Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Cable pooling z umocowaniem prawnym w projekcie nowelizacji ustawy o OZE

Senat pochylił się w lipcu br. na rządowym projektem nowelizacji ustawy o OZE. W trakcie posiedzenia zgłoszono poprawki wprowadzające do systemu prawnego cable pooling, rozwiązanie długo oczekiwane przez branżę OZE.

   Powrót       31 lipca 2023       Energia   

Na wdrożenie cable pooling do systemu prawnego od wielu miesięcy czeka branża energetyczna w Polsce. Jest to narzędzie z powodzeniem stosowane w Danii i Niderlandach, a polega na współdzieleniu przyłącza energetycznego przez więcej niż jedną instalacje OZE. W ten sposób częściowo ma zostać zniwelowany problem odmów przyłącza nowych instalacji do systemu elektroenergetycznego. W jaki sposób? Do sieci w tym samym punkcie mogą być przyłączone instalacje o różnym profilu wytwórczym np. elektrownia wiatrowa, która generuje najwięcej energii w nocy, oraz fotowoltaika osiągająca szczyt produkcyjny w ciągu dnia.

Dotychczas stosowanie takiego rozwiązania nie było możliwe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w odpowiedzi na nasze pytania wyjaśniało, że proponowane regulacje mogą umożliwić „podmiotom współdzielenie mocy przyłączeniowej w jednym miejscu przyłączenia przy zachowaniu możliwości samodzielnego zawierania kontraktów na sprzedaż wyprodukowanej energii, na rynku hurtowym i przez każdą z instalacji”.

Senat wprowadza poprawkę. Teraz wszystko zależy od Sejmu

Poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o OZE złożył senator Wojciech Piecha. Ostatecznie za ustawą zagłosowało 97 senatorów. Zgodnie z jej treścią, wytwórcy OZE będzie musieli zawrzeć między sobą odpowiednie porozumienie, które zakłada, że jeden z nich wystąpi o warunki przyłączenia instalacji do sieci.

Teraz projekt ma trafić z uchwałą Senatu do Sejmu. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował w trakcie posiedzenia Senatu, że cable pooling to jest rozwiązanie ważne dla systemu elektroenergetycznego.

- Dzięki temu, już w tej chwili, bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych, możemy zwiększyć moc przyłączeniową o kilka gigawatów. Eksperci różnią się w tych ocenach, (…) ale myślę, że można odpowiedzialnie powiedzieć, że uda się wygenerować ok. 5 GW nowych mocy przyłączeniowych dla nowych projektów, jeśli to rozwiązanie wejdzie w życie. I co dzięki temu uzyskamy? Miliardowe, idące w dziesiątki miliardów złotych oszczędności, jeżeli chodzi o inwestycje w sieci elektroenergetyczne. To, co musielibyśmy zrobić już teraz, natychmiast, możemy rozłożyć w czasie. A więc cable pooling rozwiązuje w tej chwili nabrzmiały problem związany z brakiem mocy przyłączeniowej – poinformował przedstawiciel rządu.

Oznaczałoby to, że w przypadku przyjęcia przez Sejm uchwały Senatu, stosowanie cable pooling byłoby możliwe jeszcze w tym roku. Rozwiązanie to popularyzowało m.in. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Jak wynika z raportu PSEW i Politechniki Lubelskiej „Więcej OZE w sieci” umożliwienie współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej przez różne instalacje lub podmioty powinno doprowadzić do poprawy efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej, co umożliwi wzrost mocy zainstalowanej OZE w Polsce. Obecnie łączna moc tego rodzaju źródeł sięga poziomu ok. 25 GW.

- Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje odnawialnych źródeł energii umożliwi zatem dalszy rozwój sektora OZE, a także wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, co jest kluczowe dla realizacji przez Polskę celów klimatycznych oraz redukcji cen energii elektrycznej - mówił Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Z kolei Związek Pracodawców Polski (ZPP) w stanowisku podkreślił, że prawidłowe zapisy dotyczące cable poolingu pozwolą na szybkie wybudowanie w Polsce co najmniej 5 GW energetyce słonecznej i wiatrowej bez konieczności oczekiwania przez inwestorów na decyzje przyłączeniowe. W skali kraju może to dać nawet do 12 TWh zielonej energii.

Przełomowa nowelizacja dla sektora OZE w Polsce

Jak wielokrotnie informowaliśmy, projekt nowelizacji ustawy o OZE (projekt rządowy: UC99, druk sejmowy: 3279, druk senacki: 1032) częściowo implementuje do polskiego prawa dyrektywę RED II o wspieraniu OZE m.in. w ciepłownictwie i chłodnictwie. Zawiera też rozwiązania dla offshore wind, biometanu, klastrów energii, wsparcie operacyjnego dla OZE i instalacji hybrydowych. Wprowadza definicję biometanu, rejestr wytwórców biogazu, likwiduje wsparcie dla biogazu w postaci świadectw pochodzenia, a ustanawia wsparcie operacyjne dla biometanu, dodanego do katalogu paliw gazowych.

Nowelizacja zmienia definicję klastra energii, w którego skład musi wchodzić przynajmniej jedna jednostka samorządu, a zakres jego działalności rozszerza o magazynowanie energii. Klastry będą mogły działać na obszarze jednego powiatu, 5 sąsiadujących ze sobą gmin, i dodatkowo na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). Regulacje wprowadzają też rejestr klastrów, ustalają zasady współpracy i ich rozliczeń z OSD. Do końca 2026 r. co najmniej 30% energii wytwarzanej i wprowadzanej do sieci przez strony porozumienia klastra musi pochodzić z OZE, a łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze energii – nie przekraczać 150 MW oraz umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 40% łącznego rocznego zapotrzebowania stron klastra energii.

Nowela z 50 do 150 kW podniesie próg mocy dla instalacji fotowoltaicznych, powyżej którego wymagane jest pozwolenie na budowę. Wprowadza ponadto podstawy do sprzedaży energii elektrycznej z OZE bezpośrednio od wytwórcy, a także mechanizm wsparcia operacyjnego dla wskazanych źródeł OZE, którym kończy się 15-letnie wsparcie z systemu świadectw pochodzenia.

Zmiany prawne wprowadzą też instytucję prosumenta lokatorskiego, aby ułatwić rozliczenia w wypadku źródeł OZE zamontowanych na budynkach wielolokalowych, a także nowe gwarancje pochodzenia z OZE: biometanu, ciepła albo chłodu, wodoru odnawialnego. Energia elektryczna wytwarzana z biomasy będzie zaliczana do energii z OZE tylko po spełnieniu określonych warunków.

- Odpowiadam na pytanie: cable pooling wejdzie od razu, czyli 30 dni po ogłoszeniu ustawy – podkreślił Ireneusz Zyska.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OX2: Chcemy utrzymać tempo rozwoju OZE w Polsce (28 listopada 2023)Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)Duże zmiany na rynku energii. Nowelizacja ustawy o OZE wchodzi w życie. (03 października 2023)Rozumiemy potrzeby biznesu i społeczności lokalnych (25 września 2023)Sporo zmian regulacyjnych w sektorze OZE – niektóre wyczekiwane (19 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony