Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Unia Europejska przyjmuję nową dyrektywę o OZE i rozporządzenie ReFuelUE

Rada Unii Europejskiej zakończyła prace nad nową unijną dyrektywą dla odnawialnych źródeł energii (RED III) oraz przyjęła rozporządzenie ReFuelUE. Tym samym zakończono prace nad kluczowymi przepisami Fit for 55. Co wprowadzą?

   Powrót       11 października 2023       Energia   

9 października 2023 r. przyjęto zmiany w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED III), która zastępuje wcześniejsza jej wersję - dyrektywę RED II. W tym samym czasie Rada UE przegłosowała tez rozporządzenia w sprawie lotnictwa ReFuelUE. UE posiada obecnie prawnie wiążące cele klimatyczne obejmujące wszystkie kluczowe sektory gospodarki.

Nowa dyrektywa określa wiążący cel UE w zakresie OZE w 2030 r. na poziomie co najmniej 42,5%, w porównaniu z obecnym celem 32%. W praktyce oznacza to niemal podwojenie obecnego udziału energii z OZE. Uzgodniono również, że Europa będzie dążyć dobrowolnie do osiągnięcia udziału na poziomie 45% w miksie energetycznym do 2030 r.

- Przepisy dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. są już wdrożone i bardzo się cieszę, że jesteśmy nawet na dobrej drodze do przekroczenia tych ambicji. To ważny znak dla Europy i naszych globalnych partnerów, że zielona transformacja jest możliwa, że Europa spełnia swoje obietnice – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.

Przypomnijmy, że pakiet regulacji Fit for 55 został przedstawiony w lipcu 2021 r. w odpowiedzi na wymogi unijnego prawa klimatycznego, dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto w Europie o co najmniej 55% do 2030 r. Został on zaktualizowany, gdy KE zaproponowała zwiększenie ambicji w zakresie OZE i efektywności energetycznej w planie REPowerEU, aby odpowiedzieć na inwazję Rosji na Ukrainę i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy. Oczekuje się, że pakiet legislacyjny zmniejszy emisję gazów cieplarnianych netto w UE o 57% do 2030 roku.

ReFuelEU Aviation

Przyjęte przez Radę UE rozporządzenie ReFuelEU Aviation określa ogólnounijne zasady promowania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF). Regulacje wyznaczają minimalne poziomy udziału SAF, które muszą być mieszane z naftą przez dostawców paliwa lotniczego i dostarczane do portów lotniczych w UE.

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie transportu lotniczego na trajektorię celów klimatycznych UE wyznaczonych na lata 2030 i 2050. Stosowanie SAF jest jednym z kluczowych krótko- i średnioterminowych narzędzi dekarbonizacji lotnictwa. Regulacje powinny zaradzić obecnej sytuacji, która utrudnia ich rozwój: niskiej podaży i cenom znacznie wyższym niż ceny paliw kopalnych.

Rozporządzenie zobowiązuje dostawców paliwa lotniczego do udostępnienia operatorom statków powietrznych na lotniskach w UE paliwa zawierającego minimalny udział SAF. Ma to się stać już w 2025 r. Ostatecznie paliwa będą musiały uwzględniać mieszanki z udziałem SAF na poziomie 2% w 2025 r., 6% w 2030 r. i 70% w 2050 r. Z kolei od 2030 r. wprowadza się minimalny udział paliw syntetycznych na poziomie 1,2%, wzrastając od poziomu 35% w 2050 r.

Co więcej, UE wprowadza wymóg tankowania paliw lotniczych w portach UE na poziomie 90%. KE chce uniknąć praktyk tankowania w portach poza granicami UE, które spowodowałyby dodatkowe emisje wynikające z dodatkowej wagi.

Do zrównoważonych paliw lotniczych i syntetycznych paliw lotniczych zaliczono certyfikowane biopaliwa, paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego (w tym zielony wodór) i paliwa lotnicze o obniżonej emisji dwutlenku węgla pochodzące z recyklingu, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji określone w dyrektywie RED II do maksymalnie 70%. Wyjątkiem są biopaliwa produkowane z roślin spożywczych i paszowych, a także niskoemisyjnych paliw lotniczych (w tym niskoemisyjnego wodoru).

Przewidziano także stworzenie unijnego systemu oznakowania efektywności środowiskowej dla operatorów statków powietrznych stosujących SAF, co pomoże konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów i będzie promować bardziej ekologiczne loty.

Nowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku urzędowym UE w nadchodzących tygodniach i wejdzie w życie dwudziestego dnia po tej publikacji. Jak informuje KE, nowe regulacje będą stosowane od 1 stycznia 2024 r. Natomiast art. 4, 5, 6, 8 i 10 będą stosowane od 1 stycznia 2025 r.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)63% OZE w produkcji EE w 2030 r.? To się opłaca. Raport (23 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Jak zmniejszyć wysokość rachunków za prąd i ogrzewanie? Siedem sposobów (23 lutego 2024)Uprawnienia do emisji już niedługo w sektorze budynków i transportu. ETS2 a efektywność energetyczna (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony