Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Gmina Przytyk: Porozumienie ws. zwiększenia retencji rzeki Radomki

   Powrót       25 maja 2022       Woda   

Rozwój retencji korytowej na obszarach wiejskich jest jedną z kluczowych metod przeciwdziałania skutkom suszy. Wody Polskie podpisały z Gminą Przytyk porozumienie dotyczące odbudowy jazu na rzece Radomce, w odpowiedzi na oczekiwania lokalnego samorządu. Spiętrzenie rzeki pozwoli zmagazynować na miejscu dodatkowe 40 tys. m3 wody na potrzeby rolnictwa, a także odtworzyć stały przepływ w Kanale Przytyk.

Utrzymująca się od kilku tygodni w całym kraju słoneczna i niemal bezdeszczowa pogoda wpłynęła na obniżenie poziomu wód w rzekach i przesuszenie wierzchniej warstwy gleby. Według prognoz IMGW, w czerwcu średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się w normie wieloletniej, a w lipcu powyżej normy. Prognozowana suma opadów atmosferycznych w czerwcu i w lipcu będzie się mieścić w normie. Wysokie temperatury i zwiększone parowanie mogą pogłębić problem suszy, dlatego tak kluczowa jest retencja wody, w miejscu gdzie spadła.

Zwiększenie retencji Radomki to jedno z blisko 200 zadań inwestycyjnych Wód Polskich w zlewniach rolniczych w ramach środków z PROW.

W ramach zawartego porozumienia, Gmina Przytyk opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania. Gmina nieodpłatnie przekaże opracowaną dokumentacji i przeniesie uzyskane decyzje administracyjne na rzecz Wód Polskich oraz dokona wykupu i nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wody Polskie, gruntów — w przypadku, gdyby w związku z realizacją zadania konieczne okazało się zajęcie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub Gminy Przytyk na potrzeby realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem. Wody Polskie wesprą samorząd w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz zbudują jaz na rzece Radomce, po uzyskaniu środków finansowych. Dzięki odbudowie piętrzenia możliwe będzie:

  • zwiększenie retencji korytowej rzeki Radomki o ok. 40 tys. m3;
  • przywrócenie drożności dla organizmów wodnych Kanału Przytyk (stary kanał młyński) biegnącego przez centralną część m. Przytyk;
  • stworzenie możliwości przywrócenia walorów rekreacyjnych w rejonie Kanału Przytyk; (obecnie przepływ występuje wyłącznie podczas wezbrań) oraz warunków do promocji i edukacji ekologicznej;
  • stworzenie warunków dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych w rejonie płynącego w rejonie Kanału Przytyk;
  • rezygnację z wykorzystywania energii elektrycznej do napełniania kompleksu stawów rybnych Zameczek (po wykonaniu przez Gospodarstwo Rybackie doprowadzalnika).

Zadanie pn. „Budowa jazu w km 64+220 rzeki Radomka, gm. Przytyk” jest jednym ze 198 zgłoszonych do realizacji w ramach Nowej Perspektywy z Programu Kształtowania Zasobów Wodnych (NPzPKZW) finansowanego ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020. Inwestycję wprowadzono również do Programu Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jej zakończenie planowane jest na 2025 rok, a szacunkowa wartość wynosi 5 mln zł. Odbudowa jazu wpisuje się w oczekiwania lokalnego samorządu, który w czerwcu 2020 roku zgłosił Wodom Polskim zadanie do pilnej realizacji.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

"Warto mieć pomysł" czyli jak Warta Poznań rozgrywa ESG (17 listopada 2023)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)Zasoby dyspozycyjne w Polsce się kurczą. Ponad 25% zlewni bilansowych wymaga pilnych działań (26 października 2023)Nadciąga Niebieski Ład. Jak wykorzystać szansę i współkształtować przepisy (23 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 3 – gospodarka wodna (05 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony