Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor ds. ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki odpadami w zakresie stacji demontażu oraz Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) WIOŚ Gdańsk
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Gminy dostaną więcej czasu na dostosowanie umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a+a-    Powrót       21 grudnia 2018       Odpady   

Niespodziewanie, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmieniający obowiązujące od lipca 2017 r. rozporządzenie ws. zbiórki selektywnej. Konsultacji publicznych nie przewidziano.

Obowiązujące od 1 lipca 2017 r. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów przewiduje dla gmin okres przejściowy na dostosowanie się do nowych wymogów. Zgodnie z nim, samorządy mają np. czas do połowy 2022 r. na to, by albo dostosować niespełniające wymogów regulacji pojemniki, albo zastąpić je całkowicie nowymi. Znacznie większy problem pojawia się jednak w związku z obowiązującymi samorządy umowami na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Te zawierane były niekiedy dawno temu, co sprawia, że wkrótce wygasną. - Proponowane rozwiązanie zapewni ciągłość funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy i umożliwi sprawniejsze dostosowanie się do nowych wymogów z zakresie selektywnego zbierania ww. odpadów – czytamy w uzasadnieniu do opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia(1).

Dzisiejszy okres przejściowy wydłużony?

Dzisiejsze brzmienie rozporządzenia oznacza, że niezgodne z nim umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zachowują co prawda swoją ważność na czas, na jaki zostały zawarte, ale nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Gminy, których umowy wygasają przed tą datą (np. 1 stycznia 2019 r.), nie mogą zawrzeć kolejnej niezgodnej z rozporządzeniem umowy. W praktyce oznaczałoby to więc dla nich konieczność natychmiastowego dostosowania się do nowego reżimu. Gminy, które zawarły swoje umowy stosunkowo dawno temu, nie mogłyby więc skorzystać z przewdzianego właśnie dla nich okresu przejściowego. Konieczne stało się więc uzupełnienie luki regulacyjnej i przedłużenie terminu na dostosowanie się do wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich odbierania od właścicieli nieruchomości.

Rok bez niespodzianek

Nowelizacja rozporządzenia zakłada, że w przypadku gdy umowy zostaną rozwiązane albo wygasną przed dniem 30 czerwca 2019 r., gminy będą mogły zawrzeć kolejną umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określającej wymagania w sposób niezgodny z nowymi zasadami, na czas nie dłuższy niż do 1 stycznia 2020 r. Nowe brzmienie przepisów stosuje się do umów, które zostały rozwiązane albo wygasły przed dniem wejścia w życie noweli, a w ich miejsce nie zostały zawarte nowe umowy lub do umów, które zostaną rozwiązane albo wygasną w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.

Brak konsultacji. Dobra decyzja, czy niepokojący sygnał?

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Można nawet powiedzieć, że idzie samorządom „na rękę”. Kontrowersje wzbudza jednak fakt, że rząd przewidział tylko jeden dzień na konsultacje międzyrządowe. Co więcej, postanowiono całkowicie odstąpić w tym wypadku od jakichkolwiek konsultacji publicznych i zaopiniowania projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. W związku z powyższym, opublikowany zaledwie wczoraj projekt powinien wejść wejść w życie jeszcze przed końcem 2018 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12319305/12557737/12557739/dokument373044.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport ONZ: Tylko globalna interwencja pozwoli uniknąć katastrofy (20 marca 2019)Lublin sprawdza, czy obiekty handlowe wywiązują się z obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami (19 marca 2019)Wyższe stawki za odbiór odpadów, zmiany nie obejmą rodzin wielodzietnych (19 marca 2019)Seminarium pt. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania w kwietniu (18 marca 2019)24 rekomendacje, które mają uleczyć system (18 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony