Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

KE z obliczeniami udziału zawartości tworzyw sztucznych z recyklingu w butelkach

   Powrót       01 grudnia 2023       Odpady   

Komisja UE opublikowała 30 listopada br. decyzję wykonawczą ustanawiającą zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje z tworzyw sztucznych (2023/2683).

Dyrektywa z 2019 roku określa cele w zakresie minimalnej zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje z tworzyw sztucznych. Decyzja wykonawcza KE uzupełnia dyrektywę o sposób jej realizowania.

W artykule 2. czytamy o metodzie obliczania udziału zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje. Udział ten oblicza się, „dzieląc masę tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje wprowadzonych do obrotu przez masę części z tworzyw sztucznych butelek na napoje wprowadzonych do obrotu”. Wynik podawany jest w procentach.

W podobny sposób liczy się udział zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu dla butelek PET: „dzieli się masę tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach PET wprowadzonych do obrotu przez masę części z tworzyw sztucznych butelek PET wprowadzonych do obrotu”. Wynik również podaje się w procentach.

Dla powyższych obliczeń opublikowano odpowiednie wzory, które można znaleźć w załączniku I.

Artykuł 3. traktuje o metodzie określania masy części z tworzyw sztucznych butelek na napoje wprowadzonych do obrotu. Oblicza się ją jako „sumę masy części z tworzyw sztucznych butelek na napoje zebranych od podmiotów gospodarczych”. Zgodnie z ust. 2, obliczaną masę można dostosować na potrzeby uwzględnienia przywozu, wywozu lub przemieszczania butelek na napoje do i z innych państw członkowskich, do czego służy wzór 5. z załącznika I.

Czytaj też: Konkretne cele dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. PE ze stanowiskiem ws. PPWR

Następnie w artykule 4. mowa jest o metodzie określania masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje, wprowadzonych do obrotu. Oblicza się ją jako „sumę masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje zebranych od podmiotów gospodarczych”. Ust. 2 informuje, że „jeżeli masa części z tworzyw sztucznych butelek na napoje wprowadzonych do obrotu jest dostosowywana zgodnie z art. 3 ust. 2, masę tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje również dostosowuje się w celu uwzględnienia przywozu, wywozu lub przemieszczania butelek na napoje do i z innych państw członkowskich” Tu do użycia wyznaczono wzór 4. przedstawiony w załączniku I.

Artykuły 5. i 6. informują o obowiązku gromadzenia danych od podmiotów gospodarczych, możliwości ich weryfikacji oraz gromadzeniu i zgłaszania danych przez państwa członkowskie. W artykule 7. uwzględniono również nadchodzącą zmianę odnośnie do dodatkowych rodzajów recyklingu, której propozycję Komisja ma przedstawić do końca marca 2024 r.

Decyzja wykonawcza wchodzi w życie trzy dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Wiceszefowa MKiŚ: będzie nowela ustawy kaucyjnej, choć system ma ruszyć od 2025 r. (15 lutego 2024)Wiceszefowa resortu klimatu: będą dodatkowe konsultacje z branżą ws. kaucji (19 stycznia 2024)Bez zasłaniania się ogólnikami. PE z porozumieniem ws. dyrektywy o etykietach produktów (17 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony