Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

European Clean Hydrogen Alliance - zaproszenie do okrągłego stołu

   Powrót       06 listopada 2020       Energia   

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do udziału w spotkaniach okrągłego stołu w ramach Clean Hydrogen Alliance. Planowane jest sześć tematycznych zespołów okrągłego stołu, w tym jeden poświęcony budynkom mieszkalnym (tj. wykorzystanie wodoru w budynkach). Zgłoszenia do udziału w spotkaniach można składać do północy 13 listopada 2020 r. (CET).

Czytaj: [Wywiad] Wodór to remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu

Okrągłe stoły będą grupami tematycznymi odpowiedzialnymi za prace operacyjne porozumienia. Powstające zespoły okrągłego stołu będą odpowiedzialne za tworzenie projektów związanych z implementacją rozwiązań infrastrukturalnych i programami inwestycyjnymi na swoim obszarze działania, zgodnie z założeniami strategii UE w dziedzinie upowszechniania wykorzystania wodoru dla lat 2024 i 2030. W ramach swojej misji mogą również definiować przeszkody i „wąskie gardła” w zwiększaniu wykorzystania wodoru, wnosić wkład w prace nad regulacjami, normalizacją oraz priorytetami dla prac w zakresie badań i innowacji; oraz usprawnić powiązanie polityki unijnej i poszczególnych krajów.

Zaproszenie do udziału w okrągłych stołach jest skierowane do:

 • Dyrektorów generalnych / członków zarządu firm prowadzących odpowiednią działalność w Europie w zakresie badań i rozwoju, demonstracji, industrializacji, wdrażania odnawialnych lub niskoemisyjnych rozwiązań wodorowych (dostawy, transport / dystrybucja lub popyt) i / lub z konkretnymi planami, co do wdrażania tych rozwiązań w niedalekiej przyszłości
 • Przedstawicieli wysokiego szczebla innych zainteresowanych stron, takich jak związki zawodowe, organizacje badawcze i technologiczne, inwestorzy i organizacje pozarządowe, które są zainteresowane zastosowaniem odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru
 • Przedstawicieli wysokiego szczebla krajów UE i regionalnych władz publicznych.

Oczekuje się, że prace Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru rozpoczną się pod koniec listopada lub na początku grudnia 2020 r. W posiedzeniach okrągłego stołu będą gromadzić się przedstawiciele wysokiego szczebla, którzy będą spotykać się mniej więcej co 2-3 miesiące. Spotkania te zostaną przygotowane przez delegowanych do tych zadań przedstawicieli.

Czytaj: [Wywiad] Wodór: wielka szansa czy wysokokosztowa ułuda?

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach European Clean Hydrogen Alliance
Należy pamiętać, że to zaproszenie jest otwarte tylko dla organizacji, które podpisały już deklarację europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru i zostały zaakceptowane. Rejestracja jest jednak nadal możliwa.

Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej, którzy zajmują się tematem wykorzystaniem wodoru w budynkach, są zachęcani do zgłaszania się do Okrągłego Stołu dot. zastosowania wodoru w budownictwie mieszkaniowym. Komisja Europejska dokona przeglądu i zatwierdzi wnioski w oparciu o szereg kryteriów (np. udział działań związanych z wodorem, produkty innowacyjne, równowaga geograficzna, zróżnicowanie wielkości przedsiębiorstw, wkład w bezpieczeństwo dostaw itp.). Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach w listopadzie.

Tło

„Clean Hydrogen Alliance” to nowa inicjatywa w ramach strategii przemysłowej Komisji Europejskiej i strategii wodorowej. Celem jest opracowanie programu inwestycyjnego w celu stymulowania rozpoczęcia produkcji i stosowania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz stworzenia konkurencyjnej gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru w Europie. Porozumienie ma na celu zgromadzić interesariuszy branżowych z całego łańcucha możliwości wykorzystania wodoru - sektorów produkcji / przesyłu / popytu - ale także władze publiczne, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe, które będą miały za zadanie przygotować konkretne propozycje projektów do końca 2020 roku.

Poniżej znajduje się lista poszczególnych grup tematycznych w ramach okrągłych stołów, z których każdy będzie koordynowany przez stowarzyszenia branżowe z siedzibą w Brukseli.

 1. Produkcja odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru - Wind Europe
 2. Przesył i dystrybucja wodoru - ENTSOG / GIE - Gas Infrastructure Europe (Przesyłanie i dystrybucja energii)
 3. Wodór w zastosowaniach przemysłowych - CEFIC (Europejski Przemysł Chemiczny)
 4. Wodór dla mobilności - ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów)
 5. Wodór w energetyce - SolarPower Europe
 6. Wodór do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym - EHI, European Heating Industry

Następne kroki

 • 13 listopada 2020 r.: Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w poszczególnych grupach tematycznych w ramach tzw. okrągłych stołów.
 • Połowa listopada: publikacja listy wybranych uczestników przy okrągłym stole
 • 26-27 listopada: European Hydrogen Forum (początek działalności porozumienia - do potwierdzenia)
 • Koniec listopada - początek grudnia 2020 r.: rozpoczęcie prac w ramach okrągłych stołów
 • Do końca 2020 r.: identyfikacja pierwszej serii projektów
 • 2021: kontynuacja prac Sojuszu

Czytaj: [Wywiad] Nowe możliwości dla OZE w ogrzewnictwie

Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Trzy poziomy zmian prawnych (04 kwietnia 2024)Pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (02 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony