Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

GOZ ze wsparciem publicznym. Opublikowano projekt rozporządzenia MRiT

   Powrót       20 października 2023       Odpady   

Inwestycje w ograniczenie wytwarzania odpadów, ich przygotowanie do ponownego wykorzystania czy oczyszczanie – oto przykładowe obszary, na które będzie możliwe uzyskanie pomocy publicznej. Jej zasady, w ramach programów regionalnych, reguluje projekt rozporządzenia, opublikowany w tym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027(1).

Wspinaczka w górę hierarchii odpadowej doceniana

Pod pojemnym pojęciem gospodarki o obiegu zamkniętym kryje się w tym przypadku odniesienie do unijnego rozporządzenia o pomocy publicznej. Odwołanie kieruje nas do sekcji „Pomoc na ochronę środowiska”, gdzie w art. 47 (pkt. 2) wyliczono kilka rodzajów inwestycji.

Chodzi m.in. o inwestycje poprawiające efektywne gospodarowanie zasobami. Może się ono odbywać po pierwsze przez „ograniczenie netto ilości zasobów zużywanych do produkcji danej ilości produktu w porównaniu z wcześniej istniejącym procesem produkcji stosowanym przez beneficjenta” (lub w zestawieniu z alternatywnymi scenariuszami). Podkreślono, że chodzi o wszystkie zużywane zasoby materialne, z wyłączeniem energii. Druga ścieżka (którą można łączyć z pierwszą) polega na zastępowaniu surowców lub substratów pierwotnych wtórnymi, np. wykorzystywanymi ponownie lub pochodzącymi z odzysku, w tym recyklingu.

Pomocy publicznej będą także podlegały inwestycje służące zapobieganiu i ograniczaniu wytwarzania odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia, dekontaminacji i recyklingowi odpadów. Mogą objąć zarówno odpady wytwarzane przez beneficjenta lub przez osoby trzecie. Warunkiem jest to, że bez danej inwestycji odpady pozostałyby niewykorzystane albo poddane unieszkodliwieniu lub przetwarzaniu w sposób znajdujący się niżej w hierarchii postępowania z odpadami. Innym uzasadnieniem może być zwiększenie jakości produktu z recyklingu i redukcja zużycia zasobów.

Kolejna grupa to inwestycje „w zbiórkę, sortowanie, dekontaminację, przetwarzanie wstępne i przetwarzanie innych produktów, materiałów lub substancji wytwarzanych przez beneficjenta lub przez osoby trzecie, które w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane lub wykorzystane w mniej zasobooszczędny sposób”.

Wsparciu publicznemu będą mogły podlegać także inwestycje w selektywną zbiórkę i sortowanie odpadów, służące przygotowaniu do ponownego użycia lub recyklingu.

Badania i doradztwo ze wsparciem

Projekt rozporządzenia przewiduje również wsparcie badań i usług doradczych dotyczących ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związanych z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014 (ze względu na szeroki katalog, odsyłamy do treści samego rozporządzenia(2)).

Wielkość pomocy jest uzależniona od regionu (mniej uprzywilejowane są inwestycje w woj. dolnośląskim i wielkopolskim oraz w regionie warszawskim stołecznym). Trwają konsultacje rozporządzenia, na co przewidziano 14 dni (od 18 października br.).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Treść dokumentu dostępna tutaj:<br />
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378007
2/ Ujednolicona treść unijnego Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. o zasadach pomocy publicznej:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20230701&qid=1697794815196

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejna rewizja Protokołu z Göteborga coraz bliżej (23 lutego 2024)Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)Miliony ton odpadów żywnościowych i tekstylnych. Rewizja dyrektywy ma to zmienić (15 lutego 2024)Eksport odpadów z Polski dwukrotnie przewyższa import. Dane GIOŚ za 2023 r. (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony