Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Protesty społeczne nie mogą być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej

Każdego roku samorządowe kolegia odwoławcze kwestionują dziesiątki odmów wydania decyzji środowiskowych. Jeden z posłów postanowił więc zbadać sprawę. Odpowiedź Ministerstwa Środowiska tylko potwierdziła przypuszczenia parlamentarzysty.

   Powrót       22 marca 2019       Zrównoważony rozwój   

Jeden z posłów zwrócił się pod koniec stycznia br. do Ministra Środowiska z interpelacją(1) w sprawie nieprawidłowości w zakresie konstruowania przez wójtów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań. Parlamentarzysta pyta o przedsięwzięcia w postaci ferm i chlewni, ale niewykluczone, że problem jest znacznie szerszy i dotyczy szerszego katalogu przedsięwzięć.

Decyzja nawet jeśli słuszna, to nieprawidłowa

Z pozyskanych przez posła Marka Opioła na przestrzeni 11 lat danych wynika, że samorządowe kolegia odwoławcze zakwestionowały i przekazały do ponownego rozpatrzenia organom pierwszej instancji w latach 2007-2017 aż 343 sprawy dotyczące ferm i chlewni. W 189 spośród nich, samorządowe kolegia odwoławcze zakwestionowały analizowane inwestycje powołując się na przesłankę „protestów społecznych i braku zgody lokalnej społeczności”. Podstawą tych decyzji był art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). - Udział społeczeństwa w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma raczej charakter konsultacyjny. W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko brak jest wskazanej wprost przesłanki do odmowy wydania decyzji z uwagi na protesty społeczne, czy też „brak zgody lokalnej społeczności” - pisze w odpowiedzi na interpelację(2) wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

Co z jakością rozstrzygnięć?

Oceny środowiskowe funkcjonują w polskim porządku prawnym od 2005 r. Od początku to organy wykonawcze gminy były właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa powyżej. Kompetencję szczególną, w zakresie spraw wymienionych w ustawie, posiadają również: regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starostowie oraz dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Wydawać by się więc mogło, że wieloletnie doświadczenia i praktyka organów samorządu terytorialnego powinny zaowocować odpowiednią jakością wydawanych rozstrzygnięć. Pamiętajmy również, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organy te, w trybach określonych ustawą, uzyskują opinie i uzgodnienia od innych wyspecjalizowanych w danym zakresie organów. Mogą to być regionalni dyrektorzy ochrony środowiska lub organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Problem może być większy, niż nam się wydaje

Zakres poselskiej interpelacji obejmował wyłącznie przedsięwzięcia w zakresie chowu i hodowli zwierząt. Brak w tym zakresie szczegółowych danych, ale niewykluczone, że na podobnej (jak zostało już wskazane – niewłaściwej) podstawie udzielane były odmowy wydania decyzji dotyczące innego rodzaju inwestycji o podobnym zakresie oddziaływania na lokalne społeczności. Sprawa wydaje się istotna również z powodu przedłużających się prac nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. - Od lat notuje się tendencję zwyżkową skarg i wniosków z zakresu zanieczyszczenia powietrza, które dotyczą przede wszystkim uciążliwości zapachowej – mówiła jeszcze w grudniu w Sejmie Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska. Problem mogłaby rozwiązać właśnie ustawa, ale choć prace nad nią trwają już kilka lat – wciąż nie poznaliśmy nawet jej projektu. - Myślę, że na początku roku dowiemy się, kiedy ustawa będzie mogła w ogóle być procedowana - zakończyła wtedy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść interpelacji:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B97DE6&view=6
2/ Odpowiedź dostępna pod linkiem:
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB9ZJU5/%24FILE/i29228-o1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka (04 sierpnia 2022)Program przeciwdziałania niedoborowi wody. Samorządy chcą znać koszty wdrożenia (03 sierpnia 2022)Poszerzenie unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych (02 sierpnia 2022)Ochrona gleb filarem ochrony środowiska (01 sierpnia 2022)ZPZTPO: Stanowcze NIE dla nielegalnych i nieetycznych praktyk gospodarowania odpadami medycznymi! (28 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony