Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Przemysł rozlicza się z emisji szkodliwych substancji – są najnowsze dane

   Powrót       06 czerwca 2016       Ryzyko   

Uaktualnione dane dotyczące zanieczyszczeń przemysłowych wyemitowanych w Europie w latach 2007-2014 są już dostępne w internecie. Baza obejmuje około 33 tys. obiektów i 91 substancji emitowanych do powietrza, wody czy gruntu.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń - PRTR (ang. European Pollutant Release and Transfer Register) jest powszechnie dostępny w internecie. To źródło informacji dotyczących emisji i transferu zanieczyszczeń dostarczonych przez obiekty działające w 33 europejskich krajach. Oprócz państw UE - także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Serbii. Dane z Chorwacji znalazły się w rejestrze po raz pierwszy. Baza zawiera dodatkowo dane dotyczące ilości i rodzaju odpadów przekazywanych przez obiekty do przetwórców odpadów (chodzi o transfer zarówno w obrębie krajów, jak i poza ich granice) oraz dane odnośnie przemieszczania ścieków. Znajdują się tu również mapy, w tym uwzględniające niektóre nieprzemysłowe źródła emisji.

Informacje mogą być wyszukiwane według różnych kryteriów (rodzaj zanieczyszczeń, położenie geograficzne, dotknięte elementy środowiska, jednostka będąca źródłem zanieczyszczeń itp.).

Na stronie znaleźć można dane dotyczące najważniejszych zanieczyszczeń: metali ciężkich, pestycydów, gazów cieplarnianych czy dioksyn wyemitowanych do środowiska w latach 2007-2014.

Informacje pochodzą od przedsiębiorstw działających w różnych sektorach działalności przemysłowej, jak m.in. energetyka, produkcja i przetwórstwo metali, przemysł mineralny, przemysł chemiczny, odpady i oczyszczanie ścieków, przemysł papierniczy i produkcja oraz przetwarzanie drewna, intensywna produkcja mięsa i ryb czy przemysł spożywczy.

Rejestr został ustanowiony przez Unię Europejską w 2006 r. Rozporządzeniem (WE) nr 166/2006. Dane są zgłaszane przez poszczególne obiekty do właściwych organów krajowych, następnie organy te dokonują ich kompilacji i sprawdzają ich jakość. Później informacje trafiają do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, ostatecznie zaś na stronę internetową.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi (28 lipca 2021)UOKiK: 36 proc. sprawdzanych zabawek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (26 maja 2021)Inspekcja ujawniła nielegalny przywóz odpadów z Niemiec do Polski (28 kwietnia 2021)Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK (23 kwietnia 2021)Czy będą zmiany unijnych przepisów dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych? (09 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony