Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Polska w koalicji przeciwko redukcji emisji z elektrowni

Organizacje ekologiczne postulują wprowadzenie nowych limitów emisyjnych dla elektrowni węglowych. Pięć państw, w tym Polska, przestrzega przed zbytnim rygoryzmem tych zmian i przed podejmowaniem pochopnych decyzji.

   Powrót       24 października 2016       Ryzyko środowiskowe   

Autorzy opublikowanego niedawno przez Health and Environment Alliance (HEAL), European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag raportu udowadniają, że niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zmniejszenie emisji z elektrowni węglowych i stopniowe upowszechnianie stosowania w nich najbardziej efektywnych technologii.

Pięć europejskich państw zwraca uwagę na koszty dla przemysłu

Tymczasem rządy pięciu europejskich państw, tj. Polski, Czech, Finlandii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii zalecają w tym kontekście rozwagę i postulują dokładne przeanalizowanie ewentualnych skutków zmian dla przemysłu. - Chodzi o znalezienie równowagi pomiędzy skuteczną ochroną ludzi i środowiska a nakładaniem nieproporcjonalnych obciążeń finansowych lub technicznych na przemysł – piszą we wspólnym liście do unijnego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Państwa postulują powołanie specjalnej grupy roboczej, której zadaniem byłoby dokonanie oceny skutków ewentualnego zaostrzenia regulacji pod kątem ponoszonych przez przemysł kosztów. Zdaniem sygnatariuszy listu pomogłoby to wypełnić nadrzędny wymóg dyrektywy o emisjach przemysłowych, która nakazuje poszukiwanie rozwiązań efektywnych nie tylko środowiskowo, ale także pod względem ekonomicznym i technicznym. Autorzy listu wskazują, że przeprowadzenie dodatkowych analiz jest niezbędne i nie powinno doprowadzić do „nadmiernego opóźniania” (ang. extensive delay) wejścia w życie zmian.

Zbyt krótki okres przejściowy

Przedmiotem sporu jest także planowany przez Komisję, 4-letni okres na dostosowanie się państw członkowskich do ewentualnych zmian. Zdaniem niektórych państw proponowany okres przejściowy jest zbyt krótki i nie bierze pod uwagę złożoności wyzwań technicznych, jakim musiałyby sprostać sektory energochłonne. Rządy pięciu podpisanych pod listem państw przyznają, że niezbędne byłoby zapewnienie stosownych wyłączeń, które powinny być szczegółowo opisane i funkcjonować na zasadzie wyjątków, a nie reguł.

Decyzje w sprawie limitów powinny zostać podjęte przez państwa członkowskie w ciągu najbliższych tygodni.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Rada UE przyjmuje dyrektywę o emisjach przemysłowych (15 kwietnia 2024)PE a dyrektywa ws. ochrony gleby (12 kwietnia 2024)Mobilne płuca PAS. 5. edycja kampanii (02 kwietnia 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony