Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

„Nic o nas bez nas” w polityce klimatycznej

Unia może wyznaczać cele, ale nie narzucać nam konkretnych rozwiązań. Decyzje powinny uwzględniać specyfikę miksów energetycznych poszczególnych państw – mówi Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

   Powrót       10 listopada 2016       Energia   

Celem polskiego rządu jest jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i stabilnego poziomu cen energii w perspektywie średnio- i długookresowej. Najkorzystniejszym z punktu widzenia naszego kraju sposobem jego osiągnięcia jest funkcjonowanie konkurencyjnego rynku energii przy wykorzystaniu krajowego kapitału – mówili podczas otwarcia 24. edycji konferencji energetycznej EuroPOWER przedstawiciele resortów energii i rozwoju.

Mierzmy siły na zamiary

24. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER już za nami!

9-10 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się 24. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, wydarzenia poświęconego najnowszym trendom obowiązującym na rynku oraz aktualnym problemom i wyzwaniom, z którymi boryka się sektor energetyczny. W Konferencji uczestniczyło ponad 570 gości, a wśród nich prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych.

Tematyka pierwszego dnia Konferencji skupiona była wokół diagnozy stanu polskiej gospodarki, polityki przemysłowej oraz priorytetów i uwarunkowań jej rozwoju, a także energetyki w procesie unowocześniania. Podjęto również dyskusję na temat strategii rozwoju polskiej gospodarki oraz rynku energii elektrycznej.
Drugi dzień Konferencji otworzyła dyskusja na temat bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski, unijnego pakietu zimowego oraz przyszłości rynku gazu i paliw. Podjęto również debatę o polskim pomyśle na nowoczesną energetykę, której głównym zagadnieniem była problematyka elektromobilności.
- Implementacja globalnego porozumienia klimatycznego ma dla Polski szczególne znaczenie. Co najmniej do 2030 roku przewidujemy w naszym kraju systematyczny wzrost zużycia energii i musimy zapewnić, że to zapotrzebowanie zostanie zaspokojone – mówił podczas swojego wystąpienia Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Polska zgoda na realizację celów unijnej polityki klimatycznej jest, jego zdaniem, uzależniona od spełnienia dwóch warunków. UE musi zapewnić, że poziom emisji przydzielonych państwom będzie uzgodniony z poszanowaniem ich różnorodnych miksów energetycznych, zaś podejmowane przez organy wspólnotowe decyzje będą podlegały obowiązkowej weryfikacji wszystkich umawiających się stron. - Unia może wyznaczać nam cele i wskazywać pożądane trendy, ale nie powinna narzucać konkretnych rozwiązań. Chcemy wziąć aktywny udział w transformacji energetycznej, ale uwzględniając nasze możliwości – dodaje Tobiszowski.

Wykorzystać polski potencjał

Zdaniem Jadwigi Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju gospodarka niskoemisyjna polega na scaleniu stabilnych źródeł konwencjonalnych z niestabilnymi OZE. W jej opinii możemy to osiągnąć poprzez tworzenie lokalnych i wzajemnie kompensujących się enklaw energetycznych, które w ustawie o OZE zostały określone jako klastry energii. Ważne jest przy tym zapewnienie, że głównymi beneficjentami takich rozwiązań będą polskie firmy i krajowy kapitał. – Chodzi o swoistą polonizację łańcucha technologii tak, by w maksymalny sposób rozwijać i wykorzystywać polski know-how – dodaje Emilewicz.

Tegoroczna edycja konferencji energetycznej EuroPOWER skupia się przede wszystkim na dyskusjach wokół wprowadzenia rynku mocy oraz analizie nowych trendów, jak elektromobilność oraz klastry energetyczne.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Decyzja zasadnicza MKiŚ dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)2,018 bln euro na zieloną transformację. Przewodnik dla polskich przedsiębiorstw (29 kwietnia 2024)Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony