Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

25% materiału z recyklingu w butelkach plastikowych to cel na 2025 r. Opublikowano metodykę jego liczenia

Zawartość surowca wtórnego w butelkach z tworzyw sztucznych ma rosnąć. Minimum 25% butelki ma pochodzić z recyklingu już w 2025 r. Cel można osiągnąć łącznie dla wprowadzanych do obrotu butelek – w jednej dodając mniej recyklatu, w drugiej – więcej.

   Powrót       08 grudnia 2023       Odpady   
25% materiału z recyklingu w butelkach plastikowych to cel na 2025 r.

Opublikowano zasady liczenia ilości materiału z recyklingu w butelkach PET wprowadzanych na rynek. Chodzi o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2023/2683 z dnia 30 listopada 2023 r. ustanawiającą zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje z tworzyw sztucznych.

Jak liczyć udział materiału z recyklingu w butelce?

Cele minimalnego udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach plastikowych na napoje, w tym butelkach PET określono w dyrektywie (UE) 2019/904. Zakładają one:

  • do 2025 r.: co najmniej 25 % tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w przypadku butelek PET, obliczane jako średnia dla wszystkich butelek PET wprowadzonych do obrotu na terytorium danego państwa członkowskiego,
  • do 2030 r.: co najmniej 30 % tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w przypadku butelek na napoje, obliczane jako średnia dla wszystkich butelek na napoje wprowadzonych do obrotu na terytorium danego państwa członkowskiego.

Opublikowana właśnie decyzja przedstawia sposób obliczania tych celów. Co istotne, zdefiniowano elementy butelek, które mają zostać uwzględnione w danych. Za butelkę uznaje się więc jej korpus wraz zakrętką, wieczkiem oraz etykietą, także termokurczliwą. W samej dyrektywie etykiet nie wymieniano. „Na potrzeby obliczania i weryfikacji celów w zakresie zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje z tworzyw sztucznych etykiety i etykiety termokurczliwe należy traktować jako części butelek na napoje” – czytamy w decyzji. Z obliczeń zostaną wyłączone elementy butelki wykonane z innych materiałów niż tworzywa sztuczne. Unijny legislator zakłada, że chodzić może tutaj o papierowe etykiety, których masa nie przekracza 5% masy butelki, stąd można je pominąć.

Definicja: tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu

Do obliczeń niezbędne było określenie, czym dokładnie jest tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu. Definicja przedstawiona w dokumencie różni się od definicji wprowadzonej rozporządzeniem (UE) 2022/1616. Tworzywa sztuczne pierwotne dodawane w procesie dekontaminacji nie będą mogły zostać uwzględnione w obliczaniu wsadu z recyklingu. Nowa definicja skrojona jest następująco:

„Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu powinno obejmować wyłącznie materiał, który był odpadem pokonsumenckim tworzyw sztucznych, zanim poddano go procesowi recyklingu, ponieważ istnieją już wystarczające zachęty rynkowe do recyklingu odpadów przedkonsumenckich tworzyw sztucznych”.

Legislator wyjaśnia, że celem przepisów jest ograniczenie wpływu tworzyw sztucznych na środowisko, a te które jeszcze nie trafiły do obrotu „zwykle nie przedostają się do środowiska”. Oznacza to, że materiały, ani odpady tworzyw sztucznych powstałe na etapie produkcji, wytwarzania („w tym wszelkiego wtórnego przetwarzania, testowania, przechowywania”) i przemieszczania danego produktu, zanim został on wprowadzony do obrotu nie będą mogły zostać uznane za odpady pokonsumenckie. Nie będą mogły zatem być wliczane do materiału pochodzącego z recyklingu.

Decyzja zawiera konkretne wzory, wraz z definicjami poszczególnych ich składników. W raportowaniu trzeba będzie również określić źródła ew. błędów w danych. Jeśli odchylenie w masie wprowadzonych do obrotu butelek na napoje lub butelek PET przekroczy 10% r/r, konieczne będzie wyjaśnienie przyczyny takiej różnicy.

Decyzja wchodzi w życie 3 dni po jej ogłoszeniu, tym samym – już obowiązuje.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakaz czy ekomodulacja? Dwugłos w sprawie jednorazowych opakowań z papieru (27 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Ulga na zrównoważony rozwój (23 lutego 2024)Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony