Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Potrzebny program zagospodarowania osadów ściekowych

O potrzebie opracowania krajowego programu zagospodarowania osadów ściekowych oraz programów regionalnych mówiła we wtorek Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Wymieniła też wyzwania stojące przed branżą wod-kan.

   Powrót       05 października 2016       Woda   

- Ten osad będący ostatecznym produktem oczyszczania ścieków to tak naprawdę cenny surowiec, który można wykorzystać gospodarczo. Chodzi o to, żeby stał się ważnym źródłem energii, ale można też, w sposób racjonalny, ekonomiczny i służący środowisku wykorzystywać również w rolnictwie – powiedziała prezes IGWP podczas seminarium „Gospodarka wodna” w ramach projektu Eco-Miasto 2016, które 4 października odbyło się w Zabrzu.

Obecni na seminarium goście z Francji również przedstawili własne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. W metropolii Nîmes skupiającej blisko 30 gmin, w oczyszczalniach ścieków stosuje się technologię pozwalającą na ograniczenie ilości osadów ściekowych. Technologia ta o nazwie MyCet pozwala na wstępne przetworzenie osadów przy pomocy grzybów, co prowadzi do zmniejszenia wolumenu osadów o około 30 proc. Osady łączy się z odpadami zielonymi pozyskanymi z ogródków działkowych, a następnie kompostuje. Otrzymany w ten sposób nawóz jest później nieodpłatnie przekazywany rolnikom w obrębie aglomeracji i poza nią - łącznie nawożone są nim obszary o powierzchni 1600 ha.

Dorota Jakuta podkreśliła, na dziś w Polsce osad ściekowy jest również w większości wykorzystywany na cele rolnicze, jednak jego wykorzystanie termiczne się zwiększa. Przyznała, że jednym z sukcesów Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jest fakt, że osad ściekowy został włączony do definicji biomasy.

Tymczasem liczne inwestycje w sieć kanalizacyjną w kraju powodują przyrost ilości produktu finalnego oczyszczania ścieków - na koniec 2015 roku wytworzono 568 tys. ton suchej masy osadu.

Rozwój kanalizacji na wsiach wyzwaniem dla branży

Wśród innych wyzwań Dorota Jakuta wymieniła dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej (zwłaszcza na terenach wiejskich) i deszczowej. O potrzebie tego typu inwestycji świadczą dane przytoczone przez prezes IGWP. Wynika z nich, że poziom zwodociągowania naszego kraju wynosi ogółem 91,6 proc. W miastach jest to ponad 96 proc., a na wsi - ponad 80 proc.

Jeśli chodzi natomiast o poziom skanalizowania to wynosi on ponad 68 proc., przy czym o ile w miastach jest on dość wysoki (89 proc.), to na terenach wiejskich z kanalizacji sanitarnej korzysta już tylko 31 proc. Jednocześnie z oczyszczalni ścieków korzysta obecnie ponad 70 proc. ludności naszego kraju. W miastach jest to 94 proc., na terenach wiejskich zaś tylko około 40 proc.

Ogółem nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową, na gospodarkę ściekową i ochronę wód w latach 2000-2015 wyniosły prawie 80 mld zł.

Na sieć kanalizacyjną (sanitarną i deszczową) wydano 56 mld zł, a na komunalne oczyszczalnie ścieków - ponad 17 mld.

Nakłady na gospodarkę wodną to w tym okresie prawie 40 mld zł, w tym na sieć wodociągową wydano 15,4 mld zł, na stacje uzdatniania wody 17,6 mld zł. Inwestycje w pobór i dystrybucję wody wyniosły ponad 6 mld zł.

Zgodnie z najnowszą aktualizacją Master Planu, przed nami do wydania jest jeszcze około 30 mld zł, w tym 15 mld zł przeznaczone zostanie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, a ponad 7 mld zł - na inwestycje na komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Ewa Szekalska: Dziennikarz Eco-MiastoTekst powstał w ramach projektu Eco-Miasto, którego celem jest rozpowszechnienie i wdrażanie w polskich gminach dobrych praktyk w zrównoważonym rozwoju. Projekt organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Teraz Środowisko jest wieloletnim patronem medialnym projektu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sposób na zagospodarowanie odpadów organicznych. Metoda karbonizacji hydrotermalnej HTC (23 lutego 2022)Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)Rusza polsko-chiński projekt w celu stworzenia biopaliwa z osadów ściekowych (16 lipca 2021)Daleszyce: Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku (30 czerwca 2021)Technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych nagrodzona (28 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony