Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Nowe, wysokie standardy jakości gleb. Czy realne?

   Powrót       23 maja 2016       Planowanie przestrzenne   

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia(1) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W przypadku niektórych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich, benzenu, toluenu czy ksylenu zaproponowano wartości ostrzejsze od obecnie obowiązujących standardów jakości gleby o kilkaset procent.

Jak ocenia Konfederacja Lewiatan, dla terenów przemysłowych, na których stwierdzono historycznie zanieczyszczenia, nie ma technicznych możliwości oczyszczenia powierzchni ziemi do tak ostro wyśrubowanych wartości.

W projekcie zaproponowano nie tylko nowe standardy dla gleb, ale też nową metodologię badania zanieczyszczonych gruntów. Ministerstwo Środowiska oparło rozporządzenie na metodyce stosowanej w rolnictwie, polegającej m.in. na mieszaniu i uśrednianiu próbek, a także na poborze dużej ilości próbek powierzchniowych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan takie podejście jest odpowiednie w odniesieniu do terenów uprawnych, rolnych, mieszkalnych bądź rekreacyjnych, ale nie sprawdzi się na terenach przemysłowych (np. jak pobrać dużą ilość próbek z utwardzonych asfaltem stacji benzynowych?). Jak ponadto informuje organizacja, koszt badań laboratoryjnych próbek gruntu dla terenu typowej stacji paliw wzrośnie w efekcie z około 1 500 zł do około 11 500 zł.

Konfederacja Lewiatan zaznacza również, że brak przepisów przejściowych odnoszących się do spraw zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stworzy ryzyko, że na gruntach już poddanych remediacji, zostanie ona przeprowadzona ponownie.

Celem nowego rozporządzenia ma być wdrożenie postanowień dyrektywy o emisjach przemysłowych - w zakresie gleb.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2227-Projekt-rozporzadzenia-ocena-zanieczyszczen-gleb.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plan strategiczny dla rolnictwa. Trwają konsultacje (03 września 2021)Konsumujemy ponad możliwości regeneracyjne Ziemi (29 lipca 2021)Ochrona gleby w UE – zaopiniuj mapę drogową (18 listopada 2020)EEA: bioróżnorodność w Europie zagrożona mimo wysiłków, by ją chronić (20 października 2020)W 2019 r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wyższe o jedną piątą (31 sierpnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony