Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

ROP dla tekstyliów? Zaproponowano zmiany w dyrektywie odpadowej

KE zaproponowała zmiany w dyrektywie odpadowej, które nałożą na producentów odpowiedzialność za pełny cykl życia wyrobów włókienniczych. Przepisy odnoszą się także do nielegalnego wywozu odpadów włókienniczych do innych krajów.

   Powrót       06 lipca 2023       Odpady   
ROP dla tekstyliów? Zaproponowano zmiany w dyrektywie odpadowej

W Unii Europejskiej rocznie wytwarzanych jest 12,6 mln ton odpadów włókienniczych. W tym 5,2 mln ton to tylko odzież i obuwie, co w przeliczeniu na osobę daje 12 kg odpadów rocznie.

- Obecnie jedynie 22% pokonsumenckich odpadów włókienniczych zbiera się selektywnie w celu ponownego użycia lub recyklingu, podczas gdy pozostała część jest często spalana lub składowana – wskazuje Komisja Europejska w komunikacie prasowym.

Ponadto sam sposób produkcji i konsumpcji odzieży jest niezrównoważony. - Wykorzystuje on nadmierne ilości wody i energii, szkodzi przyrodzie i przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych na całym świecie – mówi Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu. - Dlatego też będziemy wymagać od producentów przyjęcia większej odpowiedzialności za powstałe odpady włókiennicze. Pobrane opłaty zostaną wykorzystane do pobudzenia sektora ponownego użycia i naprawy (…) – podkreślił Timmermans, komentując najnowszą propozycję Komisji Europejskiej ws. zmian w dyrektywie odpadowej dotyczących wyrobów włókienniczych.

Zharmonizowane systemy ROP

Mianowicie, KE zaproponowała w środę przepisy, które nałożą na producentów „odpowiedzialność za pełny cykl życia wyrobów włókienniczych”. Przedstawiona propozycja „jest zgodna ze zobowiązaniem Komisji podjętym w strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym”.

Czytaj: Fast fashion powinna szybko wyjść z mody. Opublikowano strategię tekstylną UE

- Niniejszy wniosek ustawodawczy stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego sektora tekstylnego o obiegu zamkniętym, realizując naszą przełomową strategię dotyczącą wyrobów włókienniczych. Zharmonizowane przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta w całej UE stworzą równe warunki działania na jednolitym rynku i zapewnią stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. Inicjatywa ta pobudzi inwestycje w infrastrukturę ponownego użycia i recyklingu wyrobów włókienniczych, stworzy lokalne miejsca pracy i pobudzi innowacje na wszystkich etapach cyklu życia wyrobów włókienniczych. Stworzy to również możliwości oszczędności dla obywateli, którzy wybierają modę ponadczasową i vintage zamiast tzw. fast fashion – mówi Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Jak przypomniano, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) przyczyniły się do poprawy gospodarowania odpadami w przypadku np. opakowań, baterii czy sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Komisja zaproponowała więc wprowadzenie w państwach członkowskich UE obowiązkowych i zharmonizowanych systemów także dla wyrobów włókienniczych. Producenci będą musieli pokryć koszty gospodarowania odpadami włókienniczymi, co powinno stanowić dla nich zachętę do redukowania ilości odpadów i domykania obiegu wyrobów włókienniczych. Produkty mają być po prostu od samego początku lepiej projektowane. - Wysokość płatności producentów na rzecz systemu ROP zostanie dostosowana w oparciu o efektywność środowiskową wyrobów włókienniczych, czyli zasadę znaną jako „ekomodulacja” – wskazano. Nowe przepisy mają ponadto ułatwić wdrożenie w państwach członkowskich wymogu selektywnego zbierania wyrobów włókienniczych od 2025 r., a także promować badania i rozwój innowacyjnych technologii GOZ w sektorze włókienniczym.

Warto zauważyć, że nie została pominięta kwestia nielegalnego wywozu odpadów włókienniczych do krajów, w których występuje problem z ich właściwym zagospodarowaniem. Nowe przepisy doprecyzują, czym są odpady i co uznaje się za wyroby włókiennicze wielokrotnego użytku. Ma to położyć kres praktyce wywozu odpadów pod przykrywą ponownego użycia. - Będzie to uzupełnieniem środków przewidzianych we wniosku dotyczącym nowego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, które zagwarantują, że przemieszczanie odpadów włókienniczych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy istnieją gwarancje, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób racjonalny ekologicznie – dodano.

Co dalej?

Przedstawiony wczoraj wniosek KE dotyczący ukierunkowanej zmiany dyrektywy ramowej w sprawie odpadów zostanie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę UE. Odbędzie się to w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Co ważne, wniosek KE obejmuje również środki zapobiegające marnotrawieniu żywności.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ESRS E5: Gospodarka o obiegu zamkniętym w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (23 listopada 2023)Firma z Gdańska i 2 mln zł kary za nielegalne składowanie odpadów (21 listopada 2023)CWS myśli o wszystkim: o środowisku, bezpieczeństwie i komforcie. Wynajmuj, używaj i niczym się nie przejmuj (15 listopada 2023)Punkt Zwrotny w modzie i walce z greenwashingem. Nowa inicjatywa Interzero i Mamy Projekt (28 września 2023)Duże zmiany ramowej dyrektywy odpadowej – do 16 sierpnia trwają konsultacje (04 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony