Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość

   Powrót       29 listopada 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

5 grudnia, podczas I Ogólnopolskiej Debaty „Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość" eksperci, politycy, aktywiści i studenci będą rozmawiać o konieczności zmian w systemie produkcji żywności, w taki sposób, by zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, chronić zdrowie ludzi, przyrodę i nie szkodzić klimatowi.

Na ratunek dla planety jeszcze nie jest za późno, ale nie możemy dłużej zwlekać – to hasło towarzyszyć będzie ogólnopolskiej debacie z udziałem ekspertów, aktywistów, młodych ludzi, polityków, przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego oraz samorządowców. Będą rozmawiać o wyzwaniach klimatycznych i środowiskowych, przed jakimi stanęła ludzkość, a zwłaszcza wyzwaniach dla rolnictwa i sektora produkcji żywności w Polsce.

- Dlaczego klimat i rolnictwo? Z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego to największe wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy, rozstrzygające o tym, czy zostawimy naszym dzieciom i wnukom bezpieczny świat, czy też zniszczymy go w takim stopniu, że być może nie będą mogły w tej nowej rzeczywistości żyć. A dlaczego rolnictwo? Ponieważ bez bezpieczeństwa żywnościowego przetrwanie cywilizacji, przetrwanie gatunku ludzkiego, nie będzie możliwe. – powiedział Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej, profesor SGGW i opiekun merytoryczny debaty. – Rolnictwo jest specyficznym sektorem z punktu widzenia ochrony klimatu i zmiany klimatu. Z jednej strony jest najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu dlatego, że wszystkie czynniki produkcji rolnej – temperatury średnie, maksymalne, minimalne, wielkość, rozkład opadów – to są czynniki decydujące o możliwości prowadzenia działalności rolniczej i jej efektywności. Z drugiej strony rolnictwo bardzo oddziałuje na klimat. Jest źródłem (według różnych szacunków) od 12 do 14% emisji gazów cieplarnianych, które odprowadzane są do środowiska, do atmosfery w wyniku działalności człowieka. To pokazuje, że bez działań w rolnictwie po prostu nie da się osiągnąć neutralności klimatycznej i nie da się ochronić klimatu. - dodaje.

Trzy sesje panelowe poprzedzą wystąpienia opiekunów merytorycznych oraz studentów i aktywistów młodego pokolenia. Głos młodych reprezentować będą Gabriela Karaś, studentka kierunku Zarządzanie z WSIiZ w Rzeszowie; Iwona Stawarz, studentka kierunku Environmental Protection and Management z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kacper Blok reprezentujący Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Opiekunem merytorycznym sesji I pt. „System produkcji żywności do kapitalnego remontu" będzie profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek. - Inspirujemy się rozwiązaniem z Wielkiej Brytanii. Tam Izba Gmin co roku, przy pomocy naukowców, przygotowuje raport, który adresuje do rządu brytyjskiego, a on następnie sprawozdaje, jak działa na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności. Póki w Polsce takich zwyczajów nie będzie, my bierzemy na siebie ten ciężar. Dlatego w tej debacie obok naukowców i młodego pokolenia (bo przede wszystkim o ich interes tutaj chodzi, o ich dobre jutro) wezmą udział właśnie politycy i samorządowcy. Chodzi o wywarcie na nich presji (pozytywnie rozumianej), na co powinni szczególnie zwrócić uwagę. To ważne szczególnie teraz, po zmianie władzy w Polsce – podkreśla dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ i jeden z inicjatorów zorganizowania debaty.

Jałowienie gleb, znikanie owadów zapylających, szkodliwy wpływ ferm przemysłowych i upraw monokultorowych na przyrodę i klimat będą przedmiotem rozmowy Barbary Baj-Wójtowicz, wykładowczyni Uniwersytetu w Oxfordzie oraz wiceprezeski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa; prof. dr hab. inż. Małgorzaty Bzowskiej-Bakalarz, kierowniczki Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Michała Kołodziejczaka, posła na Sejm, rolnika, założyciela ruchu społeczno-politycznego Agrounia i innych gości.

Sesja II „Bioróżnorodność – przyszłość rolnictwa czy utopia?" pod merytoryczną opieką prof. UJ dr hab. Pauliny Kramarz skupi się na tym jak uprzemysłowienie rolnictwa, zanieczyszczenie pestycydami i nawozami sztucznymi oraz nadmierne zużycie wody słodkiej wpływa na przyrodę i środowisko naturalne. Wskaże też rozwiązania sprzyjające ochronie dzikich siedlisk w pobliżu terenów uprawnych i zwiększeniu bioróżnorodności ekosystemów rolnych. Wśród panelistów będą m.in. dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR, kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu (Uniwersytet Rzeszowski), leśnik, badacz lasów Puszczy Białowieskiej; Daria Gosek-Popiołek, posłanka na Sejm i działaczka społeczna, dr inż. Urszula Sołtysiak, wieloletnia wykładowczyni SGGW w zakresie produkcji ekologicznej, współzałożycielka i wieloletni dyrektor pierwszej jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne w Polsce i inni.

Debatę zamknie sesja pt. „Polskie rolnictwo wobec wyzwań klimatycznych", której opiekunem merytorycznym jest dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW. Sesja skupi się na wpływie zmiany klimatu na jakość i wielkość plonów rolniczych, rozwiązaniach na rzecz zwiększania odporności rolnictwa na skutki zmiany klimatu i wyzwaniach związanych z koniecznością transformacji tego sektora. Głos zabiorą m.in. Marta Jarosz, współzałożycielka organizacji Rolnictwo dla klimatu; dr hab. inż. Jerzy Kozyra, prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Mateusz Murzyn, doradca ds. klimatu i środowiska Starostwo Powiatowe w Myślenicach, przedstawiciel projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Debatanci wspólnie będą szukać rozwiązań oraz postulatów, które mogą uratować lepsze jutro naszych dzieci i wnuków. Wydarzenie jest częścią kampanii Koalicji Klimatycznej w ramach Manifestu 100 Dni, wskazującej wytyczne i rekomendacje dla polskiej przyrody i klimatu, możliwe do zrealizowania w ciągu 100 dni po wyborach parlamentarnych.

Debata organizowana jest wspólnie przez Koalicję Klimatyczną oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Udział w debacie jest otwarty pod warunkiem rejestracji.

Wszystkie informacje na temat debaty oraz szczegółowy program znajdą Państwo TUTAJ.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zamiast ugorów międzyplony i uprawy wiążące azot. KE z gestem wobec rolników (14 lutego 2024)Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady (27 listopada 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)Zrównoważone rolnictwo w natarciu. KE przeznacza 186 mld euro (21 listopada 2023)Agrowoltaika ekologicznym i ekonomicznym motorem dla rolnictwa (13 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony