Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Nowe rozporządzenie w sprawie MBP ograniczy ilość odpadów na składowiskach

Rozporządzenie w sprawie MBP podpisane niedawno przez ministra środowiska określa bezpieczniejsze warunki przetwarzania i składowania odpadów. Jednocześnie powinno ograniczyć składowanie, bo zezwala na spalanie frakcji podsitowej.

   Powrót       16 listopada 2015       Odpady   

Konieczność wydania nowego rozporządzenia(1) w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dokument określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstają w wyniku tych procesów. Instalacje, które nie spełniają wymogów rozporządzenia, będą miały dwa lata na dostosowanie.

Rozładunek i przetwarzanie tylko w obiektach zamkniętych

Jeśli chodzi o zmiany w stosunku do starych przepisów, to doprecyzowano definicję procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o miejsce prowadzenia tego procesu. Pojawił się też obowiązek prowadzenia rozładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie (obiektach) zamkniętych, uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady. Obiekty powinny być wyposażone w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska oraz w urządzenia wentylacyjne, tak by do powietrza nie przedostawały się pyły ani uciążliwe zapachy.

Podmioty prowadzące instalacje równe wobec prawa

Kolejna zmiana polega na tym, że sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów dostosowano do obecnie określonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów. Ma to na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzyć te same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i zagwarantować równość tych podmiotów wobec prawa.

Stabilizat już bez odpadów ulegających biodegradacji

Głównym celem nowego rozporządzenia jest określenie warunków dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów. Dlatego też wiodącym procesem w MBP jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo powstałe odpady w procesie mechanicznym w instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, będą zagospodarowywane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o odpadach. W efekcie decyzje administracyjne dla podmiotów prowadzących instalacje MBP zostaną ujednolicone.

Frakcja podsitowa może iść do spalenia

Ważną zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie jest też możliwość przekazania do termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów frakcji podsitowej (o wielkości od 0 do 80 mm). Termicznemu przekształcaniu może być też poddany odpad, który przeszedł proces MBP, ale dalej nie spełnia wymogów rozporządzenia dla stabilizatu – pozostaje więc frakcją podsitową. Przekazanie do spalania frakcji podsitowej stanowi wyraz dostosowania się do hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zgodnie z którą składowanie odpadów jest najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania. Efektem będzie więc zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko.

Jeśli prowadzący instalację MBP zainwestował w część biologiczną i zdecyduje się na przekazanie frakcji podsitowej do spalania, będzie mógł w części biologicznej przetwarzać odpady zielone i inne bioodpady na kompost.

W rozporządzeniu dopuszczono możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów oraz skierowanie jej bezpośrednio do składowania. Przepis może mieć zastosowanie szczególnie zimą, gdy w zmieszanych odpadach komunalnych występuje dużo popiołów.

Rozporządzenie wprowadza ponadto obligatoryjny obowiązek pomiaru parametru AT4 (aktywność oddychania w mg O2/g s.m.) dla stabilizatu.

Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra środowiska 10 listopada 2015 r. Większość zawartych w nim przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Sporządzono na podstawie oceny skutków regulacji do projektu rozporządzenia.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (projekt z dnia 28 lipca 2015 r.)
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1549-Rozporzadzenie-MBP.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy projekt rozporządzenia ws. instalacji MBP (22 czerwca 2023)Jak faktycznie zaliczyć bioodpady do celów recyklingu? (12 kwietnia 2023)Co wnosi odpowiedź MKIŚ na interpelację ws. MBP? Pytamy praktyków (04 kwietnia 2023)Prowadzący instalacje MBP mają wybór: działać niezgodnie z prawem lub... niezgodnie z prawem (15 lutego 2023)Biogazownie komunalne wyrosną jak grzyby po deszczu? Rusza program wsparcia (13 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony