Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Regulacji Wsparcia, Orzecznictwa i Monitoringu PROW w zakresie działań środowiskowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pompa ciepła aroTHERM Split: cicha, oszczędna i szybka w instalacji firmy Vaillant

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej proponuje zmiany w programie Czyste Powietrze

a+a-    Powrót       31 lipca 2019       Powietrze i klimat   

Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej(1) po prawie 10 miesiącach funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przyjmują z dużym niepokojem brak koniecznych, oczekiwanych przez beneficjentów reform w programie, które były niejednokrotnie sygnalizowane przy różnych okazjach w ciągu ostatnich miesięcy.

W ślad po pierwszym stanowisku o charakterze ogólnym w tej sprawie, przekazanym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez POBE pod koniec czerwca 2019 r., po analizie uwag i informacji, które spłynęły z rynku, opierając się na doświadczeniach z przeszłych i obecnie działających programów wsparcia, organizacje współdziałające w ramach POBE w konstruktywny sposób zabrały głos doradczy w kwestii polepszenia funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ten sposób POBE chce pomóc w uzyskaniu takiego kształtu wymagań i zasad Programu, aby mógł on skutecznie i w możliwie krótkim czasie pozwolić na osiągniecie zakładanego efektu końcowego, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce, czego oczekują obywatele naszego kraju.

Ze względu na charakter działalności organizacje skupione w POBE zwracają uwagę na techniczne aspekty dotyczące kwalifikacji instalacji i urządzeń grzewczych oraz związanymi z tymi aspektami technicznymi dotyczącymi wymogów, jakie powinna spełnić instalacja, aby zostać objęta wsparciem i w rezultacie dać efekt końcowy, jakim jest ograniczenie niskiej emisji. Drugim ważnym problemem jest usprawnienie systemu rozpatrywania wniosków oraz dystrybucji do beneficjentów przeznaczonych w ramach programu środków.

POBE przekazało do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych dotyczących zasad działania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów w zakresie obowiązujących zasad w programie, w zakresie wniosku i procedur, oraz w zakresie udziału jednostek samorządu terytorialnego w procedowaniu wniosków. POBE nawiązuje w przesłanych propozycjach do konieczności uwzględnienia kwestii ograniczania w budynkach zapotrzebowania na energie, co ma znaczący wpływa na koszt eksploatacji i koszty urządzeń, co ma fundamentalne znaczenie w wypadku wsparcia kierowanego do najuboższych warstw społeczeństwa.

W zakresie merytorycznym, POBE przedstawiło konkretne propozycje dotyczące m.in. takich aspektów, jak:

  • konieczność stworzenia listy referencyjnej dla urządzeń i produktów spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”,
  • wprowadzenie i respektowanie wymogów związanych z minimalnymi klasami energetycznymi urządzeń (rozszerzenie kwestii w stosunku do kotłów na paliwa stałe) w świetle rozporządzeń KE i PE,
  • wprowadzenie wymogów równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej w ramach programu w postaci poświadczenia wykonawcy instalacji,
  • propozycja przedłużenia programu w przypadku nowych budynków przynajmniej do końca 2020 roku (lub powstanie nowego programu wsparcia na wzór niemieckiego programu KfW55),
  • urealnienie kwoty kosztów kwalifikowanych dla instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zniesienie absolutnego priorytetu dla sieci ciepłowniczych,
  • wprowadzenie w zasadach programu Czyste Powietrze zakazu instalacji kotłów węglowych w nowych budynkach,
  • włączenie kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia grzewcze typu kotły czy pompy ciepła,
  • egzekwowanie wymogu przekazywania etykiet energetycznych i kart produktów

oraz szereg innych istotnych dla dobrego funkcjonowania instalacji i obiektów objętych wsparciem w ramach programy Czyste Powietrze aspektów technicznych.

Źródło: POBE

Przypisy

1/ W porozumieniu POBE (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej) działają przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych: Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/stowarzyszenia-branzowe-beda-wspierac-realizacje-programu-czyste-powietrze-5842.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy rząd Morawieckiego: nowe resorty, nowi ministrowie (08 listopada 2019)Kontrolą "kopciuchów" zajmie się Inspekcja Handlowa (06 listopada 2019)Smogowi liderzy. Gdzie w Polsce oddycha się najbardziej zanieczyszczonym powietrzem? (30 października 2019)Ulga termomodernizacyjna 2019 do wzięcia – vademecum inwestora (22 października 2019)Można zgłaszać uwagi do programu Czyste Powietrze (17 października 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony