Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Kraków ma swoją uchwałę antysmogową

Radni województwa małopolskiego przyjęli w piątek tzw. uchwałę antysmogową dla Gminy Miejskiej Kraków, która zakazuje m.in. ogrzewania domów węglem i drewnem. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

   Powrót       15 stycznia 2016       Ryzyko środowiskowe   

Jak podkreślał w trakcie sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego marszałek Jacek Krupa, to przełomowy krok w walce o lepsze powietrze w regionie.

- Cieszymy się, że została w ten sposób otwarta droga do likwidacji niskiej emisji pochodzącej z pieców węglowych na terenie Krakowa i do 2019 roku ten problem powinno udać się całkowicie załatwić dla dobra mieszkańców - mówił tuż po wynikach głosowania nad uchwałą marszałek Jacek Krupa.

Uchwała antysmogowa dotyczy Krakowa i wprowadza całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, piecach i kominkach. Jako dopuszczone do stosowania rodzaje paliw przepisy określają gaz i lekki olej opałowy.

Warto dodać, że zapisy uchwały antysmogowej zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców Małopolski w trakcie konsultacji społecznych.

Smog zabija w Krakowie kilkaset osób rocznie

Oszacowano, że z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Krakowie umiera rocznie kilkaset osób. Według ekspertów, jeśli uda się zredukować poziom średniorocznego stężenia PM2,5 do poziomu 25 µg/m3, liczbę zgonów zmniejszyłaby średnio o 232. W przypadku redukcji do poziomu 10 µg/m3 (zalecenia WHO) o 612. Dodatkowo oszacowano, że statystyczny krakowianin żyłby średnio o rok dłużej, gdyby udało się zredukować średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 do 15 µg/m3. Podane oszacowania dla Krakowa znajdują potwierdzenie na przykładzie Dublina, gdzie po wprowadzeniu zakazu palenia węglem w 1990 roku i związaną z tym krokiem szybką i znaczącą poprawą jakości powietrza, liczba zgonów zmniejszyła się rocznie o ok. 360, co stanowiło ok. 8 proc. wszystkich zgonów. Z tej liczby jedynie ok. 1/3 to zgony związane z chorobami układu oddechowego, zaś większość (ok. 2/3) z chorobami układu krążenia.

Główne działania to wymiana pieców i ocieplanie budynków

Jak wynika z danych uzyskanych ze sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w latach 2013-2014 zlikwidowano na tym terenie ponad 5,7 tys. starych, niskosprawnych pieców i kotłów. Zastępczym urządzeniem grzewczym stało się przede wszystkim ogrzewanie gazowe, miejska sieć ciepłownicza, ogrzewanie elektryczne i niskoemisyjne kotły na paliwa stałe. Gminy, w których zlikwidowano przestarzałe urządzenia grzewcze to m.in. : Kraków (blisko 5 tys.), Nowy Sącz (101), miasto Gorlice (99), Olkusz (91), Tarnów (82)

Do ograniczenia tzw. niskiej emisji przyczynia się także termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego. W latach 2013-2014 termomodernizacji poddano ponad 1,6 tys. budynków. Najwięcej w: Krakowie (850), Tarnowie (81), Olkuszu (78), Chrzanowie (55). Termomodernizacja obejmowała przede wszystkim docieplenie ścian, stropodachu bądź wymianę stolarki okiennej.

Powyższe działania pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 o ok. 202 Mg, pyłu PM2,5 o ok. 200 Mg i benzo(a)pirenu o ok. 0,11 Mg. Przekłada się to na realizację założeń Programu ochrony powietrza do 2023 r. w około 4,5 proc.

Trwa weryfikacja wniosków w ramach III edycji Kawki

Z PONE – programu ograniczania niskiej emisji realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2012-2014 skorzystało osiem gmin: Kraków, Sucha Beskidzka, Chełmek, Wadowice, Andrychów, Wieprz, Libiąż, miasto Jordanów – łącznie na kwotę ponad 15 mln zł. W ramach I naboru do programu Kawka z dofinansowania skorzystały cztery miasta: Kraków, Nowy Sącz, Miechów, Gorlice na kwotę ponad 75,5 mln zł. W ramach II naboru do programu Kawka wnioski złożyło pięć miast: Kraków, Oświęcim, Miechów, Andrychów i Wadowice na kwotę ponad 96 mln zł.

Do 30 listopada 2015 r. WFOŚiGW w Krakowie prowadził nabór wniosków w ramach III edycji programu Kawka, którego budżet wynosi ponad 120 mln zł. Wnioski złożyły 22 miejscowości z Małopolski – w chwili obecnej trwa ich weryfikacja. Realizacja potrwa do 2018 roku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku (20 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Sopot z lotu ptaka, czyli prace nad mapami strat ciepła i zanieczyszczenia światłem (10 marca 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Przepis na modernizację budynku korzystną dla środowiska i zdrowia? Najpierw ocieplenie, potem wymiana kotła (17 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony