Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Zrównoważony transport? Komisja Europejska chce wesprzeć rozwój transportu kombinowanego

   Powrót       09 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska (KE) przyjęła wniosek w sprawie łączenia środków transportu w celu zrównoważonego rozwoju tego sektora. Transport drogowy łączony z transportem kolejowym i morskim ma generować mniej emisji.

Wniosek aktualizuje obecną dyrektywę w sprawie tzw. transportu kombinowanego i uzupełnia pakiet dotyczący ekologicznego transportu towarowego, którego większość została przyjęta w lipcu 2023 r. Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę.

Stanowisko KE dotyczy "transportu kombinowanego", który ma uczynić transport towarowy bardziej zrównoważonym poprzez poprawę konkurencyjności intermodalnego, który polega na przewożeniu towarów przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu.

Podczas operacji transportu intermodalnego jednostka ładunkowa (np. kontener) jest transportowana za pomocą kombinacji ciężarówki, pociągu, barki, statku lub samolotu. "Transport kombinowany" to rodzaj transportu intermodalnego, łączącego elastyczność transportu drogowego, który nadal byłby wykorzystywany na pierwszym lub ostatnim etapie podróży, aby zapewnić możliwość dotarcia do dowolnego miejsca w UE. Wówczas na głównym etapie rozwoju wykorzystywana jest kolej, żegluga śródlądowa oraz morska.

Wniosek wyznacza państwom członkowskim cel w zakresie konkurencyjności, polegający na obniżeniu o co najmniej 10% średniego kosztu "transportu kombinowanego" w ciągu 7 lat i wymaga od nich wprowadzenia polityk niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Ten model pozwoli zmniejszyć negatywne efekty zewnętrzne o co najmniej 40% w porównaniu z operacjami wyłącznie drogowymi między tymi samymi punktami początkowymi i końcowymi.

Platformy cyfrowe ustanowione na mocy rozporządzenia w sprawie elektronicznych informacji o transporcie towarowym (eFTI) zapewnią narzędzie obliczeniowe, umożliwiające organizatorom transportu udowodnienie, czy ich operacja kwalifikuje się do wsparcia.

KE chce odblokować weekendy dla transportu ciężarowego

Oprócz istniejących środków regulacyjnych wniosek wprowadza zwolnienie z tymczasowych zakazów prowadzenia pojazdów, takich jak weekendowe zakazy prowadzenia pojazdów w "transporcie kombinowanym". Celem jest poprawa wykorzystania przepustowości terminali i innej infrastruktury poprzez umożliwienie samochodom ciężarowym, wykonującym krótkie odcinki dowozowe, dotarcia do terminali w odpowiednim czasie w oparciu o godziny odjazdu pociągów lub statków.

Dyrektywa w sprawie "transportu kombinowanego" ostatni raz została zmieniona w 1992 r. KE przedstawiła dwa poprzednie wnioski dotyczące aktualizacji dyrektywy, w 1998 r. i w 2017 r. W obu przypadkach wniosek dotyczący zmiany został wycofany przez Komisję, ponieważ współprawodawcy nie osiągnęli zadowalającego porozumienia. Niektóre części dyrektywy są jednak przestarzałe, definicja i kryteria kwalifikowalności sprawiają branży problemy praktyczne, a wsparcie nie jest tak skuteczne, jak mogłoby być. Wraz z Europejskim Zielonym Ładem KE podjęła się kolejnego podejścia i ponownie zaproponowała zmianę dyrektywy w celu zapewnienia bardziej ambitnych ram wsparcia dla zmiany modalnej, aby dokonać rzeczywistej zmiany.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy Rzeszowski Panel Klimatyczny. 51 rekomendacji (20 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)Raport ONZ: Niemal połowa migrujących gatunków jest zagrożona wyginięciem (13 lutego 2024)Ruszają statki i rurociągi. Jak rozwijać składowanie CO2 w świetle unijnych planów (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony