Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Miliardy euro na transformację energetyczną - tylko dla zaangażowanych

Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła wyczekiwany plan inwestycyjny Zielonego Ładu, dzisiaj Parlament głosował za jego przyjęciem. Kto będzie mógł skorzystać ze środków na neutralność klimatyczną? Jak plan wpłynie na unijną legislację?

   Powrót       15 stycznia 2020       Ryzyko środowiskowe   

Do 2050 r. Unia Europejska jest zdecydowana stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu – tak rozpoczyna się informacja prasowa Komisji Europejskiej, towarzysząca przedstawionemu wczoraj planowi finansowemu dla Europejskiego Zielonego Ładu(1). - Przedstawiony plan, który ma uruchomić co najmniej 1 bln euro, będzie wskazywać kierunek i wyzwoli falę zielonych inwestycji – mówiła przewodnicząca Komisji Ursuli von der Leyen.

Czytaj: GOZ i nie tylko w Europejskim Zielonym Ładzie

- Posłowie popierają Europejski Zielony Ład oraz ambitny i zrównoważony plan inwestycyjny, który pomoże wypełnić lukę inwestycyjną – poinformował dziś Parlament Europejski po głosowaniu w tej sprawie(2). Europosłowie podkreślają, że będą zmieniać wszelkie wnioski legislacyjne, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Dodają, że wyższe cele w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, w tym wiążące cele krajowe dla każdego z państw członkowskich, oraz przegląd innych przepisów UE w dziedzinie klimatu i energii powinny zostać przyjęte do czerwca 2021 roku.

Plan inwestycyjny von der Leyen

A jak Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen chce doprowadzić do założonych celów? - Aby Europa mogła przejść na gospodarkę neutralną dla klimatu, potrzebujemy zarówno zaangażowania politycznego, jak i ogromnych inwestycji. Zielony ład jest wyrazem naszej determinacji w walce ze zmianą klimatu i obecnie wspieramy go planem finansowania. Po pierwsze, wykorzystamy budżet UE, aby zapewnić efekt dźwigni w odniesieniu do prywatnych funduszy finansujących ekologiczne projekty w całej Europie oraz wspierać regiony i osoby najbardziej dotknięte transformacją. Po drugie, stworzymy odpowiednie zachęty regulacyjne, aby rozwijać ekologiczne inwestycje. Po trzecie, będziemy pomagać organom publicznym i uczestnikom rynku w identyfikowaniu i rozwijaniu takich projektów. Unia Europejska nie powstała w jeden dzień. Zielona Europa nie stanie się rzeczywistością z dnia na dzień – przekonuje Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom.

- Propozycja ta pokazuje, że jest zrozumienie ze strony KE dla konkretnych wyzwań, z którymi będą musiały zmierzyć się poszczególne regiony w Polsce. W celu zagwarantowania sprawiedliwej transformacji dla wszystkich obywateli, musimy zapewnić lokalnym społeczeństwom, w rejonach uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych, warunki dalszego rozwoju – podkreślił minister Michał Kurtyka w komunikacie resortu klimatu.

Znane są pomysły na uzbieranie 1 biliona euro na finansowanie sprawiedliwej transformacji. - Połowę tej kwoty, czyli 503 mld euro, zapewni nowy budżet Unii Europejskiej. Kolejne 114 mld euro będzie pochodzić z wkładów własnych państw UE w projekty wspierane ze środków unijnych. 279 mld euro przyniesie gwarancyjny program wspierania inwestycji InvestEU. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (obejmujący też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) będzie wart 100 mld euro w ciągu pierwszych siedmiu lat i 143 mld w ciągu całej dziesięciolatki. Co najmniej 25 mld euro dodatkowych środków zapewnią dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji [CO2 – przyp. red.], które trafią do Funduszu Innowacji i Funduszu Modernizacyjnego – wylicza Polska Zielona Sieć (PZS) w przesłanym redakcji komentarzu.

Niezbędne plany sprawiedliwej transformacji w regionach górniczych

Dla regionów, których funkcjonowanie zależy od łańcucha wartości paliw kopalnych, kluczowym narzędziem finansowania będzie Mechanizm sprawiedliwej transformacji, obejmujący Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jak podkreślają eksperci z Polskiej Zielonej Sieci, nadrzędnym celem tych środków będzie stworzenie alternatywnych gałęzi gospodarki i nowych miejsc pracy w miejsce znikających przemysłów paliw kopalnych oraz wsparcie pracowników w procesie przemian. Dostęp do funduszy będzie jednak uzależniony od przygotowania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. A w samym mechanizmie chodzi o coś więcej niż finansowanie: za pośrednictwem platformy sprawiedliwej transformacji Komisja będzie udzielać państwom członkowskim i inwestorom pomocy technicznej oraz dbać o zaangażowanie zainteresowanych społeczności, władz lokalnych, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

Minister Kurtyka zaznaczył, że przygotowanie planów transformacji dla regionów jest znaczące, ponieważ pomoże zidentyfikować regiony, w których są największe wyzwania. Ponadto regiony będą musiały wskazać potrzeby inwestycyjne, co zapewni lepsze wykorzystanie tych środków. Od jakości przedstawionych planów będzie zależeć możliwość wykorzystania środków przyznanych Polsce. Komisja nie przekazała jeszcze oficjalnych informacji na temat podziału środków między państwa, choć już krążą pogłoski o znacznych kwotach, jakie przypadną Polsce.

PZS radzi zmienić przepisy dotyczące m.in. wiatraków i prosumentów

Polska Zielona Sieć radzi, aby starania o wsparcie zacząć szybko i z głową. - Jeśli szeroki strumień pieniędzy ma wesprzeć polską transformację energetyczną, zgodnie z wyrażanymi przy wielu okazjach oczekiwaniami polskiego rządu, ten będzie musiał pożegnać się wreszcie z opowieściami o klimatycznym rabacie oraz wynegocjowanym przez Polskę dodatkowym czasie na dekarbonizację i zacząć szybko przygotowywać strategie, plany i konkretne projekty służące jak najszybszej transformacji energetycznej. Żeby zwiększyć szanse powodzenia tych planów, należy też zmieniać krajowe regulacje tak, by ułatwiały inwestowanie publicznych i prywatnych pieniędzy w zielone przedsięwzięcia, poczynając od nowelizacji ustawy odległościowej, przez zmiany niekorzystnych przepisów o spółdzielniach energetycznych po wprowadzenie przewidzianej w unijnym prawie możliwości odsprzedawania nadwyżek energii przez prosumentów – uważa organizacja.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Finansowanie zielonej transformacji: plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu i mechanizm sprawiedliwej transformacji. Komunikat prasowy:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_17
2/ Parlament przyjął w środę swoje stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionego przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen podczas grudniowej debaty plenarnej. Posłowie popierają Europejski Zielony Ład oraz ambitny i zrównoważony plan inwestycyjny, który pomoże wypełnić lukę inwestycyjną. Wzywają również do wprowadzenia odpowiednio finansowanego mechanizmu adekwatnego funduszu przejściowego. Rezolucja została przyjęta 482 głosami do 136 przy 95 wstrzymujących się od głosu.
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69902/parlament-popiera-zielony-lad-i-wzywa-do-jeszcze-ambitniejszych-celow

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE zatwierdziła pięć planów sprawiedliwej transformacji regionów górniczych (05 grudnia 2022)Europejskie prawo klimatyczne wchodzi w życie (30 lipca 2021)Gaz ziemny paliwem przejściowym w energetyce. Najnowszy raport DISE dostępny bezpłatnie (16 listopada 2020)Woj. śląskie rozpoczęło spotkania konsultacyjne planu sprawiedliwej transformacji (23 października 2020)Budżet unijny 2021-2027 silnie powiązany z ochroną klimatu. Mniej pieniędzy dla regionów górniczych (22 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony