Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Adoptuj Łąkę: biznes na rzecz ratowania cennych ekosystemów

Ruszył pilotażowy projekt Adoptuj Łąkę. To ochrona środowiska i klimatu oraz badania naukowe realizowane przez Fundację Kwietną przy wsparciu finansowym branży fotowoltaicznej.

   Powrót       08 maja 2024       Zrównoważony rozwój   

Łąka to doskonały przykład równowagi między środowiskiem a człowiekiem. Odpowiednio zarządzana łąka nie tylko jest ostoją bioróżnorodności, ale także może pomagać w adaptacji do zmian klimatu. Lecz mimo rosnącej popularności miejskich łąk kwietnych, powierzchnia trwałych łąk krajobrazu rolniczego stale maleje (w UE w ciągu ostatnich 50 lat ubyło 15% powierzchni łąk i pastwisk). A to właśnie te wiejskie łąki są kluczowe dla ochrony bioróżnorodności, bo są jednymi z najbogatszych gatunkowo ekosystemów w naszym klimacie.

Czytaj: Łąki kwietne. Fakty i mity

Fauna typowych łąk to ok. 50-60 gatunków ptaków, 5-10 gatunków gadów, 6-8 gatunków płazów, około 20 gatunków ssaków oraz tysiące gatunków owadów i innych bezkręgowców. Utrzymując trwałe, bogate florystycznie łąki możemy ratować najcenniejszą rodzimą przyrodę: co najmniej 141 ściśle chronionych gatunków roślin naczyniowych i 218 ściśle chronionych gatunków zwierząt rodzimych dla Polski. Jednak łąk ubywa, czego przyczyną jest zmiana sposobu gospodarowania na wsi — intensyfikacja produkcji rolnej i zaniechanie użytkowania łąk, które bez pomocy człowieka szybko ulegają naturalnej sukcesji i tracą swój unikalny charakter. Razem z łąkami giną charakterystyczne dla terenów otwartych gatunki zwierząt.

Na czym polega Adopcja Łąki?

Celem Adopcji Łąk jest przywracanie użytkowania tych cennych przyrodniczo ekosystemów i sukcesywne przekształcanie gruntów ornych w trwałe użytki zielone. Utrzymywanie łąk zakłada tradycyjne zabiegi, które zwiększają bioróżnorodność, takie jak koszenie kosą czy ekstensywny wypas zwierząt, ale także intensywne usuwanie gatunków inwazyjnych czy instalację pomocy gniazdowych dla ptaków i innych zwierząt. Oprócz zabiegów czynnej ochrony przyrody projekt zakłada także badania naukowe, których celem jest określenie najlepszych praktyk dotyczących proekologicznego zarządzania terenami łąkowymi. Odpowiednio gospodarowane łąki mogą być także sposobem na adaptację do zmian klimatu. Grunty orne przekształcane w łąki stają się swoistym bankiem węgla, który jest trwale sekwestrowany w glebie. Naszym zadaniem jest określenie, jak można wykorzystać potencjał łąk w tym zakresie.

Czytaj: Wokół angielskich autostrad pojawiają się pasy kwietne. Czy to mogłoby udać się w Polsce?

Adopcja Łąk jest działaniem innowacyjnym, które wymaga elastycznego podejścia do zarządzania projektem i jego rozwojem. Taką możliwość daje rozproszone finansowanie ze strony odpowiedzialnego społecznie biznesu. Dzięki wielu niezależnym źródłom środków mamy możliwość swobodnego planowania i realizowania doświadczeń, możemy śmiało wyznaczać kolejne cele badawcze i działać w nielimitowanym okresie, co często jest ograniczeniem w tradycyjnych badaniach naukowych. Pierwszymi firmami, które zdecydowały się sfinansować działania ochronne na łąkach są przedstawiciele branży fotowotalicznej: OX2, BayWa r.e. Polska, Greenvolt Power czy Sevivon oraz Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Oprócz wsparcia finansowego w projekt zaangażowani są także pracownicy, którzy w ramach wolontariatu będą kosić, obserwować, budować, zbierać i siać nasiona z okolicznych łąk.

Wymiar społeczny projektu Adopcji Łąk ma ogromną wagę, bo łąki jako jedyne siedliska antropogeniczne do przetrwania wymagają pracy człowieka. Dlatego zapraszamy kolejnych mecenasów i wolontariuszy, a także ekspertów do wsparcia naszych wysiłków na rzecz ochrony cennych ekosystemów łąkowych w Polsce.

Informacje o projekcie Adoptuj Łąkę: https://adoptujlake.pl/

/Za Fundacja Kwietna/

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Badaczki: chrońmy pszczoły w miastach (19 lutego 2024)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)Europarlament zatwierdza reformę wspólnej polityki rolnej (24 listopada 2021)Katowice: Ogrody społeczne powstały w czterech dzielnicach (27 października 2021)Łąki kwietne. Fakty i mity (04 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony