Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Priorytety wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej

   Powrót       09 grudnia 2014       Energia   

Na program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczono 27,41 mld euro. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak poinformowała, że z tej kwoty na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej przeznaczone zostanie 5,2 mld euro. Inwestycje zrealizowane w ramach wsparcia gospodarki niskoemisyjnej będą elementem realizacji norm pakietu klimatyczno-energetycznego. Zwiększą również bezpieczeństwo energetyczne kraju, w tym obszarów słabo zurbanizowanych.

Pierwsza oś priorytetowa programu Infrastruktura i Środowisko „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” realizuje CT4 (cel tematyczny 4) „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” i zawiera następujące priorytety inwestycyjne (PI):

  • wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,
  • wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
  • rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, działających na niskich i średnich poziomach napięcia,
  • promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu,
  • promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku (20 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Sopot z lotu ptaka, czyli prace nad mapami strat ciepła i zanieczyszczenia światłem (10 marca 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Przepis na modernizację budynku korzystną dla środowiska i zdrowia? Najpierw ocieplenie, potem wymiana kotła (17 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony