Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Główny specjalista w Wydziale Efektywności i Transformacji Energetycznej Ministerstwo Rozwoju
Zeroemisyjny biogaz oraz wysokosprawna kogeneracja energii dla przemysłu InnoEnergy

Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej

a+a-    Powrót       21 maja 2020       Energia   

Polska jest państwem członkowskim UE, w którym stwierdzono problemy związane z wystarczalnością zasobów, dlatego musiała opracować Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej. Dokument uwzględnia różne obszary.

Obowiązek przygotowania Planu Wdrażania reform rynku energii elektrycznej wynika z art. 20(3) Rozporządzenia UE 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zgodnie z art. 20 tegoż rozporządzenia państwa członkowskie, w których stwierdzono problemy z wystarczalnością zasobów, opracowują i publikują plan wdrażania. Polska została uznana za takie państwo, dlatego została zobowiązana do przygotowania Planu Wdrażania oraz do przekazania go do Komisji Europejskiej w celu wydania przez nią opinii. KE opublikowała projekt Polskiego Planu Wdrażania i rozpoczęła konsultacje publiczne dokumentu. Po przeprowadzeniu konsultacji KE wydała opinię, w której przedstawiła swoje rekomendacje. W wyniku wydanych rekomendacji Polska opracowała nowy dokument(1).

Czytaj: Jak najlepiej ocenić, czy Europie wystarczy zasobów energii? Trwają konsultacje społeczne

Reforma pięciu obszarów

W efekcie Plan Wdrażania uwzględniający rekomendacje KE został zaakceptowany i przyjęty 14 maja br. przez Komitet do Spraw Europejskich. Zawiera plan reform rynku energii elektrycznej w pięciu obszarach: rynek bilansujący, DSR (ang. Demand Side Response), rynek detaliczny, rozbudowa sieci i połączenia transgraniczne oraz ograniczenia alokacji. Wskazuje też konkretne daty, jednak z pozostawieniem sobie furtki ewentualnego niedotrzymania planowanych terminów ze względu na utrudnienia w obszarze terminowego przebiegu aktualnie prowadzonych inwestycji i rozpoczętych reform spowodowane pandemią koronawirusa.

Czytaj: Udział odbiorców w rynku mocy, czyli ile mogą zarobić i jaka jest rola agregatorów w minimalizowaniu ryzyka?

Energetyka rozproszona

W dokumencie podkreślono, że Polska znowelizowała ustawę o odnawialnych źródłach energii w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zakłóceń regulacyjnych. Wskazano na rozszerzenie zakresu definicji prosumenta, spółdzielnie energetyczne i wprowadzenie systemu taryfy gwarantowanej (FiT) i premii gwarantowanej (FiP) wspierające elektrownie wodne i biogazownie.

Podsumowano także efekty działania Programu „Mój Prąd”, wskazano, że na dzień 15.01.2020 r. zatwierdzono wnioski dla 21 755 beneficjentów na kwotę ponad 108 mln zł (ponad 25 mln euro). Wskazano jednak, że angażowanie konsumentów do aktywnego udziału w rynku wymaga odpowiednich zachęt i technologii, takich jak inteligentne systemy opomiarowania. Polska pracuje nad ustawą, która zapoczątkuje masowe wprowadzanie inteligentnych liczników na całym terytorium kraju. Obecnie ponad 1,5 mln klientów zostało wyposażonych przez OSD w inteligentne liczniki na podstawie przepisów przewidzianych w prawie krajowym, czytamy w dokumencie.

Wymiana transgraniczna i rozbudowa sieci

W dokumencie m.in. wskazano, że Polska znacząco zwiększa ilość zdolności przesyłowych dostępnych dla handlu na połączeniach międzysystemowych. Obecnie godzinowe zdolności importowe dostępne na wszystkich polskich granicach regularnie przekraczają 2000 MW (osiągnięte m.in. poprzez przyjęcie udoskonalanego sposobu obliczania mocy transgranicznych dnia następnego, przy statystycznym podejściu do marginesów niezawodności). Ponadto, Polska opracowała plan działania (zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2019/943) w celu zwiększenia transgranicznego handlu energią elektryczną poprzez inwestycje sieciowe i inne środki). Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują ponad 200 inwestycji, które przyczynią się do silnego wzmocnienia krajowego systemu przesyłowego (w dokumencie znajduje się lista wybranych inwestycji).

Wskazano przy tym, że polski obszar rynkowy jest częścią mechanizmu łączenia rynków dnia następnego (SDAC – ang. Single Day Ahead Coupling) od momentu jego ustanowienia na dwóch spośród pięciu swoich połączeń wzajemnych z państwami UE. Ponadto, w listopadzie 2019 r. Polska przystąpiła do mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego (SIDC – ang. Single Intraday Market Coupling). Aktualnie Polska pracuje nad wdrożeniem przejściowego mechanizmu NTC łączenia rynków dnia następnego (ang. Interim NTC Market Coupling) na trzech pozostałych połączeniach wzajemnych oraz nad wdrożeniem mechanizmu łączenia rynków opartego na przepływach (ang. CORE flow-based Market Coupling), a oba te projekty stanowią duży krok naprzód w zwiększaniu efektywności alokacji zdolności przesyłowych oraz kształtowania się cen na rynku dnia następnego. Harmonogram tych projektów łączenia rynków jest zawarty w odpowiednich regionalnych planach.

Czytaj: Ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne w Polsce?

Połączenia międzysystemowe

W dokumencie podkreśla się także, że polskie połączenia międzysystemowe mają wystarczającą moc termiczną, ale tylko ograniczona ich część jest dostępna dla uczestników na potrzeby handlu ze względu na występowanie nieplanowanych przepływów energii elektrycznej przez polski system elektroenergetyczny. Obecnie zdolności importowe dostępne na wszystkich polskich granicach regularnie przekraczają 2000 MW. Poziom wykorzystania polskich połączeń międzysystemowych do wymiany handlowej zarówno przez uczestników polskiego rynku, jak i uczestników rynków spoza Polski jest znacznie wyższy, jeśli uwzględnione zostaną przepływy tranzytowe i kołowe przez polski system elektroenergetyczny. Zakłada się, że zastosowanie metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych opartej na przepływach fizycznych (ang. flow based) rozwiąże ten problem i przyczyni się do poprawy wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych.

Wdrażanie reform pod okiem KE

Polska jest zobowiązana do monitorowania stosowania Planu Wdrażania i opublikowania wyników monitorowania w raporcie rocznym oraz przedstawienia stosownego sprawozdania KE zgodnie z art. 20 ust. 6 Rozporządzenia (UE) 2019/943.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść dokumentu tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8710-Polski-Plan-Wdrazania-reform-rynku-energii-elektrycznej.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KE rozpoczyna konsultacje dyrektyw ws. energii odnawialnej i efektywności energetycznej (05 sierpnia 2020)Ważą się losy terminu wejścia w życie opłaty mocowej (24 lipca 2020)Obowiązek OZE dla przedsiębiorstw obrotu energią w 2021 r. bez zmian (21 lipca 2020)Raport IJ: inwestycje w energetyce mogą zasilić polski PKB o 200-300 mld zł (20 lipca 2020)Koncesje na wydobycie węgla przez PGG przedłużone nawet do 2044 r. (17 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony