Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2023 04 grudnia 2023

Powstanie fundusz niskoemisyjnego transportu

Finansowanie e-mobilności w Polsce jest całkowicie nieefektywne. Dlatego rozbudowa infrastruktury dla pojazdów napędzanych biopaliwem, energią elektryczną oraz gazem ziemnym ma być od 2018 r. wspierana poprzez specjalnie powołany w tym celu fundusz.

   Powrót       23 września 2016       Planowanie przestrzenne   

Wykorzystanie biokomponentów i biopaliw ciekłych w transporcie jest dziś dofinansowane przez Ministra Energii ze środków „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014”. Środki te ustalane są corocznie w ustawie budżetowej i wynoszą 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Problem z ich rozdysponowaniem polega na tym, że zgromadzone w rezerwie środki muszą zostać wydane w ciągu jednego roku budżetowego. Tymczasem przeprowadzenie pełnej procedury konkursowej, przekazanie dofinansowania, realizacja działania i jego rozliczenie w ciągu dwunastu miesięcy okazuje się praktycznie niemożliwe. Na podstawie martwych niemal przepisów udzielono dotychczas wsparcia tylko ośmiu beneficjentom w łącznej kwocie 5,3 mln zł. Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma te niedoskonałości wyeliminować.

Więcej środków, większa elastyczność

Zgodnie z treścią projektu 1 stycznia 2017 r. ma powstać fundusz niskoemisyjnego transportu, którego dysponentem będzie Minister Energii. Za pośrednictwem funduszu ma odbywać się gromadzenie i rozdzielanie środków przeznaczonych m.in. na rozbudowę infrastruktury umożliwiającej stosowanie w transporcie biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zmiany mają także wyeliminować dotychczasowe problemy związane z art. 37a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zlikwidowana zostanie coroczna aktualizacja wysokości wydatków i obowiązek wydatkowania środków w trakcie jednego roku budżetowego.

Finansowanie funduszu ma zostać uruchomione w roku 2018 i obejmować już nie tylko środki przewidziane w budżetowej rezerwie celowej, ale także 0,1 proc. kapitału zaangażowanego w działalność operatorów systemu przesyłowego.

Trwają konsultacje dokumentów

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 29 września br. na adres alicja.pawlowska@me.gov.pl. Do konsultacji we wtorek trafił również Plan rozwoju elektromobilności (można go oceniać do 5 października br., wysyłając swoje wnioski pod ten sam adres) oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (uwagi można kierować na adres szymon.bylinski@me.gov.pl do 14 października br.).

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań (22 marca 2023)W oczekiwaniu na nowe paliwo E10 (16 marca 2023)Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)Biometanownia w każdej gminie? Wizja przedstawiona przez prezesa PGNiG podczas Green Gas Poland (06 października 2020)Dlaczego na rynku brakuje biopaliw lotniczych i jak z BDO radzi sobie rynek zbiórki UCO? (06 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony