Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Krakowski Pakt dla Klimatu – biznes wchodzi do gry

Pakt dla klimatu to inicjatywa miejska, której celem jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców, instytucji publicznych, organizacji społecznych i środowisk naukowych działających na terenie GMK na rzecz uzyskania neutralności klimatycznej.

   Powrót       15 czerwca 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Inicjatywa skierowana do sektora krakowskiego biznesu wpisuje się w miejską strategię, której celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej, tak szybko jak to możliwe w warunkach sprawiedliwej transformacji, jak również w oczekiwania mieszkańców wyrażone podczas prac pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego, które zapisane zostały w 32 rekomendacjach. W opinii reprezentatywnej grupy mieszkańców uczestniczącej w Panelu jednym z istotnych działań powinno być w najbliższym czasie stworzenie przestrzeni współpracy i dialogu w zakresie transformacji klimatycznej Krakowa z uwzględnieniem zróżnicowanych interesariuszy i zachowaniem transparentności działania.

Wielowymiarowa i oczekiwana inicjatywa

Andrzej Kulig, Wiceprezydent Miasta Krakowa podkreśla, że Pakt dla klimatu to inicjatywa niezwykle dla miasta ważna, wielowymiarowa. Uzyskanie synergii w działaniu na rzecz klimatu i środowiska kluczowych środowisk lokalnych ma wymiar symboliczny: pokazuje, że do osiągnięcia celu, jakim jest zeroemisyjność potrzebny jest wysiłek zbiorowy, w którym każdy uczestnik pełni ważną rolę. Tak szeroki sojusz to także zachęta i zaproszenie do udziału kolejnych Partnerów.

- Pakt dla klimatu ma także wymiar praktyczny: podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do ograniczania emisji przez podmioty gospodarcze i mieszkańców, wspierane intensywną edukacją klimatyczną na każdym poziomie powinny być wkrótce widoczne w badaniach obrazujących jakość środowiska naturalnego w naszym mieście. Z ich poprawy cieszyć się będziemy wszyscy - beneficjatami Paktu dla klimatu będą wszyscy mieszkańcy – dodaje.

Z treścią Paktu dla klimatu można zapoznać się tutaj

Spotkanie podmiotów, które dotychczas przystąpiły do tej inicjatywy odbyło się 23 maja br. w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej. Uczestniczył w nim Andrzej Kulig, który wręczył przedstawicielom Partnerów podpisane obustronnie dokumenty.

Spotkanie było okazją do podsumowania ubiegłorocznych działań UMK na rzecz klimatu i środowiska a także przedstawienia bieżących inicjatyw, do udziału w których Partnerzy Paktu zostali zaproszeni. Wśród nich są takie projekty jak np.: Kontrakt klimatyczny, Rada programowa Portfela projektów Zeroemisyjny Kraków czy turniej piłkarski.

Jakimi motywacjami kierują się przedsiębiorcy?

- Przystąpiliśmy do Paktu dla Klimatu z trzech powodów. Pierwszy jest oczywisty – to współpraca. Zielona transformacja, aby mogła nabierać tempa w naszym kraju i aby była skuteczna, musi bazować na synergii działań wielu podmiotów. Miasto Kraków działa dynamicznie, aby poprawić warunki życia mieszkańców i my, jako firma, której pracownicy chcą być współodpowiedzialni za swoje miasto, z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością włączyliśmy się do tak ważnej inicjatywy. Drugim powodem jest realizacja naszej ambicji do wdrażania w Polsce globalnej strategii AstraZeneca w obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Globalnie zobowiązaliśmy się do wypełniania Celu 17 ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i w Pakcie dla Klimatu dostrzegamy realną szansę na wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Trzeci powód to ludzie. Mając możliwość współpracy z niesamowitymi osobami działającymi w tym projekcie, mam nieodparte wrażenie, że w jedności jest siła i że razem możemy wzmacniać wzajemnie naszą motywację do długofalowych i trudnych działań, tak, aby nigdy nie tracić z oczu celu, jakim jest zielony Kraków – argumentuje Katarzyna Ochman, Director, Safety, Health & Environment w AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Zagadnienia środowiskowe to praktyczne zagadnienia

Michał Akszak-Okińczyc, Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Związku Regionalnego Konfederacji Lewiatan podkreśla, że Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan będąc organizacją około biznesową jest blisko problemów przedsiębiorców. Trudno nie zauważyć, że kwestie klimatyczne i środowiskowe w coraz większym stopniu oddziałują na biznes. Trzeba brać pod uwagę prawodawstwo unijne, krajowe, regulacje prawa miejscowe (jak np. Strefa Czystego Transportu) oraz oczekiwania konsumentów. Do tego kwestie śladu węglowego czy raportowania niefinansowego w coraz większym stopniu determinują konkurencyjność polskich firm.                   

Lista sygnatariuszy Paktu dla Klimatu

- ASTOR
- AstraZeneca Pharma Poland
- BP
- BWI Group
- Canal Plus
- Columbus Energy
- Konfederacja Lewiatan
- Krakowski Park Technologiczny
- Shell Business Operations Krakow
- Uniwersytet Ekonomiczny
- Uniwersytet Rolniczy

Do udziału w Pakcie zapraszani będą kolejni Partnerzy.

- W naszej organizacji planujemy stworzyć zespół do spraw zielonej transformacji. Dotąd byliśmy członkiem zespołu ds. zielonej transformacji przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz w zespole przy Urzędzie Marszałkowskim do spraw Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, więc mamy już spore doświadczenie a zaangażowanie na rzecz Paktu dla Klimatu jest kolejnym krokiem. Zależy nam szczególnie na wspieraniu wiedzą, warsztatami, seminariami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bo dla nich te tematy są szczególnie trudne. Mamy już plany, na jesień chcemy zorganizować konferencję poświęconą tematyce hasłowo mówiąc Klimat w biznesie. Planujemy kolejną edycję Nagrody dla przedsiębiorców Małopolski Dąb, w której postanowiliśmy dodać kategorię dbałości o środowisko, a samą galę uświetnić nasadzeniami dębów. Wierzymy, że współpraca z Urzędem Miasta Krakowa bardzo wzmocni te inicjatywy. Synergia działań samorządu z przedsiębiorcami ma szansę przynieść wymierne korzyści środowiskowe i społeczne – wylicza.

W podobnym tonie wypowiada się Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego, który wskazuje, że KPT od wielu lat wspiera przedsiębiorców w usprawnianiu, unowocześnianiu i transformowaniu ich biznesów. Realizuje też szereg projektów mających na celu pomoc w wytyczaniu kierunków rozwoju regionu i miasta.

OZE, GOZ, zrównoważony rozwój – wspólna sprawa

- Zielona energia jest przyszłościowym rozwiązaniem dla naszych globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa, administrację i środowisko naukowe na rzecz ochrony klimatu. Dlatego propagujemy wśród naszych przedsiębiorców takie zagadnienia jak: produkcja z poszanowaniem środowiska, niskoemisyjność, czy poszukiwanie nowych źródeł energii, np. opartych o wodór. Uważamy, że aby lepiej zrozumieć te wyzwania trzeba je przede wszystkim poznać. W tym celu angażujemy się w działania edukacyjne, konferencje, szkolenia i wizyty studyjne, starając się docierać do przedsiębiorców i szeroko pojętych środowisk biznesowych, inspirować i wykorzystywać dobre praktyki w naszych działaniach. Założyliśmy też spółkę MCH2, której celem jest promowanie wykorzystania wodoru jako alternatywnego źródła energii. Dlatego tak ważny jest dla nas podpisany właśnie Pakt dla klimatu i współpraca przy wdrażaniu konkretnych działań proekologicznych – konkluduje Tadeusz Zaremba.

UM KrakówArtykuł powstał we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Miejska wyspa ciepła w Krakowie (30 sierpnia 2023)Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej: edukacja – współpraca – inspiracja (28 marca 2023) Krakowski Panel Klimatyczny cennym doświadczeniem w dialogu z mieszkańcami (05 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony