Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Polska w koalicji przeciwko redukcji emisji z elektrowni

a+a-    Powrót       24 października 2016       Powietrze i klimat   

Organizacje ekologiczne postulują wprowadzenie nowych limitów emisyjnych dla elektrowni węglowych. Pięć państw, w tym Polska, przestrzega przed zbytnim rygoryzmem tych zmian i przed podejmowaniem pochopnych decyzji.

Autorzy opublikowanego niedawno przez Health and Environment Alliance (HEAL), European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag raportu udowadniają, że niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zmniejszenie emisji z elektrowni węglowych i stopniowe upowszechnianie stosowania w nich najbardziej efektywnych technologii.

Pięć europejskich państw zwraca uwagę na koszty dla przemysłu

Tymczasem rządy pięciu europejskich państw, tj. Polski, Czech, Finlandii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii zalecają w tym kontekście rozwagę i postulują dokładne przeanalizowanie ewentualnych skutków zmian dla przemysłu. - Chodzi o znalezienie równowagi pomiędzy skuteczną ochroną ludzi i środowiska a nakładaniem nieproporcjonalnych obciążeń finansowych lub technicznych na przemysł – piszą we wspólnym liście do unijnego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Państwa postulują powołanie specjalnej grupy roboczej, której zadaniem byłoby dokonanie oceny skutków ewentualnego zaostrzenia regulacji pod kątem ponoszonych przez przemysł kosztów. Zdaniem sygnatariuszy listu pomogłoby to wypełnić nadrzędny wymóg dyrektywy o emisjach przemysłowych, która nakazuje poszukiwanie rozwiązań efektywnych nie tylko środowiskowo, ale także pod względem ekonomicznym i technicznym. Autorzy listu wskazują, że przeprowadzenie dodatkowych analiz jest niezbędne i nie powinno doprowadzić do „nadmiernego opóźniania” (ang. extensive delay) wejścia w życie zmian.

Zbyt krótki okres przejściowy

Przedmiotem sporu jest także planowany przez Komisję, 4-letni okres na dostosowanie się państw członkowskich do ewentualnych zmian. Zdaniem niektórych państw proponowany okres przejściowy jest zbyt krótki i nie bierze pod uwagę złożoności wyzwań technicznych, jakim musiałyby sprostać sektory energochłonne. Rządy pięciu podpisanych pod listem państw przyznają, że niezbędne byłoby zapewnienie stosownych wyłączeń, które powinny być szczegółowo opisane i funkcjonować na zasadzie wyjątków, a nie reguł.

Decyzje w sprawie limitów powinny zostać podjęte przez państwa członkowskie w ciągu najbliższych tygodni.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Większości państw UE nie uda się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i jego skutków dla zdrowia do 2030 r. (29 czerwca 2020)Wysokie stężenia benzenu w Kędzierzynie Koźlu. Poszukiwania winowajcy trwają (17 czerwca 2020)Od 1 lipca drobni odbiorcy nie kupią miału węglowego do celów grzewczych (25 maja 2020)Smog sprzyja przenoszeniu się koronawirusa (25 maja 2020)Rybnik zamierza skorzystać z programu Stop Smog (22 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony