Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Circular economy w Polsce: biznes przeszedł do działania

Reprezentująca polskich pracodawców Konfederacja Lewiatan rozpoczęła prace mające na celu uwolnienie potencjału biznesu w systemie circular economy m.in. poprzez wskazanie koniecznych zmian w krajowej legislacji dotyczącej odpadów.

   Powrót       26 lutego 2016       Odpady   

W ramach tych prac odbywają się spotkania czterech grup roboczych. Biorą w nich udział przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, w tym Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS), organizacje odzysku i przedsiębiorstwa zbiórki odpadów komunalnych, firmy i stowarzyszenia związane z motoryzacją, budownictwem, technologią IT, doradztwem biznesowym i prawnym.

Cztery grupy robocze będą pracować do końca marca

Do tej pory odbyło się takich spotkań kilka, w podziale na następujące zespoły: zespół ds. regulacji unijnych (zajmie się wypracowaniem stanowiska Lewiatana odnośnie propozycji KE dotyczącej circular economy), zespół ds. legislacji krajowej i zespół ds. rozszerzonej odpowiedzialności biznesu (zajmie się wypracowaniem propozycji EPR, które będą spełniały warunki brzegowe określone przez Komisję, a jednocześnie będą dla przedsiębiorców do zaakceptowania). Oprócz tego jest jeszcze zespół zajmujący się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Każda z grup ma do końca marca wypracować wspólne stanowisko, które przedstawi do konsultacji Komisji Europejskiej bądź administracji RP.

Konieczne lepsze zagospodarowanie tworzyw sztucznych

Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, jest poprawa warunków zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Zarówno przetwórcy, jak i recyklerzy są zainteresowani polepszeniem sytuacji w tym zakresie, tak by odpady mogły być bez przeszkód ponownie używane jako surowiec do produkcji nowych wyrobów. Wypracowanie odpowiednich stanowisk grup roboczych będzie więc podstawą działania przetwórców i recyklerów. – W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z organizacjami odzysku i przedsiębiorstwami zajmującymi się zbiórką odpadów komunalnych. Mimo że najwięcej wytwarza się generalnie odpadów przemysłowych, to w materii odpadów komunalnych można najwięcej zdziałać – wyjaśnia cel spotkania Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS. A do zrobienia jest bardzo wiele. Zdaniem Szymana nie ma co nawet mówić w Polsce o ekoprojektowaniu, gdy nie opanowaliśmy podstaw gospodarki odpadami. Jesteśmy daleko w tyle nie tylko za krajami starej Unii, ale także za wieloma nowymi członkami, jak np. Estonią osiągającą doskonałe wyniki w dziedzinie odzysku i recyklingu.

Prawo trzeba poprawić, ale też lepiej je egzekwować

Jeden z zespołów ma zaproponować zmiany w krajowej legislacji dotyczącej odpadów, które przynajmniej częściowo uwolnią potencjał realizowania biznesu w systemie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak zmiana prawa to nie wszystko. Zdaniem Szymana w Polsce jest dużo dobrych przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, które są jednak słabo egzekwowane. Podczas najbliższych spotkań przedstawione zostaną propozycje dotyczące np. poprawy ściągalności tzw. podatku śmieciowego, a także mogące ulepszyć selektywną zbiórkę odpadów czy pozwalające zlikwidować bezsensowną konkurencję między organizacjami odzysku.

Zerwać z negatywnym wizerunkiem branży

Jak podkreśla dodatkowo Robert Szyman, poprzez likwidację patologii w systemie odzysku i recyklingu PZPTS chciałby przy okazji zerwać z negatywnym wizerunkiem truciciela środowiska, jaki ma branża tworzyw sztucznych w Polsce. Zapewnia on, że przetwórcom bardzo zależy na zwiększeniu strumienia surowców, które będzie można ponownie wykorzystać w produkcji tworzyw. Podaje prosty przykład: przeroczysta, sztywna folia PET stosowana do produkcji foremek do pakowania mięsa, owoców czy warzyw w supermarketach może być w 80 procentach wykonana z surowców pochodzących z recyklingu. Ten potencjał jest jednak w Polsce na razie marnotrawiony. – Mam nadzieję, że nasze propozycje pozwolą ten system usprawnić i że administracja uwzględni nasze stanowisko, tym bardziej, że Konfederacja Lewiatan ma w Polsce głos, który się liczy – podsumowuje Robert Szyman.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po wyborach zostanie 3 tys. ton banerów do utylizacji (08 kwietnia 2024)Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)Transparentność i bezpieczeństwo obrotów odpadami. Głosy z ministerstwa i branży o zmianach w BDO (04 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)W Polsce może powstać 36,5 tys. punktów odbioru butelek i puszek. Prognozy (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony