Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Liczba mikroinstalacji PV rośnie w imponującym tempie

Moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych w Polsce zwiększyła się między 2014 a 2015 rokiem o 373 proc., przy czym znaczący udział na tym tle miały mikroinstalacje - wynika z raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

   Powrót       17 maja 2016       Energia   

Raport „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010-2020” przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV we współpracy z Globenergią, przedstawia dynamikę rynku na przestrzeni ostatnich lat oraz prognozy na przyszłość.

Generalnie wartość rynku elektrowni słonecznych w 2015 roku sięgnęła prawie 330 mln zł. Wraz ze wzrostem zainstalowanej mocy i konkurencji na rynku wykonawców w latach 2014-2015 można było zaobserwować wyraźny spadek jednostkowego kosztu montażu.

Na koniec 2015 r. skumulowana moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych nieznacznie przekroczyła 95 MWp, przy czym 98 proc. tej mocy zostało przyłączone do sieci w latach 2014-2015. Moc zainstalowana w samym roku 2015 wyniosła 74 MWp.

Rok 2015 rekordowy dla mikroinstalacji

Jak czytamy w raporcie, najbardziej popularne wśród inwestycji fotowoltaicznych były mikroinstalacje - w 2015 roku ich udział w odniesieniu do mocy skumulowanej w elektrowniach PV sięgnął 28 proc. (rok wcześniej było to 13 proc.). Łączna moc mikroinstalacji pod koniec ubiegłego roku przekroczyła 26,8 MWp, z czego blisko 90 proc. mocy (24 MWp) dołączyło właśnie w roku 2015.

90 proc. mikroinstalacji PV to te do 10 kWp, co oznacza, że są one ukierunkowane na pokrycie energetycznych potrzeb własnych obiektów. Przy tym najliczniejsza grupę (35 proc. ogółu) stanowią mikroinstalacje o mocy 3-5 kWp. Instalacje największe, o mocy 20 - 40 kWp, to zaledwie 5 proc. liczby montowanych mikroinstalacji.

Niezależnie od zapisów ustawy o OZE, istotny wpływ na rozwój mikroinstalacji szczególnie o mocy do 10 kWp będzie miał program Prosument. Kluczowe znaczenie w latach 2017-2020 zyska realizacja samorządowych projektów finansowanych w ramach RPO. Obecnie wiele JST przygotowuje wnioski o dotacje oraz projekty mikroinstalacji (zazwyczaj o mocy do 5 kWp) dla mieszkańców gmin i powiatów. Łączna liczba zainstalowanych oraz przyłączonych do sieci mikroinstalacji PV na koniec 2015 roku wyniosła 4217, z czego aż 3643 przybyły w 2015 r. Dla porównania, dwa lata wcześniej było tych instalacji zaledwie 40.

Niemal 850-proc. dynamika wzrostu

Najbardziej imponująca jest nie sama moc skumulowana mikroinstalacji, lecz dynamika wzrostu sięgająca niemal 850 proc. rok do roku - podkreślają autorzy raportu. U podstaw szybkiego wzrostu liczby przyłączanych mikroinstalacji leży po pierwsze duże zainteresowanie gmin w pozyskiwaniu środków UE na rozwój energetyki prosumenckiej, po drugie program Prosument. Trzeci powód związany jest, jak czytamy, z panującym optymizmem wynikającym z uchwalenia ustawy o OZE i zapisanymi w niej stawkami gwarantowanymi dla instalacji do 10 kW oraz net-meteringiem. Niejasności wokół systemu wsparcia skutkują jednocześnie sporą liczbą mikroinstalacji wykonanych, lecz nieprzyłączonych do sieci, których właściciele czekają na unormowanie sytuacji.

Polski rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych dopiero zaczyna się rozwijać. Rozwój ten w Polsce był możliwy m.in. dzięki liberalizacji prawa energetycznego w zakresie przyłączania mikroinstalacji. Po zmianach prawa koszty przyłączenia takiej instalacji ponosi w pełni operator systemu dystrybucyjnego, a w przypadku montażu mikroinstalacji o mocy nie większej niż moc umowna obiektu nie ma konieczności występowania o warunki przyłączeniowe.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Hybrydowe Systemy Energetyczne – elastyczność i optymalizacja (24 maja 2024)100 kW to 200 modułów fotowoltaicznych. O recyklingu w energetyce słonecznej i nie tylko (15 kwietnia 2024)Wspólne badania i inwestycje. UE sięga po surowce krytyczne z Azji Środkowej (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Pierwsza polska hybryda OZE z koncesją. Pokazujemy instalację z bliska (13 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony