Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Nowy kierunek neutralność klimatyczna na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej - trwa nabór

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Jak się do tego przygotować i skutecznie wdrożyć „zielone rozwiązania”? Dowiedzą się studenci nowego kierunku na Wydziale Inżynierii Środowiska PWr.

   Powrót       28 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

W rozpoczętej w połowie grudnia zimowej rekrutacji kandydaci na II stopień studiów stacjonarnych znajdą w naszej ofercie nowy kierunek – neutralność klimatyczną. To trzysemestralne studia, a dla chętnych przygotowano 60 miejsc.

Neutralność klimatyczna oznacza obniżenie globalnych emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich gałęzi gospodarki w celu ich zrównoważenia z możliwościami naturalnego pochłaniania przez środowisko. Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest ściśle powiązane z ochroną klimatu, bo dzięki niej ograniczamy dalszą degradację środowiska i nie wpływamy na postępujące zmiany klimatyczne.

To ogromne wyzwanie stojące przed całym społeczeństwem, a jego powodzenie wiąże się m.in. z dostosowaniem technologii i aktów prawnych do wspólnych, międzynarodowych standardów. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu rozwiązań prowadzących do neutralności klimatycznej systematycznie rośnie i dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, a także administracji lokalnej i państwowej. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zdecydowaliśmy się na otwarcie nowego kierunku studiów – mówi dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska.

Zielone kompetencje, zielone miejsca pracy

Umiejętności związane z neutralnością klimatyczną nazywane są „zielonymi kompetencjami”. Termin ten odnosi się do zagadnień zielonej transformacji wynikającej z polityki, strategii i przepisów Unii Europejskiej w zakresie celów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych do 2050 roku. Cele te stanowią podstawę Europejskiego Zielonego Ładu, który ma przekształcić UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych i w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów.

To ogromny projekt, który stworzy liczne miejsca pracy dla absolwentów kierunku neutralność klimatyczna we wszystkich sektorach gospodarki, przedsiębiorstwach i administracji publicznej zobowiązanych do wdrażania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych w obszarze zielonej transformacji.

Rosło będzie także zapotrzebowanie na fachowców z zakresu systemów OZE i magazynowania energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju, adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych, ekologicznego transportu, zeroenergetycznego budownictwa, zamykania obiegów wody i surowców, sprawozdawczości środowiskowej i pozafinansowej działalności przedsiębiorstw, ograniczania wpływu przemysłu i rolnictwa na środowisko oraz oceny cyklu życia produktów.

Kluczowa będzie wiedza na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, znajomość prawa dotyczącego zagadnień neutralności klimatycznej oraz umiejętność planowania i wdrażania zielonych technologii. Tego wszystkiego będziemy uczyć w trakcie studiów – podkreśla prof. Bartosz Kaźmierczak. – Studenci zdobędą także umiejętność wykonywania audytów energetycznych oraz certyfikacji energetycznej, co automatycznie otwiera im drogę do zdobycia odpowiednich uprawnień – dodaje.

Studia dla kogo?

Interdyscyplinarny charakter kierunku neutralność klimatyczna sprawia, że studia te są skierowane do wszystkich absolwentów studiów inżynierskich I stopnia.

Plan nauki został przygotowany tak, żeby osoby z różnym wykształceniem po studiach I stopnia mogły dostosować ścieżkę rozwoju do swoich potrzeb. Oferujemy rozszerzenie zdobytej wcześniej wiedzy inżynierskiej do poziomu specjalistycznego. Stawiamy także na rozwój kompetencji miękkich np. z zakresu zarządzania, dlatego część zajęć prowadzona będzie we współpracy z Wydziałem Zarządzania – wyjaśnia prof. Bartosz Kaźmierczak.

W programie studiów znalazły się zagadnienia specjalistyczne związane z głównymi sektorami gospodarki wymagającymi transformacji: energetyką, budownictwem, przemysłem, transportem i rolnictwem oraz zrównoważonym rozwojem, adaptacją do zmian klimatycznych, w tym błękitno-zieloną infrastrukturą.

Na drugim i trzecim semestrze nauki przygotowaliśmy dwa duże bloki przedmiotów wybieralnych. Dzięki temu studenci będą mogli rozwijać swoje kompetencje w tych obszarach, które ich najbardziej zainteresowały – dodaje prof. Bartosz Kaźmierczak.

Z kolei przygotowując się do napisania pracy magisterskiej będzie można skorzystać z szerokiej bazy tematów związanych m.in. z aspektami prawnymi lub technicznymi, kwestiami oceny implementowania różnego rodzaju działań pozwalających na osiągniecie neutralności klimatycznej, z wdrażaniem budownictwa zero-energetycznego czy gospodarką o obiegu zamkniętym.

Rekrutacja trwa

Zimowa rekrutacja na Politechnikę Wrocławską potrwa do 9 lutego. W sumie przygotowaliśmy 3 252 miejsca na studiach stacjonarnych i 375 na studiach niestacjonarnych. W ofercie na II stopniu studiów mamy jeszcze dwa nowe kierunki: odnawialne źródła energii oraz lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Źródło: Politechnika Wrocławska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sprawiedliwa transformacja w Radzie Dialogu Społecznego. Związkowcy inicjują działania (28 marca 2024)Zwiększa się „zielony” rynek pracy. Tychy (25 marca 2024)10% surowców ma pochodzić z UE. Parlament Europejski przyjął Critical Raw Materials Act (15 grudnia 2023)Wątki leśne na forum unijnym. Migawki z obrad Rady ds. rolnictwa i rybołówstwa (22 listopada 2023)Do strategii ESG potrzebny jest las rąk pracowników (16 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony