Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Polska mało ambitna w walce z zanieczyszczeniami powietrza

Podczas gdy Polsce trwa ogłoszony przez Ministra Grabowskiego „rok powietrza”, przedstawiciele naszego Ministerstwa Środowiska na spotkaniu w Brukseli proponują najmniej ambitne rozwiązania walki z jego zanieczyszczeniami.

   Powrót       16 czerwca 2015       Powietrze i klimat   

W poniedziałek w Brukseli przedstawiciele Ministerstw Środowiska krajów członkowskich UE spotkali się, by debatować m.in. nad dyrektywą o Krajowych Pułapach Emisji (National Emission Ceilings). Dyrektywa ta jest dokumentem, który ma szansę zobowiązać wszystkie kraje UE do nie przekraczania określonych poziomów zanieczyszczeń powietrza oraz może przyczynić się do zmniejszenia występowania tzw. zanieczyszczeń transgranicznych.

- Problemy z zanieczyszczeniem powietrza ma większość krajów UE. Ale to Polska jest w niechlubnej czołówce – aż sześć z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast znajduje się na terenie naszego kraju. Jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu i na drugim pod względem zanieczyszczenia pyłamimówi Weronika Piestrzyńska z organizacji HEAL, zajmującej się m.in. wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. - Szkodliwe substancje znajdujące się w powietrzu przyczyniają się do powstawania wielu chorób przewlekłych, w tym układu oddechowego, krążenia, nerwowego, co z kolei prowadzi do zawałów, udarów czy nowotworów, skutkując przedwczesnymi zgonami. Wedle raportów UE zanieczyszczenia powietrza generują zewnętrzne koszty zdrowotne wysokości od 40 do 120 mld euro rocznie w samej tylko Polsce - dodaje Łukasz Adamkiewicz z HEAL.

Prawie połowa zanieczyszczeń w Polsce pochodzi z zagranicy

Emitowane zanieczyszczenia to jednak nie tylko „sprawa” danego kraju. Część szkodliwych związków przemieszcza się ponad granicami krajów - są transportowane nad Europą na duże odległości - to tzw. zanieczyszczenia transgraniczne. Wedle szacunków HEAL oraz EEB 48 proc. zanieczyszczeń powietrza w Polsce pochodzi z zagranicy, my z kolei „eksportujemy” aż 67 proc. wytworzonych w kraju zanieczyszczeń do krajów ościennych. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie jednolitych przepisów zobowiązujących wszystkie kraje do wspólnej walki z zanieczyszczeniami powietrza poprzez zapisy nakładające obowiązek redukcji emisji szkodliwych związków. Narzędziem pozwalającym na rozwiązanie tego problemu ma być właśnie dyrektywa o Krajowych Pułapach Emisji.

Polska chce łagodniejszych przepisów

Jednak podczas wczorajszego spotkania sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska Marcin Korolec zaapelował o łagodniejsze przepisy. Proponował m.in., by cele określone w dyrektywie zaczęły obowiązywać od 2040, a nie 2030 roku i aby kraje członkowskie nie były prawnie zobowiązane do wprowadzania limitów. Powoływał się na bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwe zahamowanie wzrostu gospodarczego w przypadku wprowadzenia proponowanych limitów(1).

Polska była – obok Rumunii - jednym z dwóch krajów, który podczas wczorajszego spotkania apelował o mniej ambitne zapisy dyrektywy i zniesienie zapisu o obowiązujących limitach emisji. Podczas gdy trwają negocjacje nad ustaleniem deklarowanych limitów emisji zanieczyszczeń dla krajów UE, każdego roku zanieczyszczenia powietrza powodują 430 tys. przedwczesnych zgonów w Europie, w tym ponad 40 tys. w Polsce(2). Według Światowej Organizacji Zdrowia stanowią one największe środowiskowe zagrożenie zdrowia publicznego współcześnie żyjących ludzi.

Propozycja Polski jest mocno zaskakująca w momencie, gdy to właśnie polski rząd wychodzi ostatnio z inicjatywą walki z zanieczyszczeniami, przynajmniej w kontekście krajowym. Minister Środowiska Maciej Grabowski ogłosił 2015 „rokiem powietrza”. W kwietniu br. zaprezentowano także projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wedle którego zmniejszenie emisji zanieczyszczeń nie wpływa negatywnie na wzrost gospodarczy(3).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Transmisję z obrad można zobaczyć tutaj:
http://video.consilium.europa.eu/webcast.aspx?ticket=775-979-15909
2/ Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package3/ Dotyczy lat 1988-2013. Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska, 2015, s. 18
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1000-kpop.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nietoperze a zmiany klimatu (18 stycznia 2022)Analiza GUS a ochrona środowiska w 2020 r. Zasoby wodne pod lupą (28 grudnia 2021)Zmiany w opolskiej uchwale antysmogowej (03 grudnia 2021)KE: wnioski legislacyjne ws. przeciwdziałania wylesianiu, innowacji w gospodarce odpadami i ochrony gleby (18 listopada 2021)Znane są plany wydatkowania środków NFOŚiGW na 2022 r. W grze 9,2 mld zł (15 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony