Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Przedstawiono Politykę Przemysłową Polski

   Powrót       10 czerwca 2021       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło Politykę Przemysłową Polski. Polityka Przemysłowa jest częścią Planu dla Pracy i Rozwoju.

Przemysł to atut polskiej gospodarki. Polska oparła się trendowi deindustrializacji, który spowodował w Unii Europejskiej ucieczkę produkcji przemysłowej poza Europę. W 2020 r. udział przemysłu w wartości dodanej na poziomie 24,7 proc. , z kolei udział przemysłu w zatrudnieniu sięgnął w 2020 r. 23,3 proc. Produktywność w przemyśle rosła w latach 2004 -2019 w tempie 3,5 proc. rocznie. Siła krajowego przemysłu okazała się szczególnie istotna w momentach załamania międzynarodowego handlu, tak jak miało to miejsce na początku pandemii.

Czytaj: Biała Księga Rozwoju Przemysłu: wyzwania dla firm to m.in. wymogi dot. odpadów, wdrażanie GOZ i ceny energii

- Przekrojowa polityka przemysłowa, która wesprze branże tradycyjnie mocne, ale odczuwające skutki kryzysu, jak i wykreuje solidne podstawy dla branż o dużym potencjale rozwojowym. W Polityce Przemysłowej Polski wyróżniliśmy zatem trzy kategorie kluczowych branż przemysłowych: tradycyjnie mocnych, przed którymi stoją jednak nowe wyzwania, mających duży potencjał rozwojowy i dynamikę oraz posiadających nowe perspektywy rozwoju. Dodatkowo zwróciliśmy również uwagę na ważną rolę usług obsługujących przemysł – szczególnie na ICT, transport oraz usługi wsparcia biznesu – mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Polityka Przemysłowa Polski do pobrania tutaj.

Polityka Przemysłowa Polski została oparta o 5 zdefiniowanych osi rozwojowych odpowiadającym kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka. Są to:

 • Cyfryzacja - usprawnienie działalności przemysłowej od projektowania produktów aż po zmianę modeli biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 • Bezpieczeństwo – w obrębie technologii i surowców, w tym odtworzenie zdolności produkcyjnych kluczowych produktów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli m.in. wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
 • Lokalizacja produkcji przemysłowej – zapewnienie autonomii gospodarczej, skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów;
 • Zielony Ład – przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w tym o obiegu zamkniętym;
 • Społeczeństwo wysokich kompetencji - dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Polityka Przemysłowa Polski pięciu osiom rozwojowym przyporządkowuje dwa rodzaje instrumentów wsparcia, jedne o charakterze horyzontalnym dotyczące wyzwań obejmujących całą gospodarkę, drugie o charakterze branżowym odpowiadają na potrzeby konkretnych branż.

Instrumenty o charakterze horyzontalnym mają na celu:

 • wzmocnienie zrównoważonego, niskoemisyjnego, zielonego i cyfrowego wzrostu przedsiębiorstw przemysłowych;
 • wsparcie dla krajowych inwestycji i eksportu;
 • wzmacniania suwerenności technologicznej i surowcowej naszych firm.

Będą także wspierać polski przemysł w wyzwaniu związanym z podnoszeniem lub zmianą kompetencji pracowników, jednocześnie budując trwałe relacje przemysłu z systemem szkolnictwa branżowego i wyższego. Działania te będą uzupełnione oczekiwanymi przez przemysł systemowymi zmianami w obrębie rynku pracy – m.in. w prawie pracy, zatrudnianiu cudzoziemców czy promocji zatrudnienia.

Z kolei w przypadku instrumentów szytych na miarę pod specyficzne potrzeby branż kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Oznacza to sięgnięcie po działania z obszaru:

 • rozwiązań legislacyjnych – m.in. deregulacji czy kwestii specyficznych dla danego przemysłu,
 • finansowania spójnej dla całej branży agendy badawczej,
 • rynku pracy i kompetencji – kluczowe znaczenie będą miały na tym polu oferowane branżowo instrumenty związane z:
  • podnoszeniem kompetencji i zmianą profilu kompetencyjnego pracowników;
  • kształceniem ustawicznym, kształceniem dualnym i szkolnictwem branżowym;
  • zamawianiem efektów kształcenia.

Kontrakt branżowy

Jednym z narzędzi realizacji zamierzeń Polityki Przemysłowej Polski będą kontrakty branżowe, zawierane pomiędzy rządem a przedstawicielami danej gałęzi przemysłu. Umowa ta będzie miała swoje precyzyjnie określone cele, oczekiwane rezultaty i czas trwania. Obie strony zobowiążą się do działań, które są odpowiedzią na bariery napotykane przez przemysł i wpiszą się w strategię rozwoju polskiej gospodarki. Uzgadnianie tych dwóch potrzeb w procesie tworzenia kontraktu branżowego pozwoli uzyskać lepszą synergię pomiędzy prorozwojowymi działaniami sektorów prywatnego i publicznego. Korzyścią dla branży jest zaprojektowanie działań sektora publicznego, dopasowanych do konkretnych potrzeb danego sektora, które mogą nie być dostatecznie dobrze zaspokajane w ramach polityk horyzontalnych. Prace nad kontraktem mają posłużyć również samoorganizacji branży i wspólnej refleksji nad jej potrzebami, a także zachęcić do współpracy biznesowej, nastawionej na długofalowy rozwój.

Źródło: MRPiT

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)FEPW. Mielec i Biała Podlaska z umowami na zrównoważoną mobilność miejską; informacje o drugim naborze (18 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony