Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP

Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków to obszar, w którym nigdy nie ma stagnacji. Wręcz przeciwnie, tu musi być ciągły rozwój. By sprostać wyzwaniom ważne jest silne przywództwo. O planach na przyszłość rozmawiamy z Krzysztofem Dąbrowskim, nowym prezesem IGWP.

   Powrót       20 lipca 2021       Woda   
Krzysztof Dąbrowski
Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Teraz Środowisko (TŚ): Przed branżą wodno-kanalizacyjną stoi wiele wyzwań, m.in. transpozycja przepisów unijnych ale i krajowe sprawy, jak np. ustalanie stawek taryf za wodę i ścieki. Jak Pan ocenia dialog z Wodami Polskimi w tej kwestii, już od 1 lipca w nowej roli prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”?

Krzysztof Dąbrowski (KD): Rzeczywiście nowych wyzwań i spraw bieżących jest sporo, by wymienić choćby takie zagadnienia jak: implementacja nowych dyrektyw, szczególnie tej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prace nad zagadnieniami legislacyjnymi czy kwestie techniczne związane z wodami opadowymi i roztopowymi.

Sprawą niezwykle ważną, toczącą się od kilku miesięcy i szeroko komentowaną w mediach, jest zatwierdzanie trzyletnich taryf za dostarczenia wody i odprowadzanie ścieków na rzecz przedsiębiorstw wodociągowych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Spora część przedsiębiorstw taryfy ma już zatwierdzone, natomiast pozostała część oczekuje na ich akceptację. Relatywnie duża liczba firm otrzymała decyzje odmowne. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jako organizacja będąca głównym reprezentantem branży wodociągowo-kanalizacyjnej na bieżąco monitoruje proces taryfikacji. W najbliższym czasie spotkam się z Zarządem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zawsze uważałem, że najlepszym rozwiązaniem w trudnych sytuacjach jest dialog i wypracowanie wspólnego stanowiska. Liczę, że uda mi się przekonać moich rozmówców do argumentów podnoszonych przez Izbę z którymi regulator, jakim są Wody Polskie, nie zawsze się zgadza. Zarówno działanie przedsiębiorstw wodociągowych, jak i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej musi być przede wszystkim ukierunkowane na mieszkańców i przedsiębiorstwa przemysłowe, które są odbiorcami usług. Przy zatwierdzaniu taryf należy mieć także na uwadze zachowanie pełnej płynności finansowej i wieloletnią perspektywę rozwoju firm wodociągowo-kanalizacyjnych. Liczę, że uda się osiągnąć w tej sprawie konsensus.

Aktualnie trwają także prace nad zmianą ustawy Prawo wodne. Izba aktywnie włączyła się w ten proces. Liczymy, że uda się wprowadzić do ustawy zapisy korzystne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, o które zabiega nasz sektor.

TŚ: Czy IGWP będzie starało się zainteresować Ministerstwo Infrastruktury tematem wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie epidemiologii opartej na ściekach?

KD: W dniu 17 marca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w Unii Europejskiej. Komisja zaleca opracowanie przez kraje członkowskie lokalnych systemów nadzoru nad ściekami w kontekście monitoringu wirusa SARS- CoV-2 i jego mutacji. Systemy monitoringu ścieków mają być gotowe przed 1 października br. i mają obejmować największe miasta, powyżej 150 000 mieszkańców. Jest to oczywiście umowna granica, im więcej miejscowości pokryje się systematycznym monitoringiem wirusa w ściekach, tym lepiej. Izba popiera ideę poszerzonego monitoringu ścieków, tak aby zdobywać wiedzę o kondycji zdrowotnej populacji, rozprzestrzenianiu się chorób, aby dostarczyć służbom sanitarnym wiedzę dającą możliwość reagowania.

Takie przedsięwzięcia już zresztą istnieją. Niektóre polskie oczyszczalnie uczestniczą np. w programie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Naszym zdaniem rekomendacje z 17 marca są bardzo dobrą propozycją, gdyż dają możliwość wymiany informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa oraz koordynacji działań na szczeblu UE. Pisaliśmy już o tym na stronie IGWP i poświęciliśmy temu zagadnieniu fragment jednej z naszych konferencji. Izba deklaruje więc gotowość współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Infrastruktury, które są odpowiedzialne za wdrożenie rekomendacji w Polsce. Nawiązaliśmy już robocze kontakty i mamy nadzieję na bliską współpracę dla dobra mieszkańców Polski i całej Europy.

Czytaj: Epidemiologia oparta na ściekach – przykład z aglomeracji poznańskiej

TŚ: Czy Pana przywództwo i priorytety działań mają być kontynuacją przywództwa pani prezes Doroty Jakuty, czy raczej widzi Pan inną drogę dla branży?

KD: Jak już wielokrotnie podkreślałem, będę kontynuował zadania i realizował nakreślone przez Radę Izby plany, których wdrażanie skutecznie rozpoczęła pani prezes Dorota Jakuta. Nie widzę potrzeby istotnych zmian w pracy Biura Izby i w sposobie komunikacji z członkami Izby. Zwykle na początku nowej pracy ma się spory kredyt zaufania, poza tym styl pracy nowej osoby porównywany jest do stylu poprzednika. Kredytu zaufania branży nie mogę zmarnować, a tak jak ludzie są różni, tak zapewne mój styl pracy będzie nieco inny. Na stanowisku Prezesa Zarządu w Wodociągach spędziłem 17 lat, co dało mi olbrzymią wiedzę na temat problemów, z jakimi boryka się branża wodociągowo-kanalizacyjna. Kierunek pozostanie bez zmian, a przywództwo będzie na tyle silne, na ile swoją postawą je wypracuję. Chciałbym być reprezentantem całej branży i skuteczniezabiegać o tworzenie dogodnych rozwiązań prawnych dla funkcjonowania sektora wod-kan. Liczę, że będę dobrze postrzegany wszędzie tam, gdzie głos środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego powinien wybrzmieć jednomyślnie.

TŚ: Wiele tematów zdominowała pandemia, jednak chrzest bojowy branża ma już za sobą. Jakie obecnie są najważniejsze sprawy na agendzie?

KD: O najważniejszych zamierzeniach dotyczących zagadnień legislacyjnych już powiedziałem. To prawda, że pandemia zdominowała wiele tematów. Zmieniła w dość istotny sposób postrzeganie komunikacji międzyludzkiej i wymusiła dostosowanie wielu dziedzin gospodarki do nowej rzeczywistości. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polski” do swojej bieżącej oferty wprowadziła także nowe rozwiązania. Szkolenia i konferencje odbywają się w formule online. W ramach działającej już platformy WOD-KAN 2.0. przygotowujemy wirtualne targi, które w czasie, kiedy nie możemy spotkać się bezpośrednio, wypełnią lukę po bydgoskiej wystawie. Naszym założeniem jest to, aby platforma funkcjonowała przez cały rok, dostarczając naszej branży informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Mimo wszystko wierzymy, że w maju 2022 r. będziemy mogli jako Izba zaprosić Państwa do Bydgoszczy na kolejne święto branży.

Czytaj: Przemysł 4.0 w branży wod-kan to mix technologii i kapitału intelektualnego pracowników

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)Jak przygotować się na wodny black-out? NIK o ponad 22-letniej luce prawnej (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony