Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Koło: Dotacja z POIiŚ i pożyczka z NFOŚiGW pomogą w pełni wykorzystać potencjał geotermii

   Powrót       16 września 2022       Energia   

Projekt pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” uzyska dodatkowe wsparcie finansowe. Na bazie podpisanych aneksów do umów zasadniczych z października 2020 r. - dotacja ze środków POIiŚ sięgnie 28,4 mln zł (zwiększenie o 13,3 mln zł) a pożyczka z zasobów własnych NFOŚiGW 33,5 mln zł (zwiększenie o 18 mln zł). Dofinansowania pozwolą wybudować i uruchomić zakład grzewczy wykorzystujący naturalne, podziemne OZE do produkcji energii cieplnej na poziomie - 59 051,10 MWth/rok.

Udzielona dodatkowo dotacja (tak jak i wcześniejsza) będzie pochodzić z I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, w ramach Poddziałania 1.1.1. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł  do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”. Pożyczka natomiast zostanie udzielona w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Aneksy do umów podpisali w Warszawie prezes Zarządu NFOŚiGW Przemysław Ligenza oraz prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kole Przemysław Stasiak.

Spadek emisji gazów cieplarnianych o 20 111,30 ton CO2/rok

Dzięki realizacji inwestycji szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych sięgnie - 20 111,30 ton CO2/ rok.

Ciepłownia geotermalna będzie się opierać na pracy dubletu geotermalnego - dwóch otworów geotermalnych: istniejącego otworu eksploatacyjnego Koło GT-1 oraz projektowanego otworu zatłaczającego Koło GT-2. Odwiert GT-1 pozwoli wydobywać surowiec z głębokości 2 950 m. Temperatura wydobywanej wody na wypływie 84,3°C przy wydajności 257 m3/h i będzie wykorzystywana do pracy w siłowni.

Ciepłownia zostanie wyposażona w wymienniki ciepła, pompy obiegowe, rurociągi, zawory, filtry, układy automatyki, system stabilizacji, układ awaryjnego zaazotowania oraz wszelkie inne urządzenia regulacyjne, zabezpieczające, pomiarowe, itp. wymagane do poprawnej pracy instalacji. Zakład będzie mógł produkować energię cieplną niezależnie od pory roku i warunków meteorologicznych.

Czytaj: [Wywiad] Geotermia w gminie okiem praktyka

Całkowity koszt przedsięwzięcia kolskiego MZEC Sp. z o.o., sięgnie 76,2 mln zł, a jego oddanie do użytku planowane jest na koniec czerwca 2023 roku.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wzrost cen energii z paliw kopalnych podnosi opłacalność inwestycji w geotermię (27 lipca 2022)LCOE, czyli IRENA o kosztach energii w 2021 r. (18 lipca 2022)Gmina Szaflary podpisała umowę na wykonanie 7 km odwiertu geotermalnego (01 lipca 2022)Więcej środków i dłuższy termin składania wniosków w programie „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” (27 czerwca 2022)Energia z wnętrza Ziemi. Mapa rozwoju geotermii w Polsce i zwiększenie puli dotacji z NFOŚGiW o 55% (12 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony