Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Jak dobrze przygotować sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska?

Wraz z końcem roku, zbliżają się obowiązki sprawozdawcze z zakresu ochrony środowiska. Dla wielu przedsiębiorców będzie to obowiązek złożenia nawet kilku sprawozdań. Jak się solidnie do tego przygotować, by uniknąć kar, wyjaśnia Joanna Gierdal z Atmoterm S.A.

   Powrót       29 listopada 2022       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Joanna Gierdal
specjalista ds. sprawozdawczości w Atmoterm S.A.

Teraz Środowisko (TŚ):  Powoli zbliżamy się do końca 2022 r. Czy w związku z tym na podmioty czekają jakieś obowiązki sprawozdawcze z zakresu ochrony środowiska?

Joanna Gierdal (JG): Oczywiście. W zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności podmioty są zobowiązane do realizacji różnych sprawozdań, a ze sprawozdań związanych z ochroną środowiska należy wymieć przede wszystkim wykazy opłatowe za korzystanie ze środowiska, tzw. raporty KOBiZE, sprawozdania związane z gospodarką odpadami. Mamy również sprawozdania związane z produkcją, sprowadzaniem do kraju i wywożeniem z kraju opakowań, produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, olejów i preparatów smarowych, opon oraz niektórych pojazdów. Są także wymagane sprawozdania związane z wprowadzaniem i wydawaniem toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, czyli tak zwanych reklamówek, szelestek, zrywek. Sprawozdań jest oczywiście więcej.

TŚ: Jakie w takim razie należy podjąć kroki, aby zawczasu dobrze się przygotować do realizacji tych sprawozdań?

JG: Przede wszystkim należy dobrze określić  zakres oddziaływania na środowisko, tj. jakie prowadzimy procesy, czy w związku z naszą działalnością wprowadzane są jakieś substancje do powietrza (np. mamy samochody służbowe, własne ogrzewanie w postaci kotła, nagrzewnicy, prowadzimy spawanie), czy wytwarzany odpady inne niż komunalne, co robimy z tymi odpadami, czy sprowadzamy do kraju jakieś przedmioty, czy stanowią one przedmioty objęte koniecznością sprawozdawczą, czy są w coś opakowane, itd. Jeśli przedsiębiorca nie chce się zagłębiać w przepisy z zakresu ochrony środowiska, bądź nie ma po prostu na to czasu, to istnieje możliwość zlecenia firmie zewnętrznej audytu. Zlecenie audytu wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, dlatego korzystnym rozwiązaniem może być samodzielne i darmowe przeprowadzenie audytu np. udostępnione na platformie ekostrateg.com.

TŚ: Na jakich zasadach możemy wykonać samodzielnie taki audyt?

JG: Wchodzimy w link do darmowego audytu. Ważne jest to, że nie musimy podawać żadnych danych osobowych ani firmowych, jeśli nie chcemy, nie musimy również zakładać konta na platformie. Wybieramy komponent (powietrze, woda i ścieki, odpady, gospodarka opakowaniowa), który planujemy zweryfikować pod kątem obowiązków, jakie należy realizować w związku z prowadzoną działalnością. Następnie odpowiadamy na proste pytania lub uzupełniamy odpowiednie rubryki. Po zakończeniu generuje nam się podsumowanie z obowiązkami, które powinniśmy realizować wraz z krótkim ich objaśnieniem. W podsumowaniu, poza informacjami dotyczącymi sprawozdań, jakie należy złożyć w określonym terminie, znajdziemy również informacje o innych obowiązkach, np. o wymaganych pozwoleniach, zgłoszeniach, itp.

TŚ: Kiedy ustalimy już zakres korzystania ze środowiska, co powinniśmy zrobić dalej?

JG: Określenie zakresu korzystania ze środowiska pozwoli nam ustalić dane, jakie będą potrzebne do zrealizowania sprawozdań (podpowiedzią mogą być też pytania, jakie wystąpiły we wspomnianym samodzielnym audycie).

Najprostszym sposobem będzie przygotowanie sobie zestawienia z danymi, które będą nam potrzebne do realizacji sprawozdań i systematyczne jego uzupełnianie. Przykładowymi danymi w przypadku naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, ale także realizacji raportów KOBiZE, będą np. ilości zużywanego paliwa na cele grzewcze (np. gaz ziemny, olej opałowy, itd.), ilości zużywanych preparatów typu farby, rozpuszczalniki, kleje, itp. W zależności od rodzaju i ilości danych częstotliwość ich zbierania może być różna. Dla jednych może to być dzienne uzupełnianie danych, dla innych raz w tygodniu lub nawet rzadziej. Ponadto na rynku istnieje wiele różnych aplikacji czy systemów IT, które mogą pomóc przy zbieraniu danych, a także w generowaniu samych sprawozdań. Takim przykładem może być platforma ekostrateg.com, gdzie możemy wybrać te e-usługi, które pomogą w odpowiednim zarchiwizowaniu danych, a następnie będzie możliwe wygenerowanie odpowiednich sprawozdań.

TŚ: Czy za niezrealizowanie sprawozdań grożą kary?

JG: Tak, np. za niezłożenie marszałkowi województwa w terminie wykazów opłatowych za korzystanie ze środowiska, bądź niezłożenie poprzez BDO sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami może zostać nałożona kara grzywny w drodze mandatu do 500 zł. Należy jednak pamiętać, że niektóre sprawozdania wiążą się z wnoszeniem opłat, np. opłaty za korzystanie ze środowiska, czy opłaty produktowe za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów odpowiednio zbierania, recyklingu czy odzysku. W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty trzeba się liczyć z koniecznością uregulowania odsetek za wniesienie płatności po terminie. Dodatkowo w przypadku wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska w sytuacji, gdy nie posiadamy wymaganej decyzji (np. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza), należy doliczyć opłatę podwyższoną.

TŚ: Co to jest opłata podwyższona?

JG: Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500%. Czyli do naliczonej standardowo opłaty powinniśmy doliczyć jeszcze jej pięciokrotność. Dla przykładu: mamy malarnię, której eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jednak go nie posiadamy. Obliczona wielkość opłaty w związku z funkcjonowaniem malarni wyniosła 1000 zł. Opłata podwyższona wyniesie w takim przypadku 5000 zł. Zatem całkowita opłata z tego tytułu wyniesie 6000 zł.

Opłaty podwyższone dotyczą też odpadów i ustawa – Prawo ochrony środowiska określa ich wyliczanie w poszczególnych przypadkach.                                     

Webianar Atmoterm S.A.: Outsourcing środowiskowy

TŚ: Co radziłaby Pani podmiotom, które dopiero rozpoczęły swoją działalność?

JG: Mamy jeszcze chwilę do końca roku, więc proszę nie panikować. Jest czas, aby spokojnie zweryfikować sposób korzystania ze środowiska i określić rodzaje sprawozdań, jakie dany podmiot powinien realizować. Jeśli podmiot nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z realizacją, to na rynku dostępne są aplikacje wspierające w zbieraniu danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań oraz ich sporządzenia. Oczywiście realizację sprawozdań można również zlecić firmie zewnętrznej.

Czytaj: Jak zadbać o spójność danych w sprawozdaniach z zakresu ochrony środowiska?

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trudna rola koordynatora ESG – jak przygotować się do raportowania w 2024 r. (14 listopada 2023)Jak zadbać o spójność danych w sprawozdaniach z zakresu ochrony środowiska? (22 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony