Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Efektywność energetyczna i wymogi ESG to priorytety w branży deweloperskiej

Jakie są kierunki zmian w sektorze mieszkaniowym? W dobie kryzysu energetycznego świadectwa energetyczne, stały się dokumentami szczególnie ważnymi dla mieszkańców, choć dla deweloperów nie są już niczym nowym, przekonuje Dariusz Huta z Unidevelopment SA. Co z ESG?

   Powrót       17 stycznia 2024       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   
Dariusz Huta
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Unidevelopment SA

Teraz Środowisko: Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków stawia ambitne wyzwania przed sektorem budowlanym. Czy deweloperzy są na nie gotowi?

Dariusz Huta (DH): Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej, a co za tym idzie konieczności posiadania certyfikatów, dotyczy całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię, której potrzebujemy do użytkowania domów i mieszkań, lokali użytkowych czy innych budynków. W dobie kryzysu energetycznego świadectwo charakterystyki energetycznej staje się dokumentem szczególnie ważnym dla mieszkańców. Warto jednak pamiętać, że dla deweloperów nie jest to nowość – już od dawna mamy obowiązek zlecania sporządzenia świadectw energetycznych i przekazywania ich klientom przy zawieraniu umów sprzedaży lokali. Ponadto warto zauważyć, że wprowadzenie certyfikatów jest elementem potwierdzającym kierunek zmian widocznych w całym sektorze mieszkaniowym. Wymogi dotyczące monitorowania i zużycia energii podczas budowy czy użytkowania budynków stają się coraz bardziej restrykcyjne zarówno za sprawą unijnych wytycznych, jak i krajowych regulacji. Jako spółka realizująca osiedla musimy działać tak, aby być na nie przygotowani. Wymaga to od nas dostosowania wielu procesów wewnętrznych i wprowadzenia procedur, dzięki którym możemy realnie oceniać wpływ inwestycji deweloperskich na środowisko i sprawiać, by były one bardziej ekologiczne.

TŚ: Jakie działania podejmujecie, aby inwestycje były bardziej przyjazne dla środowiska i spełniały coraz bardziej restrykcyjne wymogi, które będą obowiązywały przyszłości?

DH: Działania spółek z sektora deweloperskiego mają duże znaczenie w kontekście ograniczenia wpływu budownictwa na środowisko naturalne. Jako Unidevelopment mamy ważny wkład w realizację strategii ESG Grupy Kapitałowej Unibep, której jesteśmy częścią. Wychodząc od aspektu środowiskowego (E), jednym z naszych priorytetów jest inwestycja w energooszczędne i zrównoważone budownictwo. Unidevelopment stawia na certyfikację wielokryterialną projektów deweloperskich. Korzystając w tym zakresie z uznanego systemu BREEAM, otrzymujemy obiektywne potwierdzenie, że nasze projekty są przyjazne dla zdrowia i komfortu użytkowników oraz realizowane w sposób ograniczający negatywny wpływ na otoczenie. Warto bowiem zauważyć, że certyfikacja BREEAM odnosi się do wielu obszarów, pod kątem których oceniana jest dana inwestycja. Należą do nich m.in. efektywność energetyczna czy zagospodarowanie odpadów, ale także takie czynniki jak lokalizacja budynku, odległość komunikacji miejskiej czy jakość zarządzania procesem budowy.  Realizacja certyfikowanych projektów mieszkaniowych pozwala nam być o krok przed coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami, które zostaną wdrożone w kolejnych latach.

TŚ: Jakie konkretnie rozwiązania proekologiczne wprowadzacie, aby wasze inwestycje spełniały wymogi certyfikatu BREAAM w kontekście ekologicznym?

DH: Aby spełnić wymogi certyfikacji BREEAM w zakresie ekologii, w naszych inwestycjach wykorzystywane są m.in. certyfikowane materiały, jak choćby drewno ze sprawdzonych źródeł, i wdrażanych jest szereg rozwiązań przekładających się na efektywność energetyczną oraz oszczędność wody.

Przykładowo w naszej nowej inwestycji „Kusocińskiego” w Gdańsku cele związane z odpowiedzialnym zarządzaniem wodą osiągnięte będą m.in. dzięki zautomatyzowanym rozwiązaniom, pozwalającym na powtórne użycie deszczówki do podlewania roślin w częściach wspólnych. Powstaną tam również ogrody deszczowe tworzące mikroklimat i przeciwdziałające efektom ocieplenia klimatu. Standardem w inwestycjach Unidevelopment staje się również montaż paneli fotowoltaicznych. Planujemy ponadto opracować ujednolicone wytyczne, dzięki którym będzie można zmniejszyć zużycie zarówno energii, jak i wody w nowobudowanych budynkach oraz dodatkowo chronić ekosystemy i odbudowywać różnorodność biologiczną.

W ramach certyfikacji BREEAM także sam proces budowy jest monitorowany i oceniany przez zewnętrznego asesora. Tu również wdrażamy szereg proekologicznych rozwiązań. Stosujemy np. certyfikowaną sklejkę liściastą w szalunkach. Zgodnie ze strategią dążymy również do pełnej kontroli  śladu węglowego. Dzięki monitoringowi będzie można oszacować realny wynik osiągany na etapie realizacji inwestycji i porównać go z tym zakładanym na etapie projektowania.

TŚ: Czy klienci zwracają uwagę na kwestie związane z ekologią?

DH: Certyfikaty środowiskowe budynków mieszkaniowych postrzegamy również jako potencjalną przewagę naszych inwestycji z perspektywy klientów. Systemy takie jak BREEAM od wielu lat były powszechnie stosowane do oceny budynków biurowych. Dzięki nim klienci biznesowi, bez konieczności analizy parametrów technicznych, mieli pewność, że wybierają obiekty ekologiczne, często spójne z ich własną polityką w zakresie ochrony klimatu. W przypadku inwestycji mieszkaniowych klienci indywidualni również zyskują pewność, że budynek, który wybierają, jest przyjazny dla nich i otoczenia oraz stwarza dobre warunki do życia. Naszym celem jest zwiększanie świadomości klientów i wskazywanie, że wybierając budynek posiadający certyfikację przyznawaną w ramach uznanego systemu, decydują się na inwestycje przyjazną do życia, ekologiczną, jak również pozwalającą na wymierne oszczędności już podczas użytkowania budynku.

TŚ: Jakie cele spoza obszaru środowiskowego spółka sobie stawia?

DH: W myśl kolejnego obszaru ESG – „S”, czyli działań skupionych wokół kwestii społecznych, wdrażamy standardy mające na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracy, stwarzania równych szans na rozwój, a także poszanowania prawa do różnorodności. Niemniej warto wspomnieć, że z dużą uwagą podchodzimy nie tylko do kwestii wewnątrz naszej organizacji, ale także prowadzimy wiele inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności zbudowanych na wspólnym dialogu i pozytywnych relacjach. Jako deweloper chcemy komunikować się z otoczeniem w kontekście realizowanych inwestycji chociażby w tak ważnych kwestiach jak ich wpływ na sąsiedztwo.

W tym przypadku procentują nasze lata doświadczeń w prowadzeniu otwartej i pozytywnej komunikacji ze społecznościami lokalnymi. Podejmujemy  inicjatywy, które pozwalają zacieśniać więzi społeczne i sprawiają, że nasi klienci czują się lepiej w nowej inwestycji. Przykładem może być Radom, gdzie powstaje nasze wieloetapowe osiedle Idea. Jest to jedna z lokalizacji, w której organizujemy wydarzenia skierowane do mieszkańców – zarówno naszej inwestycji, jak i sąsiadów. W ubiegłym roku przy współpracy z lokalnym ośrodki kultury „Amfiteatr” organizowaliśmy tam Dni Sąsiada, kino plenerowe i spotkanie z ornitologiem. Te ostanie wydarzenie pokazuje, że aspekt społeczny można też z powodzeniem łączyć z tematem ekologii. Robimy to od 2017 – w ramach naszej kampanii społecznej ekoPOZYTYWNIE. Jej główną ideą jest pokazanie miasta jako miejsca przyjaznego nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W ramach prowadzonych działań na osiedlach Unidevelopment oraz w wybranych punktach na terenie dzielnic powstają hotele dla owadów oraz domki dla jeży; budujemy też karmniki dla ptaków oraz budki lęgowe. W ten sposób angażujemy i inspirujemy mieszkańców do działania oraz zwiększamy ich świadomość ekologiczną.

W kontekście trzeciego obszaru strategii ESG – czyli „G”,ładu korporacyjnego, podsumuję, że w ramach naszych struktur funkcjonuje Kodeks Postępowania w Grupie Unibep, który określa naszą etykę w biznesie. Ponadto wdrożyliśmy odpowiednie narzędzia, które pomagają nam zarządzać zidentyfikowanymi ryzykami oraz łańcuchem dostaw. W pracy drogowskazami są dla nas odpowiedzialność przed klientami oraz zgodność z regulacjami.

TŚ: Czy idea ESG jest upowszechniana wśród pracowników?

DH: Jak najbardziej – aktualizacja standardów, certyfikacja, uświadamianie naszym pracownikom, jaki wpływ na środowisko mają realizowane przez nas inwestycje to elementy naszej strategii. Dzięki temu sami w coraz większym stopniu starają się, aby realizowane przez nas inwestycje były jak najmniej uciążliwe dla środowiska i „odporne” za zachodzące zmiany klimatu. Ambitne cele środowiskowe możemy realizować, angażując cały zespół.

UnidevelopmentArtykuł powstał we współpracy z Unidevelopment.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sezon na magazyny ciepła? Mogą one rozwiązać bolączki ciepłowni (28 lutego 2024)Poprawa efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym. Od czego zacząć? (28 lutego 2024)Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony