Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2021 06 grudnia 2021

Przesłany do Brukseli KPEiK może ulec zmianie. Nawet kilkukrotnie

Możliwość aktualizacji Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 w dowolnym momencie jest zgodna z unijnym prawem. Kilka rzeczy wskazuje na to, że rząd zamierza z tego prawa skorzystać.

   Powrót       07 stycznia 2020       Energia   

Zgodnie z oczekiwaniami, Minister Aktywów Państwowych przekazał w przewidzianym unijnymi przepisami terminie Komisji Europejskiej Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Dokument został przesłany do Brukseli 30 grudnia 2019 r. Ostateczna wersja KPEiK nie zawiera żadnych nowości względem celów i ambicji przedstawionych w listopadzie 2019 r. w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Zastanawia jednak fakt, że przesłana do Komisji wersja nie została poddana żadnym konsultacjom publicznym. Pozostaje mieć nadzieję że rząd skorzysta z tej możliwości przy okazji najbliższej aktualizacji KPEiK. Kiedy? Tego nie wiadomo.

Niedopowiedziane konsultacje publiczne

O przesłaniu KPEiK do Brukseli Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało opinię publiczną 30 grudnia 2019 r. tuż po godzinie 13:00, czyli na dzień przed ostatecznym terminem. Zwraca jednak uwagę fakt, że przesłany tuż przed Sylwestrem tweet był pierwszą od wielu miesięcy jakąkolwiek informacją ze strony rządu w tej sprawie. Jedyne realne konsultacje publiczne odbyły się bowiem na przełomie stycznia i lutego 2019 r., gdy do ówczesnego Ministerstwa Energii wpłynęło ok. 1100 uwag. W sierpniu, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 12 rozporządzenia 2018/1999, dokument został przekazany ośmiu państwom w ramach tzw. konsultacji regionalnych. Swoją opinię wyrazili wtedy wyłącznie Węgrzy. Od czasu zakończenia obu powyższych form dialogu rząd nie przekazał opinii publicznej żadnej nowej wersji KPEiK. Co więcej, nie odniósł się też publicznie do przedstawionych przez Komisję Europejską w czerwcu ubiegłego roku uwag. Powyższe oznacza, że opinia publiczna nie miała w zasadzie żadnych informacji o przebiegu prac nad dokumentem i jego zawartości przez cały ubiegły rok. Ministerstwo Aktywów Państwowych jeszcze nie odniosło się do tej sprawy, ale można zakładać, że za formę konsultacji przyjęto prace nad innym, opracowywanym równolegle dokumentem strategicznym, tj. Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040). Przesłany do Brukseli KPEiK jest w zakresie celów tożsamy z opublikowanym w listopadzie projektem PEP2040 (przeczytaj więcej).

KPEiK to żywy dokument

- W przypadku modyfikacji celów lub strategicznych kierunków zawartych w krajowych politykach rozwoju, projektach strategii (np. w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.), jak również nowych przesądzeń unijnych dotyczących średnio- i długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej (cele na 2030 r. i 2050 r.), Krajowy plan zostanie odpowiednio dostosowany, jeżeli zaistnieje taka konieczność – czytamy w KPEiK. Opublikowana pogrubioną czcionką już na czwartej stronie adnotacja może być traktowana jako swoisty wytrych, z którego rząd będzie mógł skorzystać zarówno w celu zwiększenia krajowych ambicji klimatycznych, jak i celem ich obniżenia. Możliwość aktualizacji KPEiK w dowolnym momencie jest zgodna z art. 14 unijnego rozporządzenia 2018/1999. Dokumentu nie można zresztą traktować jako niezmiennego również dlatego, że ten sam artykuł rozporządzenia przewiduje stałe terminy jego aktualizacji. Do dnia 30 czerwca 2024 r., potem do dnia 1 stycznia 2034 r., a następnie co 10 lat każde państwo członkowskie jest zobowiązane przekazać Komisji aktualizację ostatnio zgłoszonego zintegrowanego KPEiK. Rządy państw członkowskich mogą odstąpić od aktualizacji tylko wtedy, gdy przedstawią ku temu wyczerpujące powody, dla których krajowy plan nie wymaga zmian.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt: Fundusz Transformacji Energetyki zacznie działać od 2022 r. (15 października 2021)System opustów będzie modyfikowany. Jakie uwagi do propozycji rządowej zgłaszają NGOsy? (24 czerwca 2021)Czy kolor wodoru ma znaczenie? Dyskusje wokół polskiej strategii wodorowej (16 lutego 2021)Dobre przykłady wsparcia prosumentów zbiorowych w USA. Dlaczego nie udaje się to w Polsce? (22 grudnia 2020)W 2030 r. polska energetyka będzie najbardziej emisyjna w UE (09 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony