Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Protesty społeczne nie mogą być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej

Każdego roku samorządowe kolegia odwoławcze kwestionują dziesiątki odmów wydania decyzji środowiskowych. Jeden z posłów postanowił więc zbadać sprawę. Odpowiedź Ministerstwa Środowiska tylko potwierdziła przypuszczenia parlamentarzysty.

   Powrót       22 marca 2019       Zrównoważony rozwój   

Jeden z posłów zwrócił się pod koniec stycznia br. do Ministra Środowiska z interpelacją(1) w sprawie nieprawidłowości w zakresie konstruowania przez wójtów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań. Parlamentarzysta pyta o przedsięwzięcia w postaci ferm i chlewni, ale niewykluczone, że problem jest znacznie szerszy i dotyczy szerszego katalogu przedsięwzięć.

Decyzja nawet jeśli słuszna, to nieprawidłowa

Z pozyskanych przez posła Marka Opioła na przestrzeni 11 lat danych wynika, że samorządowe kolegia odwoławcze zakwestionowały i przekazały do ponownego rozpatrzenia organom pierwszej instancji w latach 2007-2017 aż 343 sprawy dotyczące ferm i chlewni. W 189 spośród nich, samorządowe kolegia odwoławcze zakwestionowały analizowane inwestycje powołując się na przesłankę „protestów społecznych i braku zgody lokalnej społeczności”. Podstawą tych decyzji był art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). - Udział społeczeństwa w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma raczej charakter konsultacyjny. W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko brak jest wskazanej wprost przesłanki do odmowy wydania decyzji z uwagi na protesty społeczne, czy też „brak zgody lokalnej społeczności” - pisze w odpowiedzi na interpelację(2) wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

Co z jakością rozstrzygnięć?

Oceny środowiskowe funkcjonują w polskim porządku prawnym od 2005 r. Od początku to organy wykonawcze gminy były właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa powyżej. Kompetencję szczególną, w zakresie spraw wymienionych w ustawie, posiadają również: regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starostowie oraz dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Wydawać by się więc mogło, że wieloletnie doświadczenia i praktyka organów samorządu terytorialnego powinny zaowocować odpowiednią jakością wydawanych rozstrzygnięć. Pamiętajmy również, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organy te, w trybach określonych ustawą, uzyskują opinie i uzgodnienia od innych wyspecjalizowanych w danym zakresie organów. Mogą to być regionalni dyrektorzy ochrony środowiska lub organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Problem może być większy, niż nam się wydaje

Zakres poselskiej interpelacji obejmował wyłącznie przedsięwzięcia w zakresie chowu i hodowli zwierząt. Brak w tym zakresie szczegółowych danych, ale niewykluczone, że na podobnej (jak zostało już wskazane – niewłaściwej) podstawie udzielane były odmowy wydania decyzji dotyczące innego rodzaju inwestycji o podobnym zakresie oddziaływania na lokalne społeczności. Sprawa wydaje się istotna również z powodu przedłużających się prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. - Od lat notuje się tendencję zwyżkową skarg i wniosków z zakresu zanieczyszczenia powietrza, które dotyczą przede wszystkim uciążliwości zapachowej – mówiła jeszcze w grudniu w Sejmie Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska. Problem mogłaby rozwiązać właśnie ustawa, ale choć prace nad nią trwają już kilka lat – wciąż nie poznaliśmy nawet jej projektu. - Myślę, że na początku roku dowiemy się, kiedy ustawa będzie mogła w ogóle być procedowana - zakończyła wtedy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść interpelacji:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B97DE6&view=6
2/ Odpowiedź dostępna pod linkiem:
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB9ZJU5/%24FILE/i29228-o1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)Sprawozdania nt. efektywności energetycznej w ciepłownictwie. Branża ma czas do końca miesiąca (22 lutego 2024)Porozumienie Rady i PE ws. dyrektywy o jakości powietrza (21 lutego 2024)NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony