Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Priorytety wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej

   Powrót       09 grudnia 2014       Energia   

Na program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczono 27,41 mld euro. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak poinformowała, że z tej kwoty na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej przeznaczone zostanie 5,2 mld euro. Inwestycje zrealizowane w ramach wsparcia gospodarki niskoemisyjnej będą elementem realizacji norm pakietu klimatyczno-energetycznego. Zwiększą również bezpieczeństwo energetyczne kraju, w tym obszarów słabo zurbanizowanych.

Pierwsza oś priorytetowa programu Infrastruktura i Środowisko „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” realizuje CT4 (cel tematyczny 4) „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” i zawiera następujące priorytety inwestycyjne (PI):

  • wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach,
  • wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
  • rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, działających na niskich i średnich poziomach napięcia,
  • promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych, mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu,
  • promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska polityka transportowa powinna jak najszybciej wyłączyć „wsteczny bieg” (16 września 2021)Wolne tempo wymiany kopciuchów w Małopolsce i Warszawie (29 lipca 2021)Małopolskie: Czarny Dunajec za przyjęciem lokalnej uchwały antysmogowej (13 lipca 2021)Radom: Pół miliona złotych na likwidację pieców węglowych (08 lipca 2021)Od 1 lipca trzeba zgłosić, czym grzejemy w domu lub bloku (30 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony