Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.05.2021 14 maja 2021

Nowe terminy w BDO - papierowa ewidencja odpadów ma być przedłużona do 31 grudnia br.

Projekt specustawy koronawirusowej przewiduje wydłużenie terminu papierowej ewidencji odpadów do 31 grudnia br. Dane będą musiały być wprowadzone do systemu BDO najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

   Powrót       27 marca 2020       Odpady   

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(1) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom i proponuje zmiany w sprawozdawczości.

Dłuższe terminy

Mianowicie przewiduje zmianę w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.(2)). - W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie – czytamy w projekcie.

Precyzuje także, że dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

- Regulacja ma na celu odroczenie obowiązków administracyjnych, które w czasach rozprzestrzeniania się COVID-19 mogłyby stanowić dla przedsiębiorców nadmierne obciążenie – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Miejsce prowadzenia działalności

Dodatkowo Ministerstwo Klimatu informuje, że w systemie BDO można samodzielnie dodać miejsce powadzenia działalności. W sytuacji, gdy podmiot stwierdzi brak danych w zakresie miejsc prowadzenia działalności lub rozpocznie działalność w nowym miejscu, ma możliwość samodzielnego dodania takiego miejsca. Dodając nowe miejsce prowadzenia działalności, automatycznie uzyskuje się możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu. Należy pamiętać, że po samodzielnym dodaniu nowego miejsca prowadzenia działalności należy złożyć elektroniczny wniosek aktualizacyjny do właściwego Marszałka Województwa, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Na zgłoszenie zmiany przedsiębiorca ma 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Szkolenie on-line

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne webinarium „Moduł EWIDENCJA ODPADÓW – KARTA EWIDENCJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH w systemie BDO(3)”, które odbędzie się 30 marca 2020 r. w godz. 10:00 – 11:00.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299
2/ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 322.3/ Więcej informacji o webinarium:
https://bdo.mos.gov.pl/news/bezplatne-webinarium-modul-ewidencja-karta-ewidencji-odpadow-niebezpiecznych-w-systemie-bdo-30-marca-2020/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny m.in. uszczelni system kontroli transportu odpadów (06 maja 2021)Wolna amerykanka w branży zagospodarowywania odpadów kompozytowych (16 kwietnia 2021)Nowy wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE (26 marca 2021)Zaproszenie na spotkanie dotyczące BDO (15 lutego 2021)Zużyte oświetlenie to doskonały materiał do recyklingu… o ile nie trafi do kuchennego kosza (28 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony