Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Promowanie działań zmniejszających odpływ biogenów do wód celem konkursu Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego

   Powrót       02 kwietnia 2020       Zrównoważony rozwój   

Na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego czeka nagroda w wysokości 10 000 euro. Zgłoszenia do edycji 2020 przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. WWF od 11 lat przyznaję nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego zarządzania substancjami biogennymi w gospodarstwie.

Dlaczego musimy drastycznie zmniejszyć odpływ substancji biogennych do wód?

Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki do zakwitów glonów i sinic. Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania się przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. Już 17 proc. Morza Bałtyckiego stanowią martwe strefy - całkowicie pozbawione tlenu, zaś ok. 28 proc. strefy o obniżonej zawartości tlenu. Niestety ta liczba stale rośnie.

Czytaj: Co nęka Morze Bałtyckie?

Jaki ma to związek z rolnictwem?

Za eutrofizację, czyli negatywne w skutkach przeżyźnienie wód, w znaczymy stopniu odpowiedzialne jest rolnictwo. Aż 50 proc. wszystkich substancji biogennych, które trafiają do Morza, pochodzi z uprawy ziemi lub hodowli zwierząt. Na szczęście coraz więcej rolników jest gotowych zadać sobie dodatkowy trud, aby pomóc w ratowaniu Morza Bałtyckiego. Jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania emisji substancji biogennych i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku. Przyznając nagrodę Rolnika Roku, WWF pragnie zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ich praca, wyróżnić i podziękować za wspólną walkę o zdrowy Bałtyk. Celem konkursu jest również inspirowanie rolników z całego zlewiska Morza Bałtyckiego do aktywnego angażowania się w zwalczanie eutrofizacji.

- Byliśmy bardzo zadowoleni, gdy zauważyliśmy, że samo stosowanie nawozów naturalnych wystarczyło, aby osiągnąć stabilne plony i poprawić żyzność gleby – mówi Marta Żerańska, laureatka krajowego etapu konkursu w 2019 r. - Decydujące znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa ma pomoc finansowa państwa, w jeszcze większym stopniu dotyczy to produkcji ekologicznej. Wsparcie jest kluczowe dla rolnictwa ekologicznego i takich działań jak: wapnowanie gleby, współfinansowanie zakupu nasion gatunków roślin, które są zapomniane lub rzadko uprawiane, budowa miejsc do przechowywania obornika, domowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników na gnojowicę i instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – dodaje.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Formularze można nadsyłać do 30 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

Zwycięzcę konkursu etapu krajowego poznamy wiosną 2020 r.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na: zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego/o-konkursie

Źródło: MGMiŻŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rolnik i retencja. Duet, który może żyć w harmonii (10 maja 2023)(Nie)skuteczna współpraca polskiego MKiŚ w sprawie Odry (25 listopada 2022)Bałtyk kontra eutrofizacja. Przyszłość morskiego ekosystemu leży w rękach rolników (28 marca 2022)Program azotanowy. Pojawiły się nowe stawki kar (22 października 2021)Sprawozdanie KE: należy zrobić więcej, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami (12 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony