Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.08.2022 10 sierpnia 2022

Kraków ma swoją uchwałę antysmogową

Radni województwa małopolskiego przyjęli w piątek tzw. uchwałę antysmogową dla Gminy Miejskiej Kraków, która zakazuje m.in. ogrzewania domów węglem i drewnem. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.

   Powrót       15 stycznia 2016       Ryzyko środowiskowe   

Jak podkreślał w trakcie sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego marszałek Jacek Krupa, to przełomowy krok w walce o lepsze powietrze w regionie.

- Cieszymy się, że została w ten sposób otwarta droga do likwidacji niskiej emisji pochodzącej z pieców węglowych na terenie Krakowa i do 2019 roku ten problem powinno udać się całkowicie załatwić dla dobra mieszkańców - mówił tuż po wynikach głosowania nad uchwałą marszałek Jacek Krupa.

Uchwała antysmogowa dotyczy Krakowa i wprowadza całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, piecach i kominkach. Jako dopuszczone do stosowania rodzaje paliw przepisy określają gaz i lekki olej opałowy.

Warto dodać, że zapisy uchwały antysmogowej zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców Małopolski w trakcie konsultacji społecznych.

Smog zabija w Krakowie kilkaset osób rocznie

Oszacowano, że z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Krakowie umiera rocznie kilkaset osób. Według ekspertów, jeśli uda się zredukować poziom średniorocznego stężenia PM2,5 do poziomu 25 µg/m3, liczbę zgonów zmniejszyłaby średnio o 232. W przypadku redukcji do poziomu 10 µg/m3 (zalecenia WHO) o 612. Dodatkowo oszacowano, że statystyczny krakowianin żyłby średnio o rok dłużej, gdyby udało się zredukować średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 do 15 µg/m3. Podane oszacowania dla Krakowa znajdują potwierdzenie na przykładzie Dublina, gdzie po wprowadzeniu zakazu palenia węglem w 1990 roku i związaną z tym krokiem szybką i znaczącą poprawą jakości powietrza, liczba zgonów zmniejszyła się rocznie o ok. 360, co stanowiło ok. 8 proc. wszystkich zgonów. Z tej liczby jedynie ok. 1/3 to zgony związane z chorobami układu oddechowego, zaś większość (ok. 2/3) z chorobami układu krążenia.

Główne działania to wymiana pieców i ocieplanie budynków

Jak wynika z danych uzyskanych ze sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w latach 2013-2014 zlikwidowano na tym terenie ponad 5,7 tys. starych, niskosprawnych pieców i kotłów. Zastępczym urządzeniem grzewczym stało się przede wszystkim ogrzewanie gazowe, miejska sieć ciepłownicza, ogrzewanie elektryczne i niskoemisyjne kotły na paliwa stałe. Gminy, w których zlikwidowano przestarzałe urządzenia grzewcze to m.in. : Kraków (blisko 5 tys.), Nowy Sącz (101), miasto Gorlice (99), Olkusz (91), Tarnów (82)

Do ograniczenia tzw. niskiej emisji przyczynia się także termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego. W latach 2013-2014 termomodernizacji poddano ponad 1,6 tys. budynków. Najwięcej w: Krakowie (850), Tarnowie (81), Olkuszu (78), Chrzanowie (55). Termomodernizacja obejmowała przede wszystkim docieplenie ścian, stropodachu bądź wymianę stolarki okiennej.

Powyższe działania pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 o ok. 202 Mg, pyłu PM2,5 o ok. 200 Mg i benzo(a)pirenu o ok. 0,11 Mg. Przekłada się to na realizację założeń Programu ochrony powietrza do 2023 r. w około 4,5 proc.

Trwa weryfikacja wniosków w ramach III edycji Kawki

Z PONE – programu ograniczania niskiej emisji realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2012-2014 skorzystało osiem gmin: Kraków, Sucha Beskidzka, Chełmek, Wadowice, Andrychów, Wieprz, Libiąż, miasto Jordanów – łącznie na kwotę ponad 15 mln zł. W ramach I naboru do programu Kawka z dofinansowania skorzystały cztery miasta: Kraków, Nowy Sącz, Miechów, Gorlice na kwotę ponad 75,5 mln zł. W ramach II naboru do programu Kawka wnioski złożyło pięć miast: Kraków, Oświęcim, Miechów, Andrychów i Wadowice na kwotę ponad 96 mln zł.

Do 30 listopada 2015 r. WFOŚiGW w Krakowie prowadził nabór wniosków w ramach III edycji programu Kawka, którego budżet wynosi ponad 120 mln zł. Wnioski złożyły 22 miejscowości z Małopolski – w chwili obecnej trwa ich weryfikacja. Realizacja potrwa do 2018 roku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PIE: koszt wytwarzania energii w elektrowni jądrowej niższy o 2,5-4 razy od węglowej (05 sierpnia 2022)Ewidencja CEEB. Pozostał niewiele ponad tydzień na złożenie deklaracji (22 czerwca 2022)Katowice przechodzą smart rewolucję (13 kwietnia 2022)Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji ws. źródeł ciepła. Jak radzą sobie gminy? (15 marca 2022)Dane nt. jakości powietrza w Polsce: stężenia szkodliwych substancji niższe, ale nadal dalekie od zaleceń WHO (09 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony