Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Pozytywna decyzja dla pierwszej morskiej farmy wiatrowej w Polsce

   Powrót       25 lipca 2016       Energia   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podpisał w lipcu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej „Bałtyk Środkowy III”. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 120 siłowni wiatrowych. Będą one zlokalizowane w południowej części Morza Bałtyckiego, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, w odległości około 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba (województwo pomorskie). Powierzchnia całkowita farmy to prawie 117 km2.

Realizacja projektu „Bałtyk Środkowy III” umożliwi polskim stoczniom w Szczecinie i w Gdyni budowę fundamentów i wież planowanych elektrowni. Przewidywana maksymalna moc pierwszej w Polsce morskiej farmy wynosić będzie od 600 do 1200 MW. Inwestor będzie mógł uzyskać wsparcie finansowe dla źródeł OZE.

Morska energetyka wiatrowa charakteryzuje się znacznym potencjałem tworzenia miejsc pracy, głównie w sektorze stoczniowym i portowym. W najbliższej przyszłości pomorskie porty mogą być bazą dla firm budowlanych i usługowych obsługujących ten sektor.

RDOŚ w Gdańsku w wydanej decyzji nałożył na inwestora obowiązek spełnienia szeregu warunków mających na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji. Konieczne jest prowadzenie monitoringu środowiska, w tym monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. Monitoring będzie dotyczył m.in. przeglądów technicznych fundamentów i kabli, warunków hydrologicznych oraz badań wpływu konstrukcji na organizmy szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, m.in. małże, ryby, ssaki morskie, ptaki i nietoperze. W decyzji stwierdzono ponadto konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestycja jest prowadzona przez spółkę Polenergia Bałtyk III należącą do grupy Polenergia - prywatnej grupy energetycznej składającej się ze spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Opracowano na podstawie: GDOŚ

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mała retencja i wiatraki przydomowe z prostszymi procedurami. Projekt zmian prawnych (04 marca 2024)Niech się kręcą wiatraki (08 stycznia 2024)500 m to w sam raz i pytania o zasadność ustawy. Kolejne opinie o wiatrakach (07 grudnia 2023)GIOŚ: nielegalnie wwiezione do Polski odpady wróciły do Niemiec (31 sierpnia 2023)Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony