezrozumieniu wagi zasobów wodnych), wskazując przy tym na określone grupy i podmioty, które powinny wykonać określone kroki.

Sektor finansowy odpowiedzialny za wodę?

Jak wskazano, ważne zadania czekają na rządy i ustawodawców – do ich obowiązków należy m.in. odbudowa i ochrona wodnych ekosystemów, rozwijanie ambitnych celów wodnych, integracja systemów zarządzania, wzmacnianie retencji czy promocja zrównoważonego zużycia wody oraz wycofanie się z subsydiów dla nadwątlającej stan zasobów działalności. Biznes powinien rozwinąć i wdrożyć nowe strategie zarządzania wodą, szacować ryzyka wodne, zmniejszać zanieczyszczenia i zwiększać wodną efektywność. Odpowiedzialność spoczywa także na sektorze finansowym. WWF rekomenduje inwestycje w tzw. „ekonomię odbudowy” (ang. restoration economy) oraz „rozwiązania oparte na naturze” (ang. nature-based solutions) oraz wycofanie się z alokowania środków w szkodliwych dla zasobów wodnych przedsięwzięciach.

Podnoszenie zbiorowej świadomości problemu i wywieranie presji na polityków oraz rynki to misja społeczeństwa obywatelskiego. Jednostki mogą zaś dbać o zrównoważone zachowania w życiu codziennym. - Musimy pamiętać, że woda nie bierze się z kranu, tylko z natury – w przedstawionym komunikacie mówi odpowiedzialny w WWF za problematykę wodną Stuart Orr – to jej zawdzięczamy bezpieczeństwo żywnościowe, bioróżnorodność i ochronę przed najcięższymi skutkami zmian klimatycznych. Zatrzymanie degradacji wodnych ekosystemów może doprowadzić do lepszej, odporniejszej i zrównoważonej przyszłości – kończy.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (26 lutego 2024)Wsparcie projektów morskich farm wiatrowych (21 lutego 2024)Pompy ciepła wyborem koniecznym w drodze do niezależności energetycznej domu i firmy (21 lutego 2024)NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony