Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Polska w przededniu biogazowego boomu

Na dziś jest w Polsce 570 projektów biogazowych – istniejących lub w trakcie realizacji. Gotowych projektów przygotowywanych do aukcji w 2017 r. jest 100-120 – wynika z raportu „Biogaz 2016” przygotowanego przez firmę Bio Alians.

   Powrót       21 października 2016       Energia   

Bio Alians, który zbiera dane z rynku od 2009 r., przygotował kolejny już raport ukazujący stan, perspektywy i trendy na rynku biogazu rolniczego w Polsce. Najważniejsze dane przedstawił reprezentujący tę firmę Paweł Kosiński podczas V Forum Biogazu zorganizowanego w ramach targów Renexpo. Są one szczególnie ważne dla branży, która czeka na pierwsze aukcje, a zwłaszcza dla biogazowni rolniczych, dla których przewidziano oddzielne koszyki.

Jak poinformowała podczas otwarcia konferencji prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) Sylwia Koch-Kopyszko, oprócz działających w Polsce ponad 90 biogazowni rolniczych, mamy dodatkowo 120 instalacji z pozwoleniem na budowę oraz 600-700 biogazowni ubiegających się o decyzję środowiskową.

Biogazownie dostarczały w 2015 r. 0,6 proc. energii ogółem

- Jesteśmy w przededniu otwarcia na rynku biogazowym - podkreślił Paweł Kosiński, wspominając przy tym o takich zaletach tej technologii, jak duża stabilność w porównaniu z elektrowniami wiatrowymi, fotowoltaicznymi czy wodnymi.

W 2015 r. produkcja energii elektrycznej z biogazu stanowiła 4 proc. ogólnej produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zaledwie 0,6 proc. produkcji ogółem. - Wciąż jeszcze niewielka jest moc zainstalowana w biogazowniach, ale jesteśmy na początku rozwoju sektora – skomentował Paweł Kosiński. Całkowita moc działających biogazowni - 231 MW - dzieli się pomiędzy 301 biogazowni: rolnicze (w liczbie 92), biogazownie przy oczyszczalniach ścieków, biogazownie składowiskowe, a także biogazownie na biogaz mieszany (w Polsce są zaledwie trzy takie instalacje).

Biogazownie rolnicze z największym potencjałem

Liczba biogazowni rolniczych w ciągu ostatnich czterech lat potroiła się i dziś jest to łącznie 100 MW mocy zainstalowanej. Jak podkreślił Kosiński, jest to kategoria największa i o największym potencjale wzrostu. W przypadku biogazowni przy oczyszczalniach ścieków wzrost ilościowy wyniósł 30 procent, a w przypadku składowiskowych – 10 proc.

O ile na początku rozwoju sektora duży udział wśród inwestycji biogazowych miały przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, o tyle obecnie biogazownie rolnicze w Polsce realizują głównie firmy z przewagą kapitału polskiego.

Zwiększa się wykorzystanie odpadów rolno-spożywczych

Jeśli chodzi o charakterystykę biogazowni, to większość z nich ma moc około 1 MW, natomiast substraty używane do produkcji biogazu można podzielić na trzy główne rodzaje: odpady z hodowli zwierząt (gnojowica, obornik, pomiot kurzy), uprawy energetyczne z przewagą kiszonki z kukurydzy oraz bardzo różnorodna grupa odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Jak podkreślał przedstawiciel Bio Alians, zmniejsza się udział upraw energetycznych na rzecz odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego i jest to trend odwrotny w stosunku do obserwowanego w Niemczech, gdzie w dalszym ciągu dominuje kiszonka z kukurydzy.

Najwięcej projektów biogazowych powstaje obecnie w północno-zachodniej Polsce, jak również na ścianie wschodniej. Wyróżniają się pod tym względem województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie. Względnie niezagospodarowany jeśli chodzi o projekty biogazowe jest na razie obszar centralnej Polski.

Firma zbadała również, ile wynosi średni czas trwania procedury środowiskowej w Polsce. Jest to 320 dni. Do tej średniej wlicza się również biogazownie o mocy do pół megawata, które procedurę mogą przejść nawet w miesiąc.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i biometan ze swoim porozumieniem branżowym (24 listopada 2021)Nowelizacja ustawy o OZE. Biometan i biogaz pod lupą (27 października 2021)Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz (27 lipca 2021)Finansowanie społecznościowe: każdy może przyczynić się do transformacji energetycznej (25 maja 2021)Powstają demonstratory, które mają technologicznie zazielenić Polskę (12 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony